• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Gasum fortsetter sin vekststrategi ved å kjøpe AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG

Gasum fortsetter sin vekststrategi ved å kjøpe AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG

Report this content

Energiselskapet Gasum skal kjøpe AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG. Oppkjøpet vil sette fart på utviklingen av det nordiske gassmarkedet og skape en plattform for Gasum, som gjør det mulig for selskapet å øke sitt markedstilbud på gass til industrisektoren samt sjø- og veitransport. Den følgende overtakelsen vil bedre tilgangen til konkurransekraftig gass og biogass, mangedoble den tilgjengelige logistikkapasiteten for flytende naturgass (LNG), og utvide Gasums nettverk av fyllestasjoner i Norden.

Gasum kjøper AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG som er den nåværende eieren. Til sammen sysselsetter virksomheten 35 ansatte og gir en årlig inntekt på over 100 millioner euro. I forbindelse med oppkjøpet skal flere eiendeler overdras til Gasum. Disse inkluderer et LNG-anlegg, to LNG-terminaler, to LNG-bunkringsfartøy, og 48 gassfyllestasjoner i Sverige og Norge. Oppkjøpsavtalen ble signert den 13. november 2019. Overtakelsen er også gjenstand for relevant godkjenning hos konkurransemyndigheter. Overtakelsen er forventet å være gjennomført i løpet av 2020. 

Oppkjøpet vil styrke Gasums strategi ved å videreutvikle det nordiske gassmarkedet og skape en plattform for å øke sitt markedstilbud på gass til kunder i industrisektoren og innen sjø- og veitransport. I tillegg vil oppkjøpet sette fart på Gasums vektstrategi for renere transportløsninger i den nordiske tungtransportsektoren.

”Oppkjøpet av AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering inngår i vår vekststrategi. Oppkjøpet gjør det mulig for Gasum å levere og sikre tilgjengeligheten av konkurransekraftig lavutslippsenergi for å tilfredsstille etterspørsel fra kunder i industrisektor og innen sjø- og veitransport i alle nordiske land. Vi er svært spente på denne overtakelsen som representerer et viktig skritt for vårt selskap i denne fasen hvor vi er i gang med å bygge det nordiske økosystemet for gass,” sier Gasums administrerende direktør Johanna Lamminen.

Oppkjøpet er en del av Gasums strategi og styrker ytterligere selskapets kapasitet til å tilby gassløsninger til forskjellige kundesegmenter mange forskjellige steder.


For mer informasjon, kontakt:

Johanna Lamminen, administrerende direktør, Gasum Oy,
tlf. +358 20 44 78 661 (Henna Walker, personlig assistent for ledergruppen)

Olga Väisänen, direktør, kommunikasjon, Gasum Oy,
tlf. +358 40 554 0578, fornavn.etternavn(a)gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet. Vi tilbyr renere energi til kombinert varme- og strømproduksjon og -industri samt renere drivstoffløsninger til sjø- og veitransport. Bruk av gass reduserer karbonutslippene fra våre kunder og deres kunder igjen. Sammen med våre sam-arbeidspartnere bygger Gasum en bro mot en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum fremmer samarbeid for sirkulær økonomi og er den ledende leverandøren av biogass og behandle-ren av biologisk nedbrytbart avfall. Vi er også den ledende aktøren innen flytende naturgass (LNG) på det nordiske markedet.

Gasum-gruppen har omlag 350 ansatte i Finland, Norge og Sverige. Selskapet hadde inntekter på totalt 1177 millioner euro i 2018. Gasum er et finsk statseid selskap. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Gasum kjøper AGA-selskapet Clean Energy business og Nauticor-selskapet Marine Bunkering fra Linde AG som er den nåværende eieren. Til sammen sysselsetter virksomheten 35 ansatte og gir en årlig inntekt på over 100 millioner euro.
Tweet dette
Oppkjøpsavtalen ble signert den 13. november 2019. Overtakelsen er også gjenstand for relevant godkjenning hos konkurransemyndigheter. Overtakelsen er forventet å være gjennomført i løpet av 2020. 
Tweet dette

Sitater

Oppkjøpet av AGA-selskapet Clean Energy og Nauticor-selskapet Marine Bunkering inngår i vår vekststrategi. Oppkjøpet gjør det mulig for Gasum å levere og sikre tilgjengeligheten av konkurransekraftig lavutslippsenergi for å tilfredsstille etterspørsel fra kunder i industrisektor og innen sjø- og veitransport i alle nordiske land.
Johanna Lamminen, Gasums administrerende direktør