XMReality utökar internationellt samarbete med Siemens Industry Turbomachinery

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), har mottagit en order från Siemens Industry Turbomachinery AB för att i ett globalt projekt utrusta internationella serviceenheter inom koncernen med hårdvara för XMReality Remote Guidance™.  

Ordern består av XMReality Point Pad samt smarta glasögon för kunskapsöverföring på distans.

”Digitaliseringen i globala industrikoncerner har hög prioritet hos våra kunder. Siemens är en strategisk kund för XMReality och vi är glada att de väljer att utöka användningen av vår lösning och nu inkluderar alltfler internationella serviceenheter. Detta är ett ytterligare ett tydligt tecken på den stora potential som finns med XMReality Remote Guidance”, säger Johan Castevall, VD XMReality.

Den mottagna ordern innebär en intäktsökning avseende hårdvara på ca 500 tkr som intäktsförs under 2017 i takt med att projektet levereras.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD, XMReality AB
Phone:                 +46 (0)73 356 04 81
E-mail:                 johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 2017-10-02 kl. 08:45

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Siemens är en strategisk kund för XMReality och vi är glada att de väljer att utöka användningen av vår lösning.
Johan Castevall, CEO