XMReality tecknar programvaruorder med amerikansk försvarskoncern värd 1,5 MSEK

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har nu tecknat en tilläggsorder med en befintlig kund, en amerikansk försvarskoncern. Orderns värde är ca 1,5 MSEK och avser programvaran XMReality Remote Guidance™.

I pressmeddelande som offentliggjordes den 26:e februari 2019 offentliggjordes en pågående förhandling om en order från en amerikansk försvarskoncern med ett ordervärde om ca 1,5 MSEK. Förhandlingarna har nu slutförts och XMReality har mottagit en order som omfattar prenumerationer för den initiala tolvmånadersperioden. Ordern ger kunden möjlighet att använda ett begränsat antal användarlicenser inom samtliga fem affärsområden av koncernens internationella verksamhet.

Försvarsberedskap är i dag en mycket högteknologisk verksamhet. Försvarsindustrier är idag snabba med att utnyttja den senaste avancerade teknologin i sina produkter. Det gör att behovet av kvalificerad service och underhåll av försvarsmateriel ökar kraftigt både i Sverige och globalt. Kostnaderna och utbildningsbehovet inom försvarsrelaterad service och underhåll växer ständigt.

”Det är glädjande att se hur vår programvara kommer till användning i bransch efter bransch. Vi ser en stor potential i att kunna effektivisera fältservicearbetet i många av världens största företag”, säger Johan Castevall, VD på XMReality.

Orderns intäkter kommer att periodiseras under en tolvmånadersperiod.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

 Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 15 mars, 2019 kl. 08:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att se hur vår programvara kommer till användning i bransch efter bransch. Vi ser en stor potential i att kunna effektivisera fältservicearbetet i många av världens största företag.
Johan Castevall, VD XMReality AB