Gladere og mere produktiv med en bedre balance mellem arbejde og fritid

Et nyt og banebrydende Regus-indeks viser, at medarbejdere er ved at opnå en bedre balance

Ifølge Regus Work-Life Balance-indekset, der blev offentliggjort i dag, siger flere forretningsfolk i Danmark, at de har fået en bedre balance mellem arbejde og fritid. På trods af, at de arbejder hårdere end nogen sinde før, nyder folk i højere grad deres arbejde, og størstedelen føler, at de har nok fritid. som de kan bruge derhjemme eller på fritidsinteresser. Indekset kalibrerer indikatorer for jobtilfredshed og svarpersonernes syn på deres generelle balance mellem arbejde og fritid med data fra det virkelige liv som f.eks. arbejdstimer og pendling fra en global undersøgelse, der omfattede 16.000 forretningsfolk i mere end 80 lande. Undersøgelsen viste en stigning på 13 % i balancen mellem arbejde og fritid for Danmark fra 2010 til 2012. 

De vigtigste resultater er:

  • Den aktuelle danske indeksscore er 90, hvilket er mindre end det globale gennemsnit på 124.

  • Mere end halvdelen af medarbejderne nyder i højere grad arbejdet (61 %) og er tilfredse med den mængde tid, de bruger derhjemme eller på deres fritidsinteresser (66 %);

  • Størstedelen af medarbejderne (73 %) siger, at de opnår mere på arbejdet i forhold til 2010, hvilket bekræfter en god balance mellem arbejde og fritid og produktivitet;

  • Over en fjerdedel (29 %) af svarpersonerne siger, at virksomhederne har forsøgt at nedbringe den tid, medarbejderne bruger på at pendle, idet de anerkender, at en lang rejsetid til og fra arbejde kan være en belastning;

En god balance mellem arbejde og fritid er afgørende for, at medarbejdere kan føre et sundt og lykkeligt liv, men dette indeks er banebrydende, idet det viser, at det også er af afgørende betydning for virksomhedernes vækst. Med denne undersøgelse har vi endelig et håndgribeligt bevis, der viser sammenhængen mellem produktivitet og en bedre, mere fleksibel livsstil, og den burde få virksomheder til snarest muligt at kigge på deres egne arbejdsformer.

Olivier De Lavalette, Europasjef på Regus siger: "Offentliggørelsen af vores nye Work-Life balance-indeks leverer den opmuntrende nyhed, at forholdet mellem arbejde og fritid ifølge medarbejderne er blevet forbedret. Efter det indledende styrtdyk, markedet tog før 2010, og den efterfølgende globale økonomiske krise er det ikke overraskende, at medarbejderne føler, de er gladere nu. Eksempelvis er bekymringer om jobsikkerhed blevet mindre siden starten på nedturen i nogle sektorer, og nye undersøgelser udført af Regus bekræfter, at tilliden til virksomhederne er ved at stabilisere sig på globalt plan. En andet vigtigt resultat af undersøgelsen er, at den også bekræfter, at gladere medarbejdere er mere produktive, idet et overbevisende flertal af svarpersonerne siger, at de opnår mere nu, end de gjorde i 2010.

"I takt med, at de økonomiske betingelser bliver bedre, og jobmarkedet bliver mere dynamisk, har virksomheder, der ønsker at fastholde og ansætte de største talenter, ikke råd til at ignorere den værdi, der ligger i at have et ry for at kunne tilbyde medarbejdere en god balance mellem arbejde og fritid.

Derudover har nedturen gjort virksomhederne meget mere resultatorienterede, og de fravælger i stigende grad traditionelle arbejdsformer og vælger i stedet at øge effektiviteten ved at give deres medarbejdere mere fleksibilitet. Et middel til dette, som bliver mere og mere populært, er at hjælpe medarbejdere med at nedsætte den belastende og uproduktive tid, de bruger på at pendle, ved at introducere flere fleksible arbejdsformer.

"Uanset om disse midler giver medarbejderne mulighed for at rejse uden for myldretiden, arbejde tættere på deres hjem eller tilbringe mere tid sammen med deres familier, er der ingen tvivl om, at det at give medarbejderne mere fleksibilitet i stigende grad bliver anerkendt som en vigtig faktor med henblik på at fremme produktivitet og tilfredshed."

For mere information eller billeder kontakt venligst Eric Uggla på email, eric@bondpremea.com eller telefon +46 (0) 704 1515 25

Om Regus

Regus er verdens største udbyder af innovative kontorløsninger. Regus tilbyder alt lige fra fuldt udstyrede arbejdspladser til professionelle mødelokaler, business lounges samt videokonferencefaciliteter. Regus tilbyder en ny måde at arbejde på  - det være sig hjemmefra eller fra kontoret. Virksomheder som Google, GlaxoSmithKline, Nokia og tusindvis af andre små og mellemstore virksomheder drager nytte af at outsource deres kontorer og arbejdspladser til Regus. Flere end 1 000 000 kunder anvender dagligt Regus’ kontorløsning. Regus har 1200 beliggenheder i 550 byer i 95 lande. Det gør det muligt for kunder og virksomheder at udføre forretninger hvornår og hvor, de ønsker det. For flere oplysninger, se www.regus.dk

Regus Work-Life Balance-indekset

Undersøgelsen omfattede over 16.000 forretningsfolk i mere end 80 lande fra Regus' globale kontaktdatabase. Regus' globale kontaktdatabase med over 1 million forretningsfolk fra hele verden er særdeles repræsentativ for topledere og virksomhedsejere fra virksomheder over hele verden. Svarpersonerne blev spurgt om deres arbejdstid, tilfredshed med den tid, de tilbragte derhjemme eller sammen med familien, samt deres syn på, om der var sket en forbedring i deres generelle balance mellem arbejde og fritid. Indekset kalibrerer disse data og sammenligner dem med et udgangspunkt, der blev angivet til 100 i 2010. Undersøgelsen blev håndteret og administreret af den uafhængige organisation, MindMetre, www.mindmetre.com

Tags:

Om os

Regus er verdens største udbyder af innovative kontorløsninger. Regus tilbyder alt lige fra fuldt udstyrede arbejdspladser til professionelle mødelokaler, business lounges samt videokonferencefaciliteter. Regus tilbyder en ny måde at arbejde på - det være sig hjemmefra eller fra kontoret. Virksomheder som Google, GlaxoSmithKline, Nokia og tusindvis af andre små og mellemstore virksomheder drager nytte af at outsource deres kontorer og arbejdspladser til Regus. Flere end 1 000 000 kunder anvender dagligt Regus’ kontorløsning. Regus har 1200 beliggenheder i 550 byer i 95 lande. Det gør det muligt for kunder og virksomheder at udføre forretninger hvornår og hvor, de ønsker det. For flere oplysninger, se www.regus.dk

Dokumenter og links