Jaa

Yrityksestä

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. www.gasum.fi.

Yhteyshenkilöt

 • Olga Väisänen

  johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum


  Revontulenpuisto 2 C 02100 Espoo
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.fi
 • Lainaukset

  Toiminnan standardoiminen näkyy myös Gasumin asiakkaille. Yhdenmukaisten toimintatapojen ulottaminen läpi eri toimintojen on mahdollistanut kasvun kestävien ratkaisujen tarjonnassa sekä biokaasun tarjonnan kasvattamisen.
  Marja Suomela, laatupäällikkö, Gasum
  Tämä uraauurtava yhteistyö lähti liikkeelle molemminpuolisesta halusta vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luoda samalla Stora Enson tehtaan prosessivedestä jotain arvokasta.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Kysyntä puhtaammille polttoainevaihtoehdoille on valtava, joten uuden biokaasulaitoksen tuotantoa todella tarvitaan merenkulun, raskaan liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin niiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
  Johan Grön, Vice President, biokaasu, Gasum
  Uuden aseman sijainti Trondheimin eteläpuolella on erinomainen, koska se palvelee sekä paikallisia logistiikkatoimijoita että Trondheimin ja Oslon välillä kulkevaa runkoliikennettä. Kaasu on kustannustehokas polttoaineratkaisu, jonka avulla raskaan liikenteen päästöjä voi vähentää jo tänään. Asema onkin herättänyt paikallisesti paljon kiinnostusta, ja moni yhtiö on todennut sen avaavan täysin uusia mahdollisuuksia siirtyä vähäpäästöisiin kuljetuksiin.
  Gasumin Norjan liikenneyksikön maajohtaja John Melby sanoo.
  Biokaasun käyttö LNG:n rinnalla on uusi askel kohti hiilivapaata merenkulkua, ja odotamme hyviä kokemuksia myös muista lähitulevaisuudessa toteutuvista merenkulun biokaasun testitoimituksista
  Jacob Granqvist, Gasum
  Mahdollistimme biokaasun avulla 270 000 tonnin hiilidioksidipäästövähenemän asiakkaillemme maantieliikenteessä, meriliikenteessä ja teollisuudessa.
  Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
  Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta lisäämällä vähähiilisen ja uusiutuvan energian saatavuutta ja toimimalla energiatehokkaasti.
  Elina Saarivuori, Sustainability Manager
  Yhtiömme juhlisti marraskuussa 2020 Turun Topinojalla sijaitsevan biokaasulaitoksen mittavan laajennus- ja modernisointiprosessin valmistumista. Valmistunut laajennus vahvistaa biokaasumarkkinan kasvua ja parantaa biokaasun saatavuutta. Liikenteen päästöjen merkittävä vähentäminen on yksi keskeisistä tavoitteista matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kaasun hyödyntäminen liikenteessä mahdollistaa nopean ja tehokkaan päästöjen vähentämisen ja me Gasumilla haluamme olla osaltamme mahdollistamassa tätä muun muassa vahvistamalla tankkausasemaverkostoamme
  kertoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio
  Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimivasta ja joustavasta yhteistyöstä meille kaikille haastavassa toimintaympäristössä Q4 2020.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Kaasun merkitys energialähteenä pidemmällä aikavälillä tulee kasvamaan entisestään erityisesti teollisuudessa ja merenkulussa, kun Pohjoismaissa siirrytään askeleittain kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Uuden aseman avautuminen on meille tärkeä virstanpylväs, sillä kyseessä on Gasumin kymmenes nesteytettyä kaasua tarjoava asema. Lappeenrannan asema luo uusia mahdollisuuksia erityisesti raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi, kun laajempi maantieteellinen kattavuus parantaa runkoliikenteen edellytyksiä siirtyä vähäpäästöiseen kaasuun. Alati kehittyvää tankkausasemaverkostoa rakentavat Gasumin lisäksi myös muut toimijat, ja kaikkien asemahankkeiden valmistuttua alueella tulee olemaan laaja asemaverkosto palvelemassa niin yksityisautoilijoita kuin yrityksiä
  kertoo Olli Paasio, Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja
  Kaasun tuomat kustannustehokkaat mahdollisuudet päästövähennyksien saavuttamiseksi ovat merkittävät teollisuudessa sekä meri-ja maantieliikenteessä. Tämä hanke vahvistaa ja mahdollistaa asiakkaille myös sujuvasti siirtymisen biokaasun käyttöön.
  Tommy Mattila, johtaja, teollisuus, Gasum
  LNG on ympäristöystävällisin meriliikenteen polttoaine ja täyttää kaikki nykyiset ja tulevat IMO:n ympäristövaatimukset.
  Jacob Granqvist, johtaja, meriliikenne, Gasum
  Liikenteen päästöjen suhteellinen osuus Vantaan alueella syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä, esimerkiksi suurempi kuin kaukolämmön tuotannon. Liikenteen päästöjen alentaminen onkin tärkeää, ja biokaasun käyttömahdollisuuksien lisääminen tukee vähennystavoitteita. Haluamme Vantaalla lisätä biokaasun ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja tukea kiertotaloutta
  kertoo ympäristöpäällikkö Jari Viinanen Vantaan kaupungilta
  Kaasun rooli Suomen tieliikenteen päästöjen vähentämisessä on huomioitu kansallisissa tavoitteissa ja myös fossiilittoman liikenteen tiekartassa nostettiin laajasti esille toimenpiteitä kaasuautojen määrän kasvattamiseksi. Uudet kaasutankkausasemat, kaasuautomallien kehittyvä valikoima sekä kustannustehokas ja vähäpäästöinen polttoaine yhdessä tiekartassa esitettyjen toimenpiteiden kanssa mahdollistavat meille merkittävät päästövähenemät liikenteessä. Yhä useamman vaihtaessa ympäristöystävälliseen ajoneuvoon yhteiset ilmastotavoitteet ovat helposti saavutettavissa
  sanoo Gasumin liikenneyksikön Suomen maajohtaja Olli Paasio
  Uusi Järvenpään asema tukee hyvin strategiaamme siirtyä kohti kaasulla kulkevaa kalustoa. Haluamme toimia puhtaan liikenteen edelläkävijänä ja olemme sitoutuneet käyttämään uusissa jakeluautoissamme ainoastaan biokaasua. Maaliskuuhun mennessä meillä tulee olemaan jo 10 biokaasukäyttöistä jakeluautoa Etelä-Suomen jakeluissa, joten kaasutankkausasemien lisääntymien alueella on erittäin hieno asia
  Savon Kuljetuksen liiketoimintajohtaja Kimmo Pekonen sanoo
  Borealis pyrkii päättäväisesti energia- ja ilmastotavoitteidensa saavuttamiseen. Gasumin ja Stena Renewablen kanssa solmitun pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen ansiosta olemme yhä lähempänä tavoitettamme hankkia 50 prosenttia toiminnoissamme käytettävästä energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä. Olemme erittäin tyytyväisiä uuteen PPA-sopimukseen, joka auttaa meitä säilyttämään kilpailukykymme markkinoilla ja edistämään hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämä tukee tavoitettamme kestävämmän tulevaisuuden luomisesta
  sanoo Borealis-konsernin peruskemikaali- ja tuotantojohtaja Martijn Van Koten
  Tuulivoima on keskeisessä osassa siirryttäessä puhtaampaan tulevaisuuteen. Olemme iloisia tästä pitkäaikaisesta PPA-sopimuksesta, jolla toimitetaan Stena Renewablen tuottamaa puhdasta energiaa Borealiksen Stenungsundin tuotantolaitoksen käyttöön. Haluamme tarjota energiamarkkinoiden kattavimmat palvelut kumppaneidemme energiatarpeisiin ja auttaa palveluidemme avulla yrityksiä saavuttamaan ympäristötavoitteensa varsinkin, kun Borealis ja Stena Renewables ovat kumpikin asettaneet kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita
  sanoo Gasumin Portfolio Management ja Trading -liiketoimintayksikön johtaja Anders Malm
  Gasum panostaa vahvasti myös muiden uusiutuvien kaasujen, kuten synteettisen metaanin ja vihreän vedyn, tuotannon kehittämiseen Pohjoismaissa. Tutkimme esimerkiksi parhaillaan yhdessä muiden energia-alan toimijoiden kanssa mahdollisuutta rakentaa kokeiluluontoinen synteettisen metaanin tuotantolaitos.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Olemme viime vuosien aikana kasvattaneet kaasun saatavuutta maantieliikenteessä, merenkulussa ja teollisuudessa ja auttaneet näin asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Kaasun tuomat kustannustehokkaat mahdollisuudet päästövähennyksien saavuttamiseksi ovat merkittävät.
  Elina Saarivuori, vastuullisuuspäällikkö, Gasum
  Gasum jakaa vuosittain apurahoja tutkijoille. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä.
  Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
  ”Hankintatuki tulee varmasti kasvattamaan yritysten kaasukäyttöisten autojen rekisteröintimäärää vuoden 2021 aikana. Esimerkiksi Ruotsissa yrityksiä on kannustettu siirtymään puhtaampiin polttoaineisiin Klimatklivet tukimallin avulla jo vuodesta 2015 lähtien. Siellä tukimallien toimivuudesta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia, ja viime vuonna Ruotsissa rekisteröitiin jo 250 kaasua polttoaineena käyttävää kuorma-autoa. Olen iloinen, että nyt Suomessakin on otettu käyttöön tukimalli, joka on Ruotsissa todettu hyväksi ja jolla on vauhditettu siirtymistä puhtaampaan logistiikkaan
  Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala kertoo.
  Gasumin tavoitteena on kasvattaa biokaasun tuotantokapasiteettia ja biomassoja tarvitaan suuret volyymit. Aseman avulla edistämme kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. 
  Rauni Karjala, Senior Sales Manager, kiertotalous, biokaasu, Gasum
  Meillä Rosk’n Rollissa pyritään luomaan kiertotalouden keskuksia, joihin alan toimijoiden on helppo sijoittua ja investoida materiaali- ja ravinnekiertoa edistäviä laitoksia. Gasumin laitos on erinomainen esimerkki tästä.
  Rosk’n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja Vesa Heikkonen
  Laitoksemme edistää kiertotalouden toteutumista pääkaupunkiseudulla. Biokaasun kysyntä kasvaa kaikilla segmenteillä ja etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia lisätä tuotantokapasiteettia. Kysyntä kierrätysravinteille ja luomulannoitteille on kehittymässä eri teollisuuden aloilla.
  Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtaja, Johan Grön
  Lappeenrannan uusi tankkausasema on merkittävä mahdollistaja liikenteen päästöjen vähentämiseksi alueella. Kuutostie on yksi Suomen vilkkaimmista teistä, ja sen varteen avautuva asema vahvistaa henkilöautojen ja raskaan liikenteen kaasutankkausmahdollisuuksia.
  Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
  Tarvitsemme erilaisia biohajoavia jätteitä biokaasun tuotantomme kasvattamiseen ja uskon, että toimiva biojätteen siirtokuormausasema edistää tavoitettamme.
  Rauni Karjala, Senior Sales Manager, kiertotalous, Gasum
  Biokaasulaitoshanke on konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta ja Itämeren suojelusta, jonka ansiosta sianlannan arvokkaat ravinteet saadaan talteen ja ne voidaan toimittaa ravinnealijäämäisille kasvinviljelytiloille.
  Ulf Jahnsson, HKScanin alkutuotannon strategisista hankkeista vastaava johtaja
  Biokaasulaitoshankkeemme on tärkeä seudullinen kiertotaloushanke, jonka tavoitteena on parantaa alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen.
  Ari Suomilammi, kiertalotalousjohtaja, Suomi, Gasum
  On hienoa, että suurikokoisen lantapilottimme suunnittelutyö jatkuu yhdessä Gasumin ja HKScanin kanssa ja voimme yhdessä edistää entistäkin tehokkaampaa ravinteiden kierrättämistä. Hankkeen avulla mm. selvitämme, olisiko kierrätysravinteita mahdollista viedä taloudellisesti kestävällä tavalla kotieläinintensiiviseltä alueelta kasvinviljelyintensiiviselle.
  Emomyllyn Heikki Sampolahti
  Hankintatuki on erittäin hieno asia ja kannustaa yrityksiä siirtymään vähäpäästöisiin polttoaineisiin. Dieselin korvaaminen kaasulla on paras kestävän logistiikan vaihtoehto, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että kaasun mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä raskaassa liikenteessä tunnistetaan myös hallitustasolla
  sanoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.
  Biokaasulaitoksen laajentamisella halutaan turvata laitoksen taloudelliset toimintaedellytykset, kehittää ja modernisoida toimintaa, hallita ympäristöpäästöjä tehokkaammin, tehostaa ravinteiden kierrätystä ja lisätä sekä tarvittavaa biohajoavan jätteen laitosmaista käsittelyä että tuotantokapasiteettia biokaasumarkkinoille. 
  Ari Suomilammi, kiertotalousjohtaja, biokaasu, Suomi, Gasum
  Equinor on LNG:n käytön edelläkävijä, ja se olikin ensimmäinen LNG-asiakkaamme merenkulkusegmentillä
  Gasumin meriliikenteen myyntijohtaja Jacob Granqvist
  ”Olemme yksi harvoista yhtiöistä Pohjoismaissa, jotka kykenevät tarjoamaan biokaasun teollisen mittakaavan tuotantoa ja jakelua. Gasum investoi jatkuvasti uusiin biokaasulaitoksiin ja nostamme nykyisten biokaasulaitoksiemme suorituskykyä.
  Johan Grön, biokaasuliiketoiminnan johtaja, Gasum
  Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde, jota voidaan tuottaa monenlaisista biohajoavista jätteistä. Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla fossiiliseen dieseliin verrattuna.
  Ari Suomilammi, johtaja, biokaasu, kiertotalous Suomi, Gasum
  BIOSYKLI-projekti tuo arvokasta lisätietoa hiilidioksidin hyödyntämisestä ja Gasum on kiinnostunut löytämään yhteistyökumppaneita luomaan arvoa biokaasulaitosten hiilidioksidijakeelle.
  Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer, Gasum
  Posti on kuljettamisen suunnannäyttäjä valitsemalla uusiutuvan biokaasun runkoliikenteen polttoaineeksi. Pilotoinneista siirrytään nyt laajasti käyttämään toimiviksi havaittuja vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja. Biokaasun liikennekäyttö on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, ja se vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Myös nesteytetty maakaasu (LNG) on biokaasun rinnalla mukana ratkaisupaletissa, kun halutaan leikata logistiikan päästöjä. Nesteytetyllä kaasulla kulkeva kalusto mahdollistaa joustavan siirtymän maakaasusta biokaasuun ilman, että kalustoa tarvitsee uusia
  Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen sanoo.
  Kierrätyslannoitteiden käyttäminen on ympäristöteko, kun kertaalleen käytetyt ravinteet hyödynnetään uudelleen. Se on myös konkreettinen tapa edistää kiertotaloutta. Tutkimme ja kehitämme koko ajan uusia ratkaisuja siihen, miten saisimme ravinteet vielä paremmin kierrätettävään muotoon.
  Viljami Kinnunen, Senior Development Engineer, Gasum
  Gasumin selvityksen mukaan sähköjärjestelmäämme mahtuu jopa 30 TWh tuulisähköä.
  Markus Herranen, Analyst, Market analyses, Gasum
  Olemme merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä ja pyrimme kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa Pohjoismaissa. Tarjoamme myös monipuolisia energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita sekä bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle.
  Ville Pesonen, Head of Energy Market Services, Gasum
  Haluamme toimia edelläkävijänä logistiikka-alan muutoksessa. Olemme valmiita nyt ja tulevaisuudessa sekä investoimaan että sitoutumaan asiakkaidemme toiveiden mukaisesti uusiin, vähäpäästöisiin käyttövoimiin,
  Savon Kuljetuksen liiketoimintajohtaja Kimmo Pekonen sanoo.
  On hienoa nähdä, miten siirtyminen biokaasuun tarjoaa asiakkaillemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Savon Kuljetuksen esimerkki on hyvä osoitus siitä, että biokaasu ei ole pelkkä investointi autoon, vaan sen avulla voidaan tuoda yritykselle myös kasvua. Jokainen puhtaampi ajoneuvo maantiellä on askel kohti liikenteen päästöjen vähentämistä ja puhdasta liikennettä,
  Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen sanoo.
  Olemme iloisia, että pääsimme pitkäaikaiseen PPA-sopimukseen ABO Wind Oy:n kanssa. Tuulivoima on puhdas ja uusiutuva energiantuotantomuoto.
  Kimmo Rahkamo, johtaja, Gas and Power Sales, Gasum
  Hankkimamme tuulivoiman energiamäärä on noin 100 GWh vuodessa. Tuulipuiston tuotantokapasiteetilla tuotetaan tuulisähköä esimerkiksi 50 000 kerrostalokaksiolle.
  Jaakko Vehviläinen, Contract manager, sähkön hankinta, Gasum
  Tämän investoinnin ja kumppanuuden toteutuminen on totta kai meille erinomainen uutinen ja edistää kestävien energialähteiden käyttöä Pohjoismaissa entisestään. Lisäksi pystymme uuden terminaalin kautta palvelemaan alueella myös muita potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita pienentämään päästöjään vaihtamalla LNG:hen
  Gasumin myyntipäällikkö Halvar Rommetvedt
  On hienoa, että voimme tarjota hämeenlinnalaisille puhtaampia joukkoliikenteen palveluita. Olemme tietojen mukaan ainoa ja ensimmäinen ympäristöystävällisiä polttoainemuotoja käyttävä bussiyhtiö alueella. Meille on tärkeää jatkossakin huomioida investoinneissamme ympäristöystävällisyys
  kertoo Vekka Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vasiljev.
  Konsernimme liiketoiminnan kannattavuus Q2 2020 pysyi toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ennustetulla tasolla.
  Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
  Olemme erittäin ylpeitä Liedon uuden aseman avautumisesta ja Pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston vahvistumisesta. Raskaan liikenteen toimijoihin kohdistuu yhä enemmän odotuksia tuottaa palveluitaan ympäristöystävällisesti sekä kuluttajien että lainsäätäjien puolelta. On tärkeää, että vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja tuodaan entistä paremmin saataville, jotta Pohjoismainen rahtiliikenne saadaan kulkemaan entistä puhtaammin. Jokainen uusi kaasutankkausasema vie meitä lähemmäs tätä tavoitetta
  kertoo Gasumin liikenteen Senior Sales Manager Jani Arala.
  Laivan bunkraukseen kuluu aseman nopeatoimisilla bunkrauspumpuilla vain 45 minuuttia. Matkustajat poistuvat aluksesta ja lastit puretaan ja lastataan sillä aikaa, kun alusta tankataan.
  Jonas Åkermark, Gasum, myyntipäällikkö
  Polttoainetankkaukset uudelta asemalta ovat iso askel eteenpäin toiminnoissamme. Tankkaamme nopeammin, paljon tehokkaammin ja normaalien työpäivien aikana. Tämä puolestaan parantaa asiakkaidemme palvelukokemusta.
  Christer Bruzelius, Destination Gotland ‑varustamon toimitusjohtaja
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun