Zenicor tecknar andra stora avtalet för primärvården i Finland

Zenicor Medical Systems AB meddelar idag att bolaget har ingått ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret 2018.  Tammerfors Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till primärvården i mellersta Finland och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.

– Finland ligger i framkant i arbetet med att förbättra vårdkedjan och det är därför glädjande att vi får förtroendet att implementera vårt system för tidig diagnos till fler vårdcentraler i landet. Avtalet är samtidigt ett kvitto på att de projekt vi genomför resulterar i långsiktiga kommersiella avtal, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Genom Zenicors optimerade vårdkedja för arytmiutredning ges tidig diagnos, som möjliggör tidigare behandling. Zenicor-EKG stödjer den optimerade vårdkedjan och integreras i de kliniska rutinerna. Zenicor har nu två avtal (Uleåborgs Hjärtcenter och Tammerfors Hjärtsjukhus) för arytmiutredningar i primärvården i Finland, och kan tillsammans med dessa partners erbjuda Zenicor-EKG till över hälften av Finlands vårdcentraler.

Den nya och förbättrade vårdkedjan innebär:

  • Att Zenicor-EKG delas ut redan vid patientens besök i primärvården
  • Minskade väntetider och ökad tillgänglighet för patienten
  • Minskat behov av remisser till en annan vårdinstans
  • Minskat pappersarbete då EKG kan tolkas på distans av specialister inom kardiologi

Kjell Nikus, Kardiolog Tammerfors Hjärtsjukhus, Professor i kardiologi, Tammerfors Universitet kommenterar:

–  Nya metoder för att diagnostisera förmaksflimmer behövs helt klart. Zenicor möjliggör en tidig diagnos och det finns potential för besparing av sjukvårdsutgifter i och med att antikoagulantia*-behandling kan inledas snabbare än vad som är fallet med traditionell diagnostik.”

– Vi har länge arbetat med etablerade hälsovårdsaktörer internationellt för att skapa långsiktiga förbättringar till hälsovården och för deras patienter. Vi kommer att fortsätta arbeta med att sprida våra lösningar till fler partners i Finland och ytterligare länder i Europa, säger Mats Palerius.

*blodförtunnande läkemedel

Om Tampere Hjärtsjukhus
Tampere Hjärtsjukhus är ett fullservicesjukhus specialiserat på hjärtvård och är ett aktiebolag som ägs av Tammerfors universitetssjukhus. Kärnan i sjukhusets verksamhet har byggts upp kring patientens vårdväg. Hjärtsjukhuset har ansvaret för specialsjukvård av hjärtpatienter i Birkaland och producerar också tjänster för andra kommuner, sjukvårdsdistrikt och aktörer inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Patienterna kommer via såväl offentliga som privata sektorn. På Hjärtsjukhuset arbetar nästan 400 yrkesutbildade personer som är specialiserade på vård av hjärtsjukdomar, varav 60 är läkare. Den multiprofessionella kompetensen garanterar en smidig, tillförlitlig och trygg vårdupplevelse för patienten.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.


För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018.

Om oss

Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

Prenumerera

Dokument & länkar