Del

Om oss

Energiselskapet Gasum er en nordisk gassekspert og energimarkedsekspert. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. www.gasum.com/en

Kontakter

 • Olga Väisänen

  VP, Communications and Sustainability, Gasum


  Espoo, Finland
  +358 40 554 0578
  http://www.gasum.com/no
 • Sitater

  Vi mener at biogass er en av de viktigste løsningene for å erstatte den fleksible og direkte energikilden LNG.
  Kristin, Paus, kommunikasjonssjef i Hafslund Oslo Celsio
  Mikas lange, internasjonale karriere og sterke meritter innen utvikling av selskaper på ulike markedsområder, har overbevist styret om at han er den riktige personen til å videreføre Gasums strategi. I tiden som kommer ønsker Gasum å svare på den økende etterspørselen etter gass og biogass i industri, shipping og veitransport, og gi kundene løsningene de trenger for å redusere klimapåvirkningen».
  Elina Engman, styreleder i Gasum
  Med denne transaksjonen sikrer vi at vi kan fortsette å levere flytende gass til kundene på samme måte som tidligere. Vi ønsker å frigjøre kapital til å fremskynde prosessene i vekststrategien vår. Jeg vil gjerne takke NSMP for samarbeidet.
  Kai Laitinen, fungerende adm.dir. i Gasum
  Med overdragelsen av Risavika kan vi frigjøre kapital til å fremskynde prosessene i vekststrategien vår og utvide det nordiske gassmarkedet».
  Kai Laitinen, fungerende adm.dir. i Gasum
  Vi vil samarbeide tett med Gasum og de ansatte i Risavika for å sørge for en trygg overtakelse av driften».
  Andy Heppel, adm.dir. i North Sea Midstream Partners
  «Gasum har konkludert med at å eie et slikt LNG-kondenseringsanlegg ikke lenger er en viktig del av strategien vår. Den langsiktige tollingavtalen betyr imidlertid at vi vil fortsette å levere flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) til kundene våre fra anlegget i Risavika.
  Kai Laitinen, fungerende adm.dir. i Gasum
  «Dette oppkjøpet er et strategisk trekk for NSMP. Kondenseringsanlegget i Risavika er et godt tilskudd som utvider nedslagsfeltet for NSMP, samtidig som det skaper større bredde i porteføljen og gir oss et bedre grunnlag for vekst.
  Andy Heppel, adm.dir. i North Sea Midstream Partners
  Vi gleder oss veldig over å realisere denne delen av samarbeidet med Coop, og det er spennende at stasjonen nå er i drift og kan forsyne områdets logistikkbedrifter med biogass og naturgass. Jeg er svært glad for å se den betydelige interessen for gass blant de store logistikkaktørene i Norge. Ved å utvide det nordiske nettverket av gassfyllestasjoner, kan vi også gi lokale selskaper muligheten til betydelig reduksjon av utslippene. Dette er Gasums nordligste fyllestasjon i Norge, og den vil derfor åpne nye ruter for bedrifter som kjører på gass
  sier John Melby, Gasums trafikkdirektør for Norge
  Maritim transport har en ledende rolle i å endre kursen mot en renere morgendag.
  Jacob Granqvist, Vice President maritime, fra Gasum
  Plasseringen sør for Trondheim er ideell, ettersom den blir lett tilgjengelig for de mange logistikkaktørene i området samt langtransporten som går mellom Trondheim og Oslo. Jeg er veldig fornøyd med å få på plass denne løsningen som vil gi en rask reduksjon i utslippene hos flere aktører i tungtransportbransjen. Gass er en kostnadseffektiv måte å redusere utslippene på, og løsningen er tilgjengelig. Det er stor interesse for denne fyllestasjonen, og flere selskaper har signalisert at dette skaper helt nye muligheter for en overgang til transport med lavere utslipp.
  sier John Melby, Gasums direktør for trafikk i Norge.
  Nynas er vår første industrikunde på det svenske gassnettet, så dette er en betydelig milepæl for Gasum
  Tommy Mattila, Vice President, Gasum
  Denne lisensen er en ny milepæl i prosessen for å øke rekkevidden på leveringen av LNG til sjøtransport
  Jacob Granqvist, Vice President, Gasum
  Ansvar er et viktig element i Gasums strategi. Sammen med samarbeidspartnere og kunder jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye metoder for å redusere utslippene. I løpet av de siste årene har vi klart å øke tilgjengeligheten av gass innen veitransport, sjøfart og industri, noe som har hjulpet kundene våre med å redusere deres egne karbonutslipp.
  Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen
  Biogass er en fornybar energikilde som kan produseres av mange typer biologisk nedbrytbart avfall. Biogassproduksjonen er et godt eksempel på å utnytte råvarene maksimalt og fremme den sirkulære økonomien.
  Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
  Equinor er et av foregangsselskapene innen bruk av LNG, og de var vår første LNG-kunde fra maritim sektor
  Jacob Granqvist, Gasums direktør for LNG-salg til maritim sektor
  Dette bidrar til å ytterligere fremme bærekraftige energikilder i Norden
  Halvar Rommetvedt, salgssjef i Gasum
  Skipstrafikken genererer tre prosent av verdens totale utslipp av klimagasser. For å redusere disse utslippene må vi redusere bruken av konvensjonelle drivstoff, for eksempel tung fyringsolje, i sjøtransporten
  Jacob Granqvist, Gasums salgsdirektør for maritim sektor
  «Samarbeidet med Samskip er gode nyheter for oss! Vi er stolte over å være en del av en større endring i shippingindustrien og at disse skipene bunkrer LNG rett utenfor kontorvinduene her hos Gasum»
  Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
  Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen, som er et viktig steg for Gasum i prosessen med å bygge et nordisk økosystem for gass og svare på den økende etterspørselen etter lavutslippsenergi.
  Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen
  Vi er sikre på at Gasum vil være en sterk eier som vil lykkes med å ytterligere utvikle virksomheten innen renere energi og den maritime bunkringsvirksomheten.
  Jan Ellringmann, Business President for Linde i Nord-Europa
  Vi glade for å støtte Equinor i arbeidet mot en renere sjøfart
  Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum
  Oppkjøpet av AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering inngår i vår vekststrategi. Oppkjøpet gjør det mulig for Gasum å levere og sikre tilgjengeligheten av konkurransekraftig lavutslippsenergi for å tilfredsstille etterspørsel fra kunder i industrisektor og innen sjø- og veitransport i alle nordiske land.
  Johanna Lamminen, Gasums administrerende direktør
  Bruken av LNG reduserer den lokale forurensningen fra maritim- og tungtransport. Den nordfinske industrien opprettholder konkurransekraften når de får tilgang til rimelig lavutslippsenergi til ulike behov.
  Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum
  Det at Skangas fusjonerer nå med Gasum gjør oss enda bedre rustet til å bygge og utvikle det nordiske gassøkosystemet og svare på økende etterspørsel. Vi takker Lyse-konsernet for godt samarbeid ved videreutvikling av LNG-markedet.
  Gasums administrerende direktør, Johanna Lamminen
  «Vi er på vei mot et karbonnøytralt samfunn, og det er på tide å sette fart på utviklingen. Gass spiller utvilsomt en viktig rolle i denne overgangen. De siste årene har vi iverksatt målbevisste tiltak for å bygge opp den nordiske LNG-infrastrukturen for å forbedre tilgangen til gass.
  Gasums administrerende direktør, Johanna Lamminen.
  Velg en tidsperiode -
  det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
  det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
  Tilbake til toppen