Työterveyslaitoksen yt-neuvotteluista seuranneet irtisanomiset jäivät sataan

Tiedote 74/2015, 18.12.2015

Työterveyslaitoksen yt-neuvottelut päättyivät 12.10.2015. Yt-neuvottelujen seurauksena henkilöstön määrä vähenee n. 180:lla. Irtisanomiset jäivät kuitenkin suunniteltua vähäisemmäksi muun muassa eläkejärjestelyjen ja liikkeenluovutuksen vuoksi.

Yt-neuvottelut koskivat koko toimintaa ja organisaatiorakennetta. Tavoitteena oli sopeutua valtionavun huomattavaan vähentymiseen (40 %). Henkilövaikutusten arveltiin johtavan enimmillään 200 työsuhteen päättymiseen.

Yt-neuvottelujen seurauksena henkilöstö vähenee kaikkiaan noin 180:lla, mutta irtisanomisia jouduttiin tekemään vain 100 vaihtoehtoisten järjestelyjen ansiosta. Pääosa vähennyksistä (80 %) kohdistuu Helsingin toimipisteisiin.

Monet määräaikaiset työsuhteet (n. 40) päättyvät ensi vuonna ja eläkkeelle tai toisiin tehtäviin Työterveyslaitoksen ulkopuolelle siirtyy yhteensä noin 40 henkilöä.

Liikkeenluovutuksessa Turun ammattikorkeakoulu ostaa Työterveyslaitoksen Turun sisäympäristön tutkimustoiminnan. Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Turun ammattikorkeakoulun työntekijöiksi ja tutkimustyössä tarvittavat laboratoriotilat vuokrataan Työterveyslaitokselta määräaikaisella vuokrasopimuksella.

Uusi organisaatio aloittaa 2016 alussa

Matriisiorganisaatiosta on päätetty luopua ja uusi linjaorganisaatio aloittaa 2016 alusta. Uudessa organisaatiossa on kolme osaamiskeskusta eli tutkimus- ja palveluyksikköä: Työterveys, Työyhteisö ja Työturvallisuus sekä Kehitys ja Tuki - yksikkö. Johtajat uusiin keskuksiin on jo nimitetty (tiedote 15.12.2015).

Toiminta jatkuu laitoksen kaikissa toimipisteissä Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

─ Keskitymme jatkossa uudistuvan työterveyshuollon, suomalaisten työkyvyn sekä pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen muuttuvassa työelämässä. Uusien palvelujen kehittämisessä hyödynnämme digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, kertoo pääjohtaja Antti Koivula.

Työterveyslaitoksen rahoituksesta n. 50 prosenttia tulee valtion budjetista, toinen puoli tulee ulkopuolisesta T&K-rahoituksesta sekä asiantuntijapalveluiden ja julkaisujen myynnistä.

Työterveyslaitoksen valtionapuun suunnitellut leikkaukset vuosina 2013–2017 ovat lähes 15 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 40 prosentin vähennystä laitoksen saamaan valtionapuun. Suurin vähennys, 7,8 miljoonaa euroa, kohdistuu vuodelle 2016. 

Henkilösuhteiden määrän arvioidaan olevan noin 500 vuoden 2016 lopussa.

Tiedote 16.12.2015 Turun ammattikorkeakoulu ostaa Työterveyslaitoksen tutkimuksen huippuyksikön

Tiedote 15.12.2015 Nimitysuutisia Työterveyslaitoksesta

Tiedote 3.11.2015 Työterveyslaitos suuntaa toimintojaan uudelleen

Tiedote 12.10.2015 Työterveyslaitoksen YT-neuvottelut päättyivät 12.10.2015

Tiedote 25.8.2015 Työterveyslaitos käynnistää YT-neuvottelut

Lisätiedot:

pääjohtaja Antti Koivula, puh. 030 474 2340, antti.koivula(at)ttl.fi

osaamiskeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo, puh. 040 5156131, jorma.makitalo(at)ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi
@tyoterveys

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia