Resultat från hjärtpreservations-studien presenterat på ISHLT

Report this content

På ISHLT presenterades de goda resultaten från de första sex hjärttransplanterade patienterna från studien som pågår på Lunds universitetssjukhus, med den av Professor Steen utvecklade hjärtpreservations-teknologin. Tidigare publicerade djurförsök har visat att metoden har potential att bättre bevara hjärtats funktion under transport samt att utöka den möjliga tiden utanför kroppen (Ex Vivo).

Under april avhölls ISHLT, årets viktigaste kongress inom hjärt- och lung-transplantation och på denna konferens presenterade Professor Johan Nilsson de goda resultaten från de första sex hjärttransplanterade patienterna från studien som pågår på Lunds universitetssjukhus. Resultaten från studien indikerar att metoden är säker att använda på människa. Detta innebär att större randomiserade studier kan inledas med metoden. Om den nya metoden i större studier påvisar samma effekt på människa som på djur, blir det möjligt att använda betydligt fler donerade hjärtan till transplantation, samt att förbättra patientresultaten. XVIVO Perfusion har genom sitt samarbetsavtal med Igelösa Life Science de kommersiella rättigheterna till Professor Stig Steens forskning inom hjärttransplantation.

Det sker cirka 7 500 hjärttransplantationer per år i världen och den begränsande faktorn till att inte fler hjärttransplantationer genomförs är bristen på donerade hjärtan och att tiden som ett hjärta kan transporteras till patienten är cirka fyra timmar idag. Den nya förvaringsmetoden innebär att hjärtat med hjälp av en maskin förses med viktiga substanser i en syresatt patentsökt vätska inför transplantationen. Vid tidigare djurförsök med den nya metoden har förvaringstiden för det donerade hjärtat kunnat förlängas samtidigt som hjärtats funktion bättre bevarats.

XVIVO Perfusion har vidareutvecklat maskinen, satt upp produktion av den patentsökta vätskan samt lämnat in en ansökan om godkännande till läkemedelsverket för att påbörja en multicenter studie med den nya hjärtpreservations-teknologin. Bolaget räknar med att den nya multicenterstudien kan påbörjas så snart läkemedelsverkets godkännande är på plats.

Göteborg den 23 april 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Rosenblad, CFO, tel: +46 735 192159, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com
Xvivo Perfusion AB (publ) lämnade följande information, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för publicering den 23 april kl. 17:00.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com. Hemsida: www. xvivoperfusion.com 

Taggar: