XVIVO Perfusion stämmer Vivoline

XVIVO Perfusion stämmer Vivoline för att säkerställa sina exklusiva rättigheter till Vivolines patent avseende tre produkter uppfunna av Professor Stig Steen.

XVIVO Perfusion AB (publ) har idag inlett rättsligt förfarande mot Vivoline Medical AB (publ) för att säkerställa de exklusiva globala obegränsade rättigheter som XVIVO Perfusion har till vissa av Professor Stig Steen utvecklade medier för evaluering och preservation av organ i samband med transplantation.

XVIVO Perfusions egna produkt STEEN Solution™, som är under lansering i Europa, omfattas inte av tvisten och skyddas av beviljat patent som löper till år 2021.

Enligt gällande avtal med Professor Stig Steen och Igelösa Life Science AB (som är största ägare till Vivoline Medical) har XVIVO Perfusion globala obegränsade icke uppsägningsbara exklusiva rättigheter till medier och relaterade patent för preservation och evaluering av organ som bygger på LPD (low potassium dextran), med tillsatser av kalcium, skapade av Professor Stig Steen.

Ett antal av Vivoline Medicals produkter och relaterade patenträttigheter avser, av Professor Stig Steen skapade medier, för preservation och evaluering av organ som bygger på LPD med tillsats av kalcium. Ett sådant patent som alltså omfattas av XVIVO Perfusions exklusiva rättigheter är patentet som skyddar Vivoline Medicals planerade produkt SS2, en lösning för att rekonditionera och evaluera lungor inför transplantation. Även Vivoline Medicals produkter Heartadex 1 och 2 skyddas av patent och patentansökningar som omfattas av XVIVO Perfusions rättigheter enligt den information som går att utläsa i Vivoline Medicals memorandum från april 2013.

Magnus Nilsson, XVIVO Perfusions VD uppger: ”XVIVO Perfusion ser allvarligt på och kommer att ingripa mot kränkningar av bolagets immateriella rättigheter. Vi avser att fortsätta utveckla och kommersialisera Professor Stig Steens medier på bästa sätt för att skapa värde för patienter, kunder och aktieägare. Att inleda ett rättsligt förfarande för att säkerställa XVIVO Perfusions exklusiva rättigheter till Vivoline Medicals medier som har utvecklats av Professor Stig Steen är ett led i denna strategi.”

Göteborg 11 oktober 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com

Xvivo Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 11 oktober 2013 kl. 11:50.

______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified Adviser är Redeye, www.redeye.se.

______________________________________________________________________________________________________________________

Xvivo Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar