Citat

Att se den här investeringen bli verklighet är naturligtvis goda nyheter för oss. Vidare ger den nya terminalen oss en möjlighet att få kontakt med andra potentiella kunder i regionen som är intresserade av att minska sina utsläpp genom att välja LNG
Halvar Rommetvedt, Sales Manager på Gasum
Vi hälsar Anders Malm varmt välkommen till Gasum och till att leda vår Portfolio Management and Trading-verksamhet. Hans breda erfarenhet av energimarknaderna kommer till nytta vidstödjer implementeringen av vår tillväxtstrategi och resa för en renare morgondag.
Johanna Lamminen, CEO, Gasum
Sjötrafiken orsakar tre procent av världens totala växthusgasutsläpp. För att minska utsläppen måste vi minska användningen av konventionella bränslen, såsom tung eldningsolja, inom sjötransporterna.
Jacob Granqvist, Sales Director Maritime, Gasum
Partnerskapet med Samskip är goda nyheter för oss! Vi är stolta över att vara en del av en större förändring inom sjöfartsindustrin och över att dessa högpresterande fartyg tankar LNG precis utanför Gasums kontorsfönster.
Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Vi är väldigt nöjda med affären, som är ett viktigt steg för Gasum i uppbyggnaden av det nordiska ga-sekosystemet och i att svara på kundernas efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp.
Johanna Lamminen, Gasums vd
Vi är säkra på att Gasum kommer att bli en stark ägare som på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklar verksamheterna för renare energi, och bunkring inom sjöfarten.
Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North
Vi är väldigt glada över att kunna introducera förnybar flytande biogas i bränslemixen. Denna möjlighet är i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål
Anna Karin Klinthäll, Manager Trading Operations på Preem
Gasum är fast beslutna att arbeta för en koldioxidneutral framtid och hjälpa våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att tillhandahålla renare energi
Jacob Granqvist, Sales Director Maritime på Gasum
Vi är glada över att stödja Equinor i deras ambition om renare sjöfart
Kimmo Rahkamo, Vice President, Gasum
Förvärvet av AGA:s verksamheter Clean Energy och Nauticors Marine Bunkering är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgångentill en konkurrenskraftigenergiform med låga utsläpp, för att möta efterfrågan hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna.
Gasums vd Johanna Lamminen
LNG är det mest gångbara framtidsalternativet om man beaktar hållbarhet och miljövänlighet.
Kimmo Rahkamo, vice VD för Gasums naturgas- och LNG-verksamhet,
Med användningen av LNG minskar vi de lokala förorenande utsläppen för sjö- och tunga landtransporter, samtidigt som vi håller norra Finlands industri konkurrenskraftig genom att erbjuda energi som har låga utsläppsvärden och är prisvärd i enlighet med olika operatörers behov.
Kimmo Rahkamo, VD, Natur Gas och LNG, Gasum
Det är intressant att påbörja ett samarbete inom återvunna näringsämnen tillsammans med Gasum. Vi fick en möjlighet att delta i ett andra projekt inom cirkulär ekonomi under året och erbjuda produkter som uppstår som biflöden till processer inom industri och industriproduktion.
Algol Chemicals vd Juha Jokinen
Samarbetet med Gasum minskar vårt koldioxidavtryck och minskar näringsbelastningen på miljön samt ökar energieffektiviteten och främjar en cirkulär ekonomi i hela Åboregionen.
Mirva Levomäki, Oy:s vd för reningsverket i Åbo Turun Seudun Puhdistamo Oy
Målet med moderniserings- och utbyggnadsprojektet är att komma fram med en lösning inom cirkulär ekonomi som ökar kapaciteten att behandla biomassa och tillgången till biogas samt släpper nya förädlade produkter av återvunna näringsämnen på marknaden.
Ari Suomilammi, produktionschef för biogas på Gasum
Fordon som drivs på LNG kan också gå över till att använda inhemskt producerad flytande biogas (LBG), utan att det krävs några ytterligare investeringar.
säger försäljningschef Juha-Matti Koskinen på Gasum.
Då Skangas sammanslås helt med Gasum får vi ännu bättre förutsättningar att bygga och utveckla det nordiska gasekosystemet och svara på den ökande efterfrågan. Vi tackar Lyse-koncernen för det goda samarbetet med att utveckla LNG-marknaden.
Johanna Lamminen, VD, Gasum
Gasum bygger aktivt ett gasekosystem för industri-, sjö-, och vägtransportsektorn i de nordiska länderna. På grund av en ökande efterfrågan på trafik med låga utsläpp, planerar vi att bygga ett betydande antal gastankstationer för den tunga fordonstrafiken i Sverige.
Johanna Lamminen, verställande direktör för Gasum
Vi är på väg mot ett koldioxidneutralt samhälle och det är dags att öka takten. Gas har en oomtvistat viktig roll i denna övergång. De senaste åren har vi gjort målmedvetna satsningar på att bygga upp infrastrukturen för flytande gas och biogas i Norden i syfte att öka tillgången på gas.
Johanna Lamminen, vd, Gasum Ab
Investeringsstödet, inom ramen för Klimatklivet, skapar den trygghet som krävs för att Gasum skall ge-nomföra en omfattande investeringsplan i en marknad som ännu är i sin linda.
Jukka Metsälä, Vice President Biogas, Gasum Oy
Vi vill tacka Naturvårdsverket för det positiva beslutet att stödja svensk biogasproduktion. Detta kommer att stödja den cirkulära ekonomin och en möjlig utveckling tillsammans med Stora Enso Nymölla. "
Markus Olsson, VD for Gasum AB