Dela

Om oss

Energibolaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn, som tillsammans med sina samarbetspartner främjar utvecklingen mot en koldioxidneutralt framtid på land och till havs. www.gasum.com/sv

Kontakt

 • Olga Väisänen

  direktör, Communications och Sustainability, Gasum


  Revontulenpuisto 2 C 02100 Espoo, Finland
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.com/sv
 • Citat

  Vi är stolta över att Umicore har valt att samarbeta med oss inom förnybar energi. Det här är ett bevis på deras förtroende, som vi har fått under vårt långvariga partnerskap. PPA gör det möjligt att öka produktionen av grön energi i Finland, vilket inte bara gynnar Gasum och Umicore utan även miljön som helhet.
  Tommy Mattila, Vice President, Industry och Traffic, Gasum
  I Finland finns det ännu inte särskilt många företag som verkar inom återvunna näringsämnen. Genom att förena Gasums, Biolans och Pöytyän Maanparannus kompetens kan vi skapa ett paket som på riksplan betjänar jordbruket och industrin och som kan svara på en storskalig efterfrågan.
  Ari Suomilammi, direktör, produktion av biogas, Gasum Oy
  Biolan har under hela sin historia använt återvunna råvaror, och grundandet av Kiertoravinne Oy är en naturlig fortsättning för bolaget. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har försämrat tillgången på åkergödselmedel, och vi vill tillsammans med Kiertoravinne Oy:s delägare förbättra försörjningsberedskapen och öka den inhemska cirkulära ekonomin.
  Teppo Rantanen, verkställande direktör, Biolan Group
  Vi anser att biogas är en av de viktigaste lösningarna för att ersätta den flexibla och omedelbara energikällan LNG.
  Kristin Paus, Communication manager på Hafslund Oslo Celsio
  Att släppa ut avloppsvatten från lastfartyg på land i stället för i Östersjön är vårt främsta mål, men det är bara ett första steg. Redan från början av Ship Waste Action var det viktigt för oss att avloppsvatten kunde återanvändas i den cirkulära ekonomin.
  Elisa Mikkolainen, BSAG:s projektledare
  Gasum är ett nordiskt energibolag och en stark aktör inom den cirkulära ekonomin. Ship Waste Action är ett utmärkt tillfälle för oss att främja lösningar för cirkulär ekonomi och göra något bra för Östersjön.
  Elina Saarivuori, hållbarhetschef på Gasum
  Vi gläder oss åt att inleda ett nära samarbete med Loiste Energia. Partnerskapet är ett utmärkt exempel på våra heltäckande energimarknadstjänster.
  Tommy Mattila, Vice President, Industry och Traffic på Gasum
  Gasum har en lång erfarenhet av elmarknaden som vi nu också kan dra nytta av. Det är bra att vi har hittat en pålitlig samarbetspartner som kan erbjuda Loiste heltäckande energimarknadstjänster.
  Timo Haarala, produktionsplaneringschef på Loiste Energia
  ”Mikas långa och internationella karriär och starka meritlista när det gäller att utveckla företag inom olika marknadsområden övertygade styrelsen om att han är rätt person för att driva Gasums strategi framåt. I framtiden har Gasum som mål att möta den växande efterfrågan på gas och biogas inom industri, sjöfart och transporter och erbjuda våra kunder lösningar för att minska deras klimatpåverkan.
  Elina Engman, styrelseordförande för Gasum
  ”Förvärvet är ett strategiskt steg för NSMP. Kondenseringsanläggningen i Risavika är ett attraktivt tillskott och en geografisk expansion för NSMP som diversifierar vår portfölj och utökar vår plattform för tillväxt.
  Andy Heppel, vd för North Sea Midstream Partners
  ”Gasum har dragit slutsatsen att det inte längre är en del av vår kärnstrategi att äga den här typen av LNG-kondenseringstillgångar. Det långsiktiga vägtullkontraktet säkerställer dock att vi fortsätter att leverera flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) till våra kunder från anläggningen i Risavika även i framtiden.
  Gasums tillförordnade koncernchef Kai Laitinen
  Tamro och PostNord är ett utmärkt exempel på ett partnerskap där man tillsammans minskar utsläppen från transporter på ett kostnadseffektivt sätt. Partnerskapet är även ett konkret exempel på den konkurrensfördel som biogas erbjuder företag.
  Markku Suopanki, Gasum
  Vårt mål är att minska våra utsläpp med 40 procent från 2020 års nivå fram till år 2025. Dessutom har vi i Tammerfors- och Åbo-regionen för avsikt att fram till år 2025 helt övergå till fossilfria bränslen. Hela PostNord-koncernens gemensamma mål är helt fossilfria transporttjänster fram till år 2030.
  PostNords Climate Lead Ilmo Strömberg.
  I valet av transportpartner fäster vi stor vikt vid hur företagets arbete med hållbarhet passar in i vårt arbete och att det hjälper oss att uppnå våra mål för hållbarhet. Dessutom ställs det hårda krav enligt lag på transporter av hälso- och sjukvårdsprodukter, vilket gör att de fordon som används vid transporterna måste uppfylla många villkor.
  Katja Toivonen, chef för kvalitets- och företagsansvar, Tamro.
  Vi gläder oss över att utöka vårt långvariga samarbete med Outokumpu. Förnybar vindkraft har en central roll i övergången till en renare framtid.
  ommy Mattila, Vice President, Industry på Gasum
  I och med det nya avtalet kan vi ytterligare öka andelen el med låga koldioxidutsläpp i vår produktion från en redan hög andel. Vindkraftsavtalet är en naturlig fortsättning på samarbetet med Gasum. För närvarande driver vi tillsammans LNG-terminalen i Torneå hamn. Med hjälp av den flytande naturgasen därifrån har vi kunnat ersätta propan i våra produkter.
  Mika Orpana, Energy Director på Outokumpu.
  ”Outokumpu har förbundit sig till de vetenskapligt baserade klimatmålen och till att begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader. När det gäller våra egna kontor blir vi koldioxidneutrala fram till 2050.
  Outokumpus Vice President, Sustainability, Excellence and Reliability Juha Erkkilä
  Som Sveriges näst största stad är Göteborg ett viktigt område för oss och det är avgörande att erbjuda våra kunder fler alternativ i området. Vi är verkligen glada över att få arbeta med en så modern logistikoperatör som GLC är. Vi har båda samma målsättning, att bygga upp ett effektivt och rent transportnätverk över Sverige och Norden
  säger Mikael Antonsson, Sales Director of Traffic på Gasum Sweden
  För GLC är det viktigt att ligga i framkant och vara en ledande aktör när det gäller hållbara transporter. GLC har tillsammans med TRB Sverige AB och övriga delägare undertecknat TRB Klimatprotokoll där vårt gemensamma mål är att vara klimatneutrala 2035, 10 år före det nationella målet. Att tillsammans med Gasum kunna erbjuda åkerier att tanka biogas på vårt logistikcenter ser vi som en viktig del i att nå våra klimatmål
  säger Martin Salenius, VD på GLC
  Sjötransporterna har en ledande roll i att ändra kurs mot en renare morgondag.
  Jacob Granqvist, Vice President Maritime på Gasum
  Placeringen söder om Trondheim är perfekt, eftersom stationen då servar de många logistikaktörerna i området liksom de långväga transporterna mellan Trondheim och Oslo. Vi är glada över att införa den här lösningen, som erbjuder en snabb minskning av utsläppen från tunga landsvägstransporter för flera aktörer i branschen. Gas är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen och en lösning som redan finns tillgänglig idag. Det finns ett stort intresse för att använda den här tankstationen och åtskilliga företag har signalerat att det ger helt nya möjligheter för övergången till transporter med låga utsläpp.
  säger John Melby, Director Traffic Norge på Gasum.
  Användning av biogas tillsammans med LNG inom sjöfartstransporter är ett nytt steg framåt i att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin
  Jacob Granqvist, Vice President Maritime, Gasum
  Nynas är vår första industriella kund i det svenska gasnätet, så det är en viktig milstolpe för Gasum
  Tommy Mattila, Vice President, Gasum
  Att få denna licens är ytterligare en milstolpe i vår strävan efter att öka täckningen för våra leveranser av LNG för sjöfarten
  Jacob Granqvist, Vice President, Gasum
  LBG motsvarar flytande naturgas (LNG) till sina egenskaper och passar som bränsle för sjöfart och landsvägstrafik samt för industriell användning.
  Jacob Granqvist, director, Maritime, Gasum
  De kostnadseffektiva möjligheterna till minskade utsläpp som gasen ger är betydande inom industrin samt inom sjöfarten och landsvägstrafiken. Det här projektet stärker och möjliggör också en smidig övergång till att använda biogas för kunderna. 
  Tommy Mattila, director, industri på Gasum
  Borealis är fast beslutna att nå ambitiösa mål som satts upp inom vårt fokusområde energi och klimat. Tack vare det långsiktiga offentlig-privata partnerskapet med Gasum och Stena Renewable har målet att 50 procent av försörjningen av den energi vi förbrukar i vår verksamhet ska komma från förnybara energikällor 2030 nu blivit allt mer uppnåeligt. Vi gläder oss åt att ha undertecknat ytterligare ett offentlig-privat partnerskap som gör att vi kan behålla vår konkurrenskraft på marknaden samtidigt som vi bidrar till en koldioxidneutral framtid. Det är det vi menar med att återuppfinna för att leva mer hållbart
  säger Martijn Van Koten, Executive Vice President Base Chemicals and Operations på Borealis
  Vindkraft kommer att spela en viktig roll i övergången till en renare framtid inom energi. Vi gläder oss åt att ha undertecknat detta långsiktiga offentlig-privata partnerskap om Stena Renewables försörjning av ren energi till Borealis verksamhet i Stenungsund. Detta samarbete är helt i linje med vårt övergripande mål att tillhandahålla de mest heltäckande tjänsterna som finns på energimarknaden för att uppfylla de ökande energibehoven samtidigt som vi bekämpar den globala uppvärmningen
  säger Anders Malm, Senior Vice President, Portfolio Management and Trading på Gasum
  Ansvar är centralt i Gasums strategi. Tillsammans med våra partners och kunder utvecklar vi ständigt nya sätt att minska utsläppen. Under de senaste åren har vi ökat tillgängligheten för gas inom väg- och sjötransporter och till industrin, samt att vi har hjälpt våra kunder att minska sina egna koldioxidutsläpp.
  Gasums VD Johanna Lamminen
  Biogas är en förnybar energikälla och kan produceras från många olika slags biologiskt nedbrytbart avfall. Biogasproduktion är ett bra exempel på hur man får ut så mycket som möjligt från råmaterial och främjar den cirkulära ekonomin.
  Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
  Vår anläggning representerar förverkligandet av en cirkulär ekonomi i huvudstadsregionen. Efterfrågan på biogas ökar inom alla segment och vi söker ständigt efter nya möjligheter att utöka produktionskapaciteten.
  Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
  Vi önskar Gasum välkomna till Munka avfallcentral, Lohja. Det goda samarbetet inom bioavfall får nu en fortsättning i form av ett samarbete genom markanvändning.
  Rosk’n Roll Oy Ab:s verksamhetschef Vesa Heikkonen.
  Biogas är en helt förnybar energikälla som kan produceras av många typer av biologiskt nedbrytbara avfall.
  Ari Suomilammi, Biogas, Circular Economy Finland, Gasum
  Till följd av det nära samarbetet mellan SIEM och Gasum har LNG-leveransen gått väldigt smidigt och inom tidsramen.
  Michael Dugdale, upphandlingschef på SIEM Group
  Equinor är en av föregångarna i att använda LNG i sin verksamhet och de var vår första LNG-kund inom sjöfartssegmentet
  Jacob Granqvist, LNG Maritime Sales Director, Gasum
  Vi är ett av få företag i de nordiska länderna som kan erbjuda produktion och distribution av biogas i industriell skala.
  Johan Grön, Vice President, Gasum
  Att se den här investeringen bli verklighet är naturligtvis goda nyheter för oss. Vidare ger den nya terminalen oss en möjlighet att få kontakt med andra potentiella kunder i regionen som är intresserade av att minska sina utsläpp genom att välja LNG
  Halvar Rommetvedt, Sales Manager på Gasum
  Vi hälsar Anders Malm varmt välkommen till Gasum och till att leda vår Portfolio Management and Trading-verksamhet. Hans breda erfarenhet av energimarknaderna kommer till nytta vidstödjer implementeringen av vår tillväxtstrategi och resa för en renare morgondag.
  Johanna Lamminen, CEO, Gasum
  Sjötrafiken orsakar tre procent av världens totala växthusgasutsläpp. För att minska utsläppen måste vi minska användningen av konventionella bränslen, såsom tung eldningsolja, inom sjötransporterna.
  Jacob Granqvist, Sales Director Maritime, Gasum
  Partnerskapet med Samskip är goda nyheter för oss! Vi är stolta över att vara en del av en större förändring inom sjöfartsindustrin och över att dessa högpresterande fartyg tankar LNG precis utanför Gasums kontorsfönster.
  Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
  Vi är väldigt nöjda med affären, som är ett viktigt steg för Gasum i uppbyggnaden av det nordiska ga-sekosystemet och i att svara på kundernas efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp.
  Johanna Lamminen, Gasums vd
  Vi är säkra på att Gasum kommer att bli en stark ägare som på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklar verksamheterna för renare energi, och bunkring inom sjöfarten.
  Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North
  Vi är väldigt glada över att kunna introducera förnybar flytande biogas i bränslemixen. Denna möjlighet är i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål
  Anna Karin Klinthäll, Manager Trading Operations på Preem
  Gasum är fast beslutna att arbeta för en koldioxidneutral framtid och hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att tillhandahålla renare energi
  Jacob Granqvist, Sales Director Maritime på Gasum
  Vi är glada över att stödja Equinor i deras ambition om renare sjöfart
  Kimmo Rahkamo, Vice President, Gasum
  Förvärvet av AGA:s verksamheter Clean Energy och Nauticors Marine Bunkering är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgångentill en konkurrenskraftigenergiform med låga utsläpp, för att möta efterfrågan hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna.
  Gasums vd Johanna Lamminen
  LNG är det mest gångbara framtidsalternativet om man beaktar hållbarhet och miljövänlighet.
  Kimmo Rahkamo, vice VD för Gasums naturgas- och LNG-verksamhet,
  Med användningen av LNG minskar vi de lokala förorenande utsläppen för sjö- och tunga landtransporter, samtidigt som vi håller norra Finlands industri konkurrenskraftig genom att erbjuda energi som har låga utsläppsvärden och är prisvärd i enlighet med olika operatörers behov.
  Kimmo Rahkamo, VD, Natur Gas och LNG, Gasum
  Det är intressant att påbörja ett samarbete inom återvunna näringsämnen tillsammans med Gasum. Vi fick en möjlighet att delta i ett andra projekt inom cirkulär ekonomi under året och erbjuda produkter som uppstår som biflöden till processer inom industri och industriproduktion.
  Algol Chemicals vd Juha Jokinen
  Samarbetet med Gasum minskar vårt koldioxidavtryck och minskar näringsbelastningen på miljön samt ökar energieffektiviteten och främjar en cirkulär ekonomi i hela Åboregionen.
  Mirva Levomäki, Oy:s vd för reningsverket i Åbo Turun Seudun Puhdistamo Oy
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp