Citat

”Förvärvet är ett strategiskt steg för NSMP. Kondenseringsanläggningen i Risavika är ett attraktivt tillskott och en geografisk expansion för NSMP som diversifierar vår portfölj och utökar vår plattform för tillväxt.
Andy Heppel, vd för North Sea Midstream Partners
”Gasum har dragit slutsatsen att det inte längre är en del av vår kärnstrategi att äga den här typen av LNG-kondenseringstillgångar. Det långsiktiga vägtullkontraktet säkerställer dock att vi fortsätter att leverera flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) till våra kunder från anläggningen i Risavika även i framtiden.
Gasums tillförordnade koncernchef Kai Laitinen
Tamro och PostNord är ett utmärkt exempel på ett partnerskap där man tillsammans minskar utsläppen från transporter på ett kostnadseffektivt sätt. Partnerskapet är även ett konkret exempel på den konkurrensfördel som biogas erbjuder företag.
Markku Suopanki, Gasum
Vårt mål är att minska våra utsläpp med 40 procent från 2020 års nivå fram till år 2025. Dessutom har vi i Tammerfors- och Åbo-regionen för avsikt att fram till år 2025 helt övergå till fossilfria bränslen. Hela PostNord-koncernens gemensamma mål är helt fossilfria transporttjänster fram till år 2030.
PostNords Climate Lead Ilmo Strömberg.
I valet av transportpartner fäster vi stor vikt vid hur företagets arbete med hållbarhet passar in i vårt arbete och att det hjälper oss att uppnå våra mål för hållbarhet. Dessutom ställs det hårda krav enligt lag på transporter av hälso- och sjukvårdsprodukter, vilket gör att de fordon som används vid transporterna måste uppfylla många villkor.
Katja Toivonen, chef för kvalitets- och företagsansvar, Tamro.
Vi gläder oss över att utöka vårt långvariga samarbete med Outokumpu. Förnybar vindkraft har en central roll i övergången till en renare framtid.
ommy Mattila, Vice President, Industry på Gasum
I och med det nya avtalet kan vi ytterligare öka andelen el med låga koldioxidutsläpp i vår produktion från en redan hög andel. Vindkraftsavtalet är en naturlig fortsättning på samarbetet med Gasum. För närvarande driver vi tillsammans LNG-terminalen i Torneå hamn. Med hjälp av den flytande naturgasen därifrån har vi kunnat ersätta propan i våra produkter.
Mika Orpana, Energy Director på Outokumpu.
”Outokumpu har förbundit sig till de vetenskapligt baserade klimatmålen och till att begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader. När det gäller våra egna kontor blir vi koldioxidneutrala fram till 2050.
Outokumpus Vice President, Sustainability, Excellence and Reliability Juha Erkkilä
Som Sveriges näst största stad är Göteborg ett viktigt område för oss och det är avgörande att erbjuda våra kunder fler alternativ i området. Vi är verkligen glada över att få arbeta med en så modern logistikoperatör som GLC är. Vi har båda samma målsättning, att bygga upp ett effektivt och rent transportnätverk över Sverige och Norden
säger Mikael Antonsson, Sales Director of Traffic på Gasum Sweden
För GLC är det viktigt att ligga i framkant och vara en ledande aktör när det gäller hållbara transporter. GLC har tillsammans med TRB Sverige AB och övriga delägare undertecknat TRB Klimatprotokoll där vårt gemensamma mål är att vara klimatneutrala 2035, 10 år före det nationella målet. Att tillsammans med Gasum kunna erbjuda åkerier att tanka biogas på vårt logistikcenter ser vi som en viktig del i att nå våra klimatmål
säger Martin Salenius, VD på GLC
Sjötransporterna har en ledande roll i att ändra kurs mot en renare morgondag.
Jacob Granqvist, Vice President Maritime på Gasum
Placeringen söder om Trondheim är perfekt, eftersom stationen då servar de många logistikaktörerna i området liksom de långväga transporterna mellan Trondheim och Oslo. Vi är glada över att införa den här lösningen, som erbjuder en snabb minskning av utsläppen från tunga landsvägstransporter för flera aktörer i branschen. Gas är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen och en lösning som redan finns tillgänglig idag. Det finns ett stort intresse för att använda den här tankstationen och åtskilliga företag har signalerat att det ger helt nya möjligheter för övergången till transporter med låga utsläpp.
säger John Melby, Director Traffic Norge på Gasum.
Användning av biogas tillsammans med LNG inom sjöfartstransporter är ett nytt steg framåt i att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin
Jacob Granqvist, Vice President Maritime, Gasum
Nynas är vår första industriella kund i det svenska gasnätet, så det är en viktig milstolpe för Gasum
Tommy Mattila, Vice President, Gasum
Att få denna licens är ytterligare en milstolpe i vår strävan efter att öka täckningen för våra leveranser av LNG för sjöfarten
Jacob Granqvist, Vice President, Gasum
LBG motsvarar flytande naturgas (LNG) till sina egenskaper och passar som bränsle för sjöfart och landsvägstrafik samt för industriell användning.
Jacob Granqvist, director, Maritime, Gasum
De kostnadseffektiva möjligheterna till minskade utsläpp som gasen ger är betydande inom industrin samt inom sjöfarten och landsvägstrafiken. Det här projektet stärker och möjliggör också en smidig övergång till att använda biogas för kunderna. 
Tommy Mattila, director, industri på Gasum
Borealis är fast beslutna att nå ambitiösa mål som satts upp inom vårt fokusområde energi och klimat. Tack vare det långsiktiga offentlig-privata partnerskapet med Gasum och Stena Renewable har målet att 50 procent av försörjningen av den energi vi förbrukar i vår verksamhet ska komma från förnybara energikällor 2030 nu blivit allt mer uppnåeligt. Vi gläder oss åt att ha undertecknat ytterligare ett offentlig-privat partnerskap som gör att vi kan behålla vår konkurrenskraft på marknaden samtidigt som vi bidrar till en koldioxidneutral framtid. Det är det vi menar med att återuppfinna för att leva mer hållbart
säger Martijn Van Koten, Executive Vice President Base Chemicals and Operations på Borealis
Vindkraft kommer att spela en viktig roll i övergången till en renare framtid inom energi. Vi gläder oss åt att ha undertecknat detta långsiktiga offentlig-privata partnerskap om Stena Renewables försörjning av ren energi till Borealis verksamhet i Stenungsund. Detta samarbete är helt i linje med vårt övergripande mål att tillhandahålla de mest heltäckande tjänsterna som finns på energimarknaden för att uppfylla de ökande energibehoven samtidigt som vi bekämpar den globala uppvärmningen
säger Anders Malm, Senior Vice President, Portfolio Management and Trading på Gasum
Ansvar är centralt i Gasums strategi. Tillsammans med våra partners och kunder utvecklar vi ständigt nya sätt att minska utsläppen. Under de senaste åren har vi ökat tillgängligheten för gas inom väg- och sjötransporter och till industrin, samt att vi har hjälpt våra kunder att minska sina egna koldioxidutsläpp.
Gasums VD Johanna Lamminen
Biogas är en förnybar energikälla och kan produceras från många olika slags biologiskt nedbrytbart avfall. Biogasproduktion är ett bra exempel på hur man får ut så mycket som möjligt från råmaterial och främjar den cirkulära ekonomin.
Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Vår anläggning representerar förverkligandet av en cirkulär ekonomi i huvudstadsregionen. Efterfrågan på biogas ökar inom alla segment och vi söker ständigt efter nya möjligheter att utöka produktionskapaciteten.
Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
Vi önskar Gasum välkomna till Munka avfallcentral, Lohja. Det goda samarbetet inom bioavfall får nu en fortsättning i form av ett samarbete genom markanvändning.
Rosk’n Roll Oy Ab:s verksamhetschef Vesa Heikkonen.
Biogas är en helt förnybar energikälla som kan produceras av många typer av biologiskt nedbrytbara avfall.
Ari Suomilammi, Biogas, Circular Economy Finland, Gasum
Till följd av det nära samarbetet mellan SIEM och Gasum har LNG-leveransen gått väldigt smidigt och inom tidsramen.
Michael Dugdale, upphandlingschef på SIEM Group
Equinor är en av föregångarna i att använda LNG i sin verksamhet och de var vår första LNG-kund inom sjöfartssegmentet
Jacob Granqvist, LNG Maritime Sales Director, Gasum
Vi är ett av få företag i de nordiska länderna som kan erbjuda produktion och distribution av biogas i industriell skala.
Johan Grön, Vice President, Gasum
Att se den här investeringen bli verklighet är naturligtvis goda nyheter för oss. Vidare ger den nya terminalen oss en möjlighet att få kontakt med andra potentiella kunder i regionen som är intresserade av att minska sina utsläpp genom att välja LNG
Halvar Rommetvedt, Sales Manager på Gasum
Vi hälsar Anders Malm varmt välkommen till Gasum och till att leda vår Portfolio Management and Trading-verksamhet. Hans breda erfarenhet av energimarknaderna kommer till nytta vidstödjer implementeringen av vår tillväxtstrategi och resa för en renare morgondag.
Johanna Lamminen, CEO, Gasum
Sjötrafiken orsakar tre procent av världens totala växthusgasutsläpp. För att minska utsläppen måste vi minska användningen av konventionella bränslen, såsom tung eldningsolja, inom sjötransporterna.
Jacob Granqvist, Sales Director Maritime, Gasum
Partnerskapet med Samskip är goda nyheter för oss! Vi är stolta över att vara en del av en större förändring inom sjöfartsindustrin och över att dessa högpresterande fartyg tankar LNG precis utanför Gasums kontorsfönster.
Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Vi är väldigt nöjda med affären, som är ett viktigt steg för Gasum i uppbyggnaden av det nordiska ga-sekosystemet och i att svara på kundernas efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp.
Johanna Lamminen, Gasums vd
Vi är säkra på att Gasum kommer att bli en stark ägare som på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklar verksamheterna för renare energi, och bunkring inom sjöfarten.
Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North
Vi är väldigt glada över att kunna introducera förnybar flytande biogas i bränslemixen. Denna möjlighet är i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål
Anna Karin Klinthäll, Manager Trading Operations på Preem
Gasum är fast beslutna att arbeta för en koldioxidneutral framtid och hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att tillhandahålla renare energi
Jacob Granqvist, Sales Director Maritime på Gasum
Vi är glada över att stödja Equinor i deras ambition om renare sjöfart
Kimmo Rahkamo, Vice President, Gasum
Förvärvet av AGA:s verksamheter Clean Energy och Nauticors Marine Bunkering är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgångentill en konkurrenskraftigenergiform med låga utsläpp, för att möta efterfrågan hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna.
Gasums vd Johanna Lamminen
LNG är det mest gångbara framtidsalternativet om man beaktar hållbarhet och miljövänlighet.
Kimmo Rahkamo, vice VD för Gasums naturgas- och LNG-verksamhet,
Med användningen av LNG minskar vi de lokala förorenande utsläppen för sjö- och tunga landtransporter, samtidigt som vi håller norra Finlands industri konkurrenskraftig genom att erbjuda energi som har låga utsläppsvärden och är prisvärd i enlighet med olika operatörers behov.
Kimmo Rahkamo, VD, Natur Gas och LNG, Gasum
Det är intressant att påbörja ett samarbete inom återvunna näringsämnen tillsammans med Gasum. Vi fick en möjlighet att delta i ett andra projekt inom cirkulär ekonomi under året och erbjuda produkter som uppstår som biflöden till processer inom industri och industriproduktion.
Algol Chemicals vd Juha Jokinen
Samarbetet med Gasum minskar vårt koldioxidavtryck och minskar näringsbelastningen på miljön samt ökar energieffektiviteten och främjar en cirkulär ekonomi i hela Åboregionen.
Mirva Levomäki, Oy:s vd för reningsverket i Åbo Turun Seudun Puhdistamo Oy
Målet med moderniserings- och utbyggnadsprojektet är att komma fram med en lösning inom cirkulär ekonomi som ökar kapaciteten att behandla biomassa och tillgången till biogas samt släpper nya förädlade produkter av återvunna näringsämnen på marknaden.
Ari Suomilammi, produktionschef för biogas på Gasum
Fordon som drivs på LNG kan också gå över till att använda inhemskt producerad flytande biogas (LBG), utan att det krävs några ytterligare investeringar.
säger försäljningschef Juha-Matti Koskinen på Gasum.
Då Skangas sammanslås helt med Gasum får vi ännu bättre förutsättningar att bygga och utveckla det nordiska gasekosystemet och svara på den ökande efterfrågan. Vi tackar Lyse-koncernen för det goda samarbetet med att utveckla LNG-marknaden.
Johanna Lamminen, VD, Gasum
Gasum bygger aktivt ett gasekosystem för industri-, sjö-, och vägtransportsektorn i de nordiska länderna. På grund av en ökande efterfrågan på trafik med låga utsläpp, planerar vi att bygga ett betydande antal gastankstationer för den tunga fordonstrafiken i Sverige.
Johanna Lamminen, verställande direktör för Gasum
Vi är på väg mot ett koldioxidneutralt samhälle och det är dags att öka takten. Gas har en oomtvistat viktig roll i denna övergång. De senaste åren har vi gjort målmedvetna satsningar på att bygga upp infrastrukturen för flytande gas och biogas i Norden i syfte att öka tillgången på gas.
Johanna Lamminen, vd, Gasum Ab
Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall ge-nomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda.
Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy
Vi vill tacka Naturvårdsverket för det positiva beslutet att stödja svensk biogasproduktion. Detta kommer att stödja den cirkulära ekonomin och en möjlig utveckling tillsammans med Stora Enso Nymölla. "
Markus Olsson, VD for Gasum AB