Komplettering: Zenicor tecknar avtal med Capio i Norge

Report this content

Zenicor har tecknat avtal med Volvat, en del av Capio Europa, gällande införande av arytmiutredning med Zenicor-EKG på Volvats samtliga sex kardiologiska specialistkliniker i Norge.  Sedan tidigare används Zenicor-EKG av Capio i Sverige och nu tillgängliggörs Zenicors lösning för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär även för Capios patienter i Norge.

- Att ytterligare en stor nordisk privat vårdgivare har valt vår lösning visar att Zenicor verkligen fyller ett medicinskt behov och erbjuder en kostnadseffektiv arytmidiagnos till patienterna. Avtalet med Capio i Norge gör att vi fortsätter bygga upp en stark marknadsnärvaro för att ytterligare sprida vår lösning, säger Hannah Clair Lindén, Sales Norway, Zenicor Medical Systems AB.

Arytmiutredning med Zenicor-EKG är upp till fyra gånger effektivare och ger snabbare en korrekt diagnos på patientens besvär jämfört med konventionella metoder. Att kunna ge en tidig diagnos av hjärtproblem som till exempel förmaksflimmer, och på så sätt kunna undvika att patienterna drabbas av stroke, har visat sig kunna spara stora kostnader för sjukvården samt minska lidandet för patienterna.

- Zenicors digitala lösning för arytmiutredning bygger på en skalbar lösning som enkelt kan byggas ut och användas även för screening för förmaksflimmer. Spridningen av vår lösning till fler länder ger Zenicor en unik position inför framtida nationella screeningprogram, säger Susanna Strååt, Sales Europe, Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se 

Om Volvat, en del av Capio Europa
Volvat som är en del av Capio Europa, är en av Norges största privata vårdgivare. Volvat erbjuder vård via specialistkliniker och vårdcentraler över hela Norge. Volvat erbjuder ett brett utbud av tjänster från förebyggande arbete till behandling och rehabilitering. Volvat och Capio ägs av Ramsay Health, som driver sjukhus i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Malaysia, Singapore, Indonesien och Australien.
För mer information, besök:www.volvat.no 

 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är också en betydande riskfaktor för att drabbas av stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka och behandla förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Detta innebär både personligt lidande för patienten och anhöriga samt stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.


För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60 mats.palerius@zencior.se 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial 

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021.
Komplettering gällande MAR och ordervärde:
Ordern är Zenicors största enskilda affär i Norge och den första med Capio i Norge. Ordervärdet för den kommunicerade affären överstiger inte 5 % av Zenicors årsomsättning.

Prenumerera

Citat

Att ytterligare en stor nordisk privat vårdgivare har valt vår lösning visar att Zenicor verkligen fyller ett medicinskt behov och erbjuder en kostnadseffektiv arytmidiagnos till patienterna. Avtalet med Capio i Norge gör att vi fortsätter bygga upp en stark marknadsnärvaro för att ytterligare sprida vår lösning.
Hannah Clair Lindén, Sales Norway, Zenicor Medical Systems AB.
Zenicors digitala lösning för arytmiutredning bygger på en skalbar lösning som enkelt kan byggas ut och användas även för screening för förmaksflimmer. Spridningen av vår lösning till fler länder ger Zenicor en unik position inför framtida nationella screeningprogram.
Susanna Strååt, Sales Europe, Zenicor Medical Systems AB