Nu startar världens största screeningprojekt för förmaksflimmer

Efter minutiösa förberedelser startar nu SAFER – världens största screeningstudie av sitt slag. Studien omfattar screening för förmaksflimmer av totalt 120 000 personer mellan 65 och 84 år i Storbritannien. Zenicor är som tidigare kommunicerats utvald som enda leverantör av EKG system i studien.

I maj 2018 meddelade Cambridge University att Zenicor valts som leverantör till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer. Allt sedan dess har förberedelserna för studien pågått och nu har inkludering av de första patienterna påbörjats. Studien, som går under namnet SAFER, omfattar totalt 120 000 patienter och är statligt finansierat av National Institute for Health Research.

– Det är mycket glädjande att SAFER-studien nu startar och vi ser naturligtvis fram emot att löpande följa utvecklingen. Resultaten från studien kommer ligga till grund för om och hur Storbritannien inför nationell screening för förmaksflimmer i högriskgrupper. Vi är övertygade om att den här första fasen av studien kommer ge oss värdefull insikt om hur vi kan underlätta för ett storskaligt genomförande på ett smidigt sätt i nästa steg, säger Caroline Mellstig Theimer, VP Business Development, Zenicor Medical Systems.

Syftet med projektet är att utreda hur ett nationellt screeningprogram effektivt ska implementeras, huruvida stroke kan förebyggas och om det är kostnadseffektivt. Projektet leds av Cambridge University i Storbritannien i samarbete med Oxford University, the National Screening Committee och andra nyckelaktörer i NHS England. Screeningprojektets första fas har inletts och kommer att följas upp av huvudstudie som beräknas pågå till 2022.

– Vi måste säkerställa att det är möjligt att genomföra denna nya modell för screening i allmän praxis innan vi påbörjar huvudstudien eftersom det är så omfattande och kommer att involvera så många människor – 120 000 patienter och 300 vårdcentraler. Vi kommer också att ta reda på hur patienter svarar på vår inbjudan om att delta i studien och hur de upplever deltagandet, säger Jonathan Mant, professor i primärvårdsforskning, University of Cambridge och ledare för forskningsprogrammet.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor har tidigare använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Om oss

Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

Prenumerera

Dokument & länkar