XMReality tecknar nytt koncernövergripande ramavtal

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR), har tecknat ramavtal med en möbeltillverkare med runt 20 000 anställda i nio länder. Avtalet innebär att bolag inom koncernen har möjlighet att avropa prenumerationer av XMReality Remote Guidance™ att använda vid support av underhållsarbete.

Samarbetet inleddes för ca 12 månader sedan och kunden har under denna period gjort två gedigna förstudier och teknikutvärderingar som legat till grund för till detta ramavtal.

”Vi ser en tydlig trend att företag som vill ligga i digitaliseringens framkant väljer att accelerera samarbetet med oss. Den gedigna analys som denna kund gjort påvisar att vår programvara uppfyller de stora bolagens krav på kvalitet och lättanvändbarhet. Ramavtalet kommer att innebära att det blir enklare och mer effektivt för bolagen i koncernen att göra affärer med oss”, säger Johan Castevall, VD XMReality.

Ramavtalet innebär inte några intäkter i samband med avtalstecknandet. Intäkter genereras när koncernens bolag avropar prenumerationer på XMReality Remote Guidance programvara.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 121 576 90

Certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 5 september, 2019 kl. 8:30.

Taggar: