Dela

Om oss

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner bygger broar för ett koldioxidneutralt samhälle på land och sjöss. www.gasum.com/sv

Kontakt

 • Olga Väisänen

  direktör, kommunikation, Gasum


  Gasum Oy Revontulenpuisto 2 C 02100 Espoo, Finland
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.fi
 • Citat

  LNG är det mest gångbara framtidsalternativet om man beaktar hållbarhet och miljövänlighet.
  Kimmo Rahkamo, vice VD för Gasums naturgas- och LNG-verksamhet,
  Med användningen av LNG minskar vi de lokala förorenande utsläppen för sjö- och tunga landtransporter, samtidigt som vi håller norra Finlands industri konkurrenskraftig genom att erbjuda energi som har låga utsläppsvärden och är prisvärd i enlighet med olika operatörers behov.
  Kimmo Rahkamo, VD, Natur Gas och LNG, Gasum
  Det är intressant att påbörja ett samarbete inom återvunna näringsämnen tillsammans med Gasum. Vi fick en möjlighet att delta i ett andra projekt inom cirkulär ekonomi under året och erbjuda produkter som uppstår som biflöden till processer inom industri och industriproduktion.
  Algol Chemicals vd Juha Jokinen
  Samarbetet med Gasum minskar vårt koldioxidavtryck och minskar näringsbelastningen på miljön samt ökar energieffektiviteten och främjar en cirkulär ekonomi i hela Åboregionen.
  Mirva Levomäki, Oy:s vd för reningsverket i Åbo Turun Seudun Puhdistamo Oy
  Målet med moderniserings- och utbyggnadsprojektet är att komma fram med en lösning inom cirkulär ekonomi som ökar kapaciteten att behandla biomassa och tillgången till biogas samt släpper nya förädlade produkter av återvunna näringsämnen på marknaden.
  Ari Suomilammi, produktionschef för biogas på Gasum
  Fordon som drivs på LNG kan också gå över till att använda inhemskt producerad flytande biogas (LBG), utan att det krävs några ytterligare investeringar.
  säger försäljningschef Juha-Matti Koskinen på Gasum.
  Då Skangas sammanslås helt med Gasum får vi ännu bättre förutsättningar att bygga och utveckla det nordiska gasekosystemet och svara på den ökande efterfrågan. Vi tackar Lyse-koncernen för det goda samarbetet med att utveckla LNG-marknaden.
  Johanna Lamminen, VD, Gasum
  Gasum bygger aktivt ett gasekosystem för industri-, sjö-, och vägtransportsektorn i de nordiska länderna. På grund av en ökande efterfrågan på trafik med låga utsläpp, planerar vi att bygga ett betydande antal gastankstationer för den tunga fordonstrafiken i Sverige.
  Johanna Lamminen, verställande direktör för Gasum
  Vi är på väg mot ett koldioxidneutralt samhälle och det är dags att öka takten. Gas har en oomtvistat viktig roll i denna övergång. De senaste åren har vi gjort målmedvetna satsningar på att bygga upp infrastrukturen för flytande gas och biogas i Norden i syfte att öka tillgången på gas.
  Johanna Lamminen, vd, Gasum Ab
  Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall ge-nomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda.
  Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy
  Vi vill tacka Naturvårdsverket för det positiva beslutet att stödja svensk biogasproduktion. Detta kommer att stödja den cirkulära ekonomin och en möjlig utveckling tillsammans med Stora Enso Nymölla. "
  Markus Olsson, VD for Gasum AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp