Share

About Us

Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) är ett av sju förbund inom TransportGruppen. SARF organiserar drygt 100 företag med över 10.000 anställda. TransportGruppen är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv.