Gasum åpnet ny fyllestasjon for biogass i Ålesund

Report this content

Gasum har i dag åpnet en ny fyllestasjon for biogass i Ålesund. Stasjonen ble åpnet i samarbeid med Posten og renovasjonsselskapet ÅRIM. Dette er Gasums fjerde LBG-fyllestasjon i Norge, og den inngår i selskapets stadig voksende nettverk av fyllestasjoner. 

Den nye stasjonen vil betjene logistikkselskapene som opererer i regionen samt langtransport fra Ålesund til Sverige, via Trondheim eller Oslo. Stasjonen er plassert i logistikk-knutepunktet Digerneset Næringspark. Den utgjør en viktig del av Gasums voksende nettverk av gassfyllestasjoner i Norden, som allerede bidrar til økt bruk av biogass i tungtransporten. Stasjonen i Ålesund er Gasums fjerde LBG-fyllestasjon i Norge, og flere nye stasjoner vil komme til i løpet av de nærmeste årene.

Stasjonen ble åpnet i samarbeid med Posten og renovasjonsselskapet ÅRIM. Posten og ÅRIM har investert i biogassdrevne lastebiler, og dette ga Gasum et stort nok grunnvolum til å investere i fyllestasjonen. Ved å bruke biogass vil Posten og ÅRIM redusere tungtransportutslippene sine. Stasjonen er åpen for alle, både logistikkaktører og publikum.

«Reduksjon av CO2-utslipp og lokal forurensning er en viktig del av Postens bærekraftsarbeid. Vi har satt oss ambisiøse mål, og biogass er et av de fornybare drivstoffene vi benytter i flåten vår. Vi setter stor pris på at Gasum åpner en stasjon i Ålesund», sier Margrethe Aamodt, direktør for mennesker og bærekraft i Norden, i Posten Norge AS.

«Det å ta vare på miljøet er kjernen i ÅRIMs virksomhet. For oss er det helt naturlig å velge biogass som drivstoff. På denne måten kan vi støtte den lokale produksjonen av biogass og ta del i den sirkulære økonomien», sier Øystein Solevåg, administrerende direktør i ÅRIM og Bingsa Gjenvinning.

«Vi er svært glade for å kunne utvide nettverket av fyllestasjoner til den norske vestkysten. Digerneset Næringspark er et viktig knutepunkt for logistikk, og stasjonen vil betjene logistikkaktørene i regionen slik at de kan redusere utslippene fra veitransporten, både i Ålesund og ved langtransport til Oslo-området. Jeg er glad for å se den betydelige interessen for biogass blant de store logistikkaktørene i Norge. Ved å utvide det nordiske nettverket av biogassfyllestasjoner kan vi også gi lokale selskaper muligheten til betydelig reduksjon av utslippene», sier Jogeir Munkeby, Gasums salgssjef for trafikk i Norge.

Bruk av biogass gir betydelig reduksjon av klimagassutslipp

Gasum ser en voksende interesse for biogass blant norske transportselskaper, da biogass regnes som et kostnadseffektivt alternativ for å redusere utslippene og få en mer miljøvennlig profil. Den nyåpnede fyllestasjonen i Ålesund, som tilbyr både komprimert og flytende biogass, er et svar på den økende etterspørselen etter biogass som drivstoff.

Norge har som mål å redusere utslippene med minst 55 % innen 2030, og dersom en femtedel av tungtransporten bytter til biogass, kan dette redusere det totale CO2-utslippet med 70 %. Bruk av biogass gir også en betydelig reduksjon av klimagassutslippene i drivstoffets livssyklus, på over 90 % sammenlignet med fossile drivstoff. I tillegg kan bruk av biogass forbedre den lokale luftkvaliteten gjennom betydelig lavere utslipp av nitrogenoksider sammenlignet med konvensjonelle drivstoff.

biogassfyllestasjonen ligger på adressen Digernes Næringsområde, 6260 Skodje.

Mer informasjon:

Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway, Gasum
Tlf. +47 90148074, jogeir.munkeby@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert innen gassektoren og energimarkedet, som sammen med sine samarbeidspartnere jobber mot et karbonnøytralt samfunn.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia