Ytterligare order från amerikansk försvarskoncern

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har tecknat ytterligare en order värd drygt
0,5 MSEK avseende mjukvara och AR-glasögon från en amerikansk försvarskoncern. Leverans sker under 2018 och 2019.

XMReality har tecknad en tredje order för att effektivisera serviceverksamheten hos en amerikansk försvarskoncern.

Ordern avser XMReality Remote Guidance™ mjukvara, XMReality PointPad™ samt AR-glasögon till ett värde av drygt 0,5 MSEK och kommer att intäktföras under 2018 och 2019. Den totala orderingången från denna kund de senaste 12 månaderna uppgår nu till ca 1,7 MSEK.

En tidigare order tecknades i december 2017 och avsåg XMReality Remote Guidance mjukvara, XMReality PointPad samt AR-glasögon till ett värde av 0,6 MSEK. En tilläggsorder avseende ytterligare mjukvara tecknades juli 2018 till ett värde av 0,6 MSEK.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 14 november kl. 08:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar