Sitater

Plasseringen sør for Trondheim er ideell, ettersom den blir lett tilgjengelig for de mange logistikkaktørene i området samt langtransporten som går mellom Trondheim og Oslo. Jeg er veldig fornøyd med å få på plass denne løsningen som vil gi en rask reduksjon i utslippene hos flere aktører i tungtransportbransjen. Gass er en kostnadseffektiv måte å redusere utslippene på, og løsningen er tilgjengelig. Det er stor interesse for denne fyllestasjonen, og flere selskaper har signalisert at dette skaper helt nye muligheter for en overgang til transport med lavere utslipp.
sier John Melby, Gasums direktør for trafikk i Norge.
Nynas er vår første industrikunde på det svenske gassnettet, så dette er en betydelig milepæl for Gasum
Tommy Mattila, Vice President, Gasum
Denne lisensen er en ny milepæl i prosessen for å øke rekkevidden på leveringen av LNG til sjøtransport
Jacob Granqvist, Vice President, Gasum
Ansvar er et viktig element i Gasums strategi. Sammen med samarbeidspartnere og kunder jobber vi kontinuerlig med å utvikle nye metoder for å redusere utslippene. I løpet av de siste årene har vi klart å øke tilgjengeligheten av gass innen veitransport, sjøfart og industri, noe som har hjulpet kundene våre med å redusere deres egne karbonutslipp.
Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen
Biogass er en fornybar energikilde som kan produseres av mange typer biologisk nedbrytbart avfall. Biogassproduksjonen er et godt eksempel på å utnytte råvarene maksimalt og fremme den sirkulære økonomien.
Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Equinor er et av foregangsselskapene innen bruk av LNG, og de var vår første LNG-kunde fra maritim sektor
Jacob Granqvist, Gasums direktør for LNG-salg til maritim sektor
Dette bidrar til å ytterligere fremme bærekraftige energikilder i Norden
Halvar Rommetvedt, salgssjef i Gasum
Skipstrafikken genererer tre prosent av verdens totale utslipp av klimagasser. For å redusere disse utslippene må vi redusere bruken av konvensjonelle drivstoff, for eksempel tung fyringsolje, i sjøtransporten
Jacob Granqvist, Gasums salgsdirektør for maritim sektor
«Samarbeidet med Samskip er gode nyheter for oss! Vi er stolte over å være en del av en større endring i shippingindustrien og at disse skipene bunkrer LNG rett utenfor kontorvinduene her hos Gasum»
Jacob Granqvist, Sales Director, LNG Maritime, Gasum
Vi er svært fornøyde med denne transaksjonen, som er et viktig steg for Gasum i prosessen med å bygge et nordisk økosystem for gass og svare på den økende etterspørselen etter lavutslippsenergi.
Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen
Vi er sikre på at Gasum vil være en sterk eier som vil lykkes med å ytterligere utvikle virksomheten innen renere energi og den maritime bunkringsvirksomheten.
Jan Ellringmann, Business President for Linde i Nord-Europa
Vi glade for å støtte Equinor i arbeidet mot en renere sjøfart
Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum
Oppkjøpet av AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering inngår i vår vekststrategi. Oppkjøpet gjør det mulig for Gasum å levere og sikre tilgjengeligheten av konkurransekraftig lavutslippsenergi for å tilfredsstille etterspørsel fra kunder i industrisektor og innen sjø- og veitransport i alle nordiske land.
Johanna Lamminen, Gasums administrerende direktør
Bruken av LNG reduserer den lokale forurensningen fra maritim- og tungtransport. Den nordfinske industrien opprettholder konkurransekraften når de får tilgang til rimelig lavutslippsenergi til ulike behov.
Kimmo Rahkamo, Vice President for Naturgass og LNG i Gasum
Det at Skangas fusjonerer nå med Gasum gjør oss enda bedre rustet til å bygge og utvikle det nordiske gassøkosystemet og svare på økende etterspørsel. Vi takker Lyse-konsernet for godt samarbeid ved videreutvikling av LNG-markedet.
Gasums administrerende direktør, Johanna Lamminen
«Vi er på vei mot et karbonnøytralt samfunn, og det er på tide å sette fart på utviklingen. Gass spiller utvilsomt en viktig rolle i denne overgangen. De siste årene har vi iverksatt målbevisste tiltak for å bygge opp den nordiske LNG-infrastrukturen for å forbedre tilgangen til gass.
Gasums administrerende direktør, Johanna Lamminen.