Zenicor tecknar avtal i ytterligare en NHS region i Storbritannien

Report this content

Zenicor har tecknat avtal för den nya vårdkedjan för arytmiutredning i ytterligare en NHS region, Cambridgeshire and Petersborough CCG. Detta är den andra CCG’n i England som implementerar Zenicors vårdkedja för att effektivisera sina arytmiutredningar. Fullt utbyggt i hela Cambridgeshire and Petersborough CCG innebär det en intäktspotential för Zenicor på £ 120 000 per år.

Lösningen med Zenicor-EKG för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär, implementeras i ett första steg på en vårdcentral (GP praktik) i Cambridgeshire and Petersborough CCG, som är en av Englands största regioner och har över 90 GP praktiker som levererar primärvård till 980 000 invånare. Vårdkedjan med Zenicor-EKG ger en mer patientcentrerad utredning av hjärtklappning eller andra arytmisymptom. Utredningen inleds och avslutas direkt på vårdcentralen utan att patienten behöver få en remiss och ta sig till en specialist. Tolkningen och diagnos av patientens EKG görs centraliserat av en EKG-specialist och genom Zenicors digitala system möjliggörs diagnos på distans.

- Att den patientnära vårdkedjan för effektiva och kostnadseffektiva arytmiutredningar med Zenicor-EKG får ytterligare spridning i NHS är ett styrkebesked. Det visar att det finns en stor nytta både för vården och för den enskilda patienten, speciellt i tider när behovet av lösningar för vård och diagnostik på distans ökar. Ett viktigt steg för fortsatt spridning till ytterligare CCG’er i NHS England, säger Caroline M Theimer, UK Sales Director, Zenicor Medical Systems AB.

Denna modell för den effektiviserade vårdkedjan är utvecklad av Zenicor tillsammans med vården i Finland och Sverige, och har redan implementerats i flera regioner i Finland, Sverige och Storbritannien. Affärsmodellen med att NHS betalar för varje patient som genomgår en utredning, passar vården mycket bra och ger en möjlighet till flexibilitet och skalbarhet.

Den första GP praktiken i denna CCG kommer att börja med Zenicor-EKG redan under augusti, och fullt utbyggt med Zenicor-EKG på samtliga GP praktiker i Cambridgeshire and Petersborough CCG innebär det en intäktspotential för Zenicor på ca £ 120 000 per år.
 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: www.zenicor.se .

Om NHS England och CCG
NHS England som är världens största sjukvårdsproducent, förser Englands ca 55 miljoner invånare med hälso- och sjukvård. NHS England är från 1 april 2020 uppdelat i 135 så kallade CCG (Clinical Commissioning Groups) som var och en ansvarar för primärvården i ett specifikt geografiskt område. Totalt finns det ca 7 000 vårdcentraler (GP-praktiker) i England. För mer information, besök: www.england.nhs.uk

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB T +46 70 561 55 64 mats.palerius@zenicor.se
Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar