Zenicor: Nyhetsbrev nummer 3, 2018

Stockholm 17 december 2018

VD har ordet – 2018 har varit det mest händelserika och intensiva i Zenicors historia. Den strategi och tillväxtsatsning som vi genomfört gör att året förväntas bli det starkaste hittills.

Vårt fokus på den effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning, som du kan läsa mer om i nyhetsbrevet, har på allvar börjat bära frukt. Vi har under året slutit avtal med tre nya kunder för implementering av den effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning, två i Finland och nu senast med landstinget i Värmland.

Den tillväxt och position som vi skapat har mottagits väl av finansmarknaden, vilket gjort att vi fått två nya institutionella ägare och fått en ännu bättre finansiell styrka. Under året har även Danske Bank mer ingående börjat följa bolaget och de har gjort ett flertal analyser av Zenicor med positiva omdömen. Du hittar den senaste analysen genom att klicka här

En viktig milstolpe är att Zenicor har blivit utvalt som enda leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien för förmaksflimmer. Projektet är det största randomiserade screeningprojektet hittills i världen. Screeningen kommer att göras i primärvården med en liknande modell som för Zenicors effektiviserade vårdkedja för arytmiutredning.

I årets sista nyhetsbrev kan du även läsa om hur Danderyds sjukhus med hjälp av Zenicor-EKG inrättat ett snabbspår för screening av sina strokepatienter. Snabbspåret innebär bland annat att väntetiden för strokepatienter reducerats med hela 70 dagar.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Mats Palerius, VD Zenicor

Innehållsförteckning:

Hela nyhetsbrevet går att läsa via nedan länk

Newsroom.zenicor.se

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial


Om oss

Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

Prenumerera

Dokument & länkar