• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Gasumin kaasurahasto jakoi apurahoja kaasualan tutkimukseen ja kehitykseen

Gasumin kaasurahasto jakoi apurahoja kaasualan tutkimukseen ja kehitykseen

Report this content

Gasum tukee kaasualan tutkimusta ja kehitystä kaasurahastonsa avulla. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Gasumin Kaasurahaston vuoden 2021 apurahoja myönnettiin Helsingissä kuudelle tutkijalle

Gasumin kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa. Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES. Rahastosta on jaettu apurahoja tutkijoille, joiden aihealueet liittyvät kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin. Seuraavan vuoden apurahat tulevat hakuun 2022 alussa.

Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES.

Gasumin kaasurahastosta myönnettyjen apurahojen summa oli vuonna 2021 63 000 euroa (2020: 75 000) ja ne myönnettiin kuudelle henkilölle:

  • Miriam Kellock: Analysis of the rate limiting steps in enzymatic hydrolysis of lignocellulose: the effect of lignin and enzyme structure, 12 000 €
  • Miika Marttila: Kasvihuonelämmitysmenetelmien ilmastonlämpenemispotentiaali boreaalisella ilmastovyöhykkeellä Väitöskirjassa: Agroekologisten ja teollisten symbioosien ympäristövaikutukset maaseutuliiketoiminnassa, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 5 000 €
  • Sami Lieskoski: The use of energy storage to integrate renewable energy in the transition to carbon-neutrality, Åbo Akademi, 12 000 €
  • Marjaana Hassani: Pientareet ja joutomaat energianlähteinä, Jyväskylän yliopisto, 24 000 €
  • Hassaan Ahmad Warraich: Master's thesis: "Studies on carbon dioxide hydrogenation to methanol using in-situ diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy and mass spectrometry" Aalto yliopisto, 5 000 €
  • Danielle Bansfield: Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products Aalto yliopisto, 5 000 €

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Gasumin kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa.
Tweettaa