Skruen strammes

En stresset arbejdsstyrke på randen af et nervøst sammenbrud

Danske medarbejdere bliver mere og mere stressede, eller oplever ikke, at stressniveauet mindskes, viser den seneste undersøgelse fra Regus, leverandør af arbejdspladsløsninger. Undersøgelsen, der omfattede over 16.000 erhvervsfolk fra hele verden, viste, at 33 % af de danskere, der deltog i undersøgelsen, siger, at deres stressniveau er steget i løbet af det seneste år, og 46 % siger, at deres stressniveau er uændret.

Det øgede pres menes at være forårsaget af en række nationale faktorer som f.eks. [please fill in if relevant] samt den fortsat ustabile verdensøkonomi, og svarpersonerne bekræfter, at de fleste stressudløsere er af professionel snarere end privat karakter. Øverst på listen over årsager ligger job, privatøkonomi og kunder.

Undersøgelsen fokuserede også på mulige løsninger og viste, at størstedelen (72 %) af de danske svarpersoner identificerer fleksibelt arbejde som en måde at reducere stress på.

De vigtigste resultater er:

  • Hovedårsagerne til stress er: arbejde (67 %), privatøkonomi (31 %) og kunder (26 %);
  • 72 % af svarpersonerne siger, at fleksibelt arbejde reducerer stress;

  • Lidt over halvdelen (62 %) af svarpersonerne synes, at fleksibelt arbejde er mere familievenligt;
  • Idet 82 % af svarpersonerne siger, at fleksibilitet forbedrer produktiviteten, lader det til, at det også ville være omkostningsbesparende at hjælpe medarbejderne med at nedsætte deres stressniveauer;
  • På globalt plan var der større sandsynlighed for, at medarbejdere i små virksomheder blev stresset af kunder (42 %) end der var for medarbejdere i store virksomheder (27 %), men de blev til gengæld mindre generet af ledelsen (20 %) end medarbejderne i de store virksomheder (40 %);

Olivier de Lavalette, europæisk leder på Regus siger: "Stressede medarbejdere er uden tvivl hverken glade eller sunde medarbejdere, så virksomheder, der ønsker at hjælpe deres medarbejdere til at føre mere rige liv, er nødt til at analysere og håndtere stress i deres virksomhed. Stress påvirker imidlertid ikke kun medarbejderne, men også virksomhederne, når medarbejderne er ude af stand til at yde det nødvendige, antallet af sygedage stiger, og effektiviteten falder.

"Medarbejdere identificerer tydeligt fleksibelt arbejde som en mulig løsning til at nedbringe deres stressniveauer,[1] hvilket bekræfter tidligere undersøgelser, der har vist, at 58 % af alle medarbejdere føler sig sundere alene på grund af muligheden for at arbejde fleksibelt. De siger endvidere, at fleksibilitet er mere familievenligt, og at det hjælper med til at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og deres generelle trivsel. Og når fleksibelt arbejde i tilgift menes at forbedre produktiviteten, er vi ved at have mange tungtvejende argumenter for at hjælpe medarbejderne med at blive mindre stressede ved at øge fleksibiliteten."

"Stressniveauerne vedbliver at stige i hele verden, og medarbejdere risikerer i stigende grad at brænde ud. På kort sigt betyder det, at virksomhederne mister værdifulde medarbejdere og må kæmpe med lavere produktivitet, når medarbejderne kæmper med stressrelaterede sundhedsproblemer, søvnløshed og udmattelse. Effekterne på længere sigt er stadig svære at forudsige og kan potentielt være katastrofale."

Press contact

For mere information eller billeder kontakt venligst Eric Uggla på email, eric@bondpremea.com eller telefon +46 (0) 704 1515 25


[1] Regus, Flexibility drives productivity, februar 2012

Om Regus

Regus er verdens største udbyder af innovative kontorløsninger. Regus tilbyder alt lige fra fuldt udstyrede arbejdspladser til professionelle mødelokaler, business lounges samt videokonferencefaciliteter. Regus tilbyder en ny måde at arbejde på  - det være sig hjemmefra eller fra kontoret. Virksomheder som Google, GlaxoSmithKline, Nokia og tusindvis af andre små og mellemstore virksomheder drager nytte af at outsource deres kontorer og arbejdspladser til Regus. Flere end 1 000 000 kunder anvender dagligt Regus’ kontorløsning. Regus har 1200 beliggenheder i 550 byer i 95 lande. Det gør det muligt for kunder og virksomheder at udføre forretninger hvornår og hvor, de ønsker det. For flere oplysninger, se www.regus.dk

Tags: