• news.cision.com/
  • Xvivo Perfusion/
  • Klarläggande XVIVO Perfusions rättigheter till Professor Stig Steens medier för preservation och evaluering av organ

Klarläggande XVIVO Perfusions rättigheter till Professor Stig Steens medier för preservation och evaluering av organ

Report this content

Med anledning av den bristfälliga information som Vivoline Medical spridit i Memorandum (inklusive komplettering som nyligen publicerats) inför sin planerade nyemission och listning på AktieTorget, är XVIVO Perfusion föranledd att informera om de exklusiva globala obegränsade rättigheter som XVIVO Perfusion har till vissa av Professor Stig Steen och Vivoline Medical utvecklade medier för evaluering och preservation av organ i samband med transplantation.

Enligt gällande avtal med Professor Stig Steen och Igelösa Life Science AB så har XVIVO Perfusion globala obegränsade icke uppsägningsbara exklusiva rättigheter till medier och relaterade patent för preservation och evaluering av organ som bygger på LPD (low potassium dextran) såsom Perfadex®, med tillsatser av kalcium, skapade av Professor Stig Steen och Vivoline Medical.

Flera av Vivoline Medicals patenträttigheter som omnämns i dess Memorandum avser av Professor Stig Steen skapade medier för preservation och evaluering av organ som bygger på LPD med tillsats av kalcium. Dessa patent omfattas alltså av XVIVO Perfusions exklusiva rättigheter.

XVIVO Perfusions produkt STEEN Solution™ skyddas av beviljat patent som löper till år 2021 och som täcker evaluerings- och preservationslösningar innehållande LPD i kombination med de höga albuminkoncentrationer som anses nödvändiga för att skapa en effektiv och skyddande miljö för de organ som utvärderas och förvaras.

Magnus Nilsson, XVIVO Perfusions VD: ”XVIVO Perfusion avser att fortsätta utveckla och kommersialisera Professor Stig Steens medier på bästa sätt för att skapa värde för patienter, kunder och aktieägare.”

Göteborg 12 april 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 12 april 2013 kl. 11:30.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
Xvivo Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. Xvivo-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Dokument & länkar