• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Gasum öppnar innovativ grön energistation i Oslo i samarbete med laddföretaget Mer

Gasum öppnar innovativ grön energistation i Oslo i samarbete med laddföretaget Mer

Report this content

Det nordiska energibolaget Gasum öppnar banbrytande station för grön energi i Oslo. Detta innebär en viktig utbyggnad av biogasinfrastrukturen på den sidan av staden. Samarbetet med laddföretaget Mer har lett till sametableringen av åtta laddningspunkter utöver komprimerad biogas (CBG).

Det nordiska energibolaget Gasum är stolta över att tillkännage öppnandet av en helt ny och innovativ grön energistation på Oluf Onsums Vei i Oslo. Stationen, som erbjuder komprimerad biogas (CBG), är resultatet av ett viktigt samarbete med laddföretaget Mer, som har etablerat åtta laddningspunkter för personbilar på stationen.

”Mer var tidigt ute med rikstäckande laddnätverk i Norge och är naturligtvis mycket glada över att kunna leverera laddningspunkter till Ryens helgröna energistation. Ett spännande och rätt samarbetskoncept helt i linje med vår strategi och vision om att göra det enkelt att resa miljövänligt – för alla”, säger Malene Brøvig, chef för offentlig laddning på Mer

Utökade möjligheter för biogas i Oslo

Runt Oslo finns redan en bra infrastruktur för tankning av komprimerad biogas, men längs motorvägen E6 söder om Oslo har det inte funnits någon tillgång till biogas förrän nu. I och med etableringen av denna station kan alla som vill använda biogas som bränsle för lokal distribution. Biogasdrivna fordon kör även avgiftsfritt genom vägtullarna.

”Stationen blev verklighet tack vare Oslo kommun, Klimaetaten, som anordnade en tävling för att se vem som kunde etablera en grön energistation med flera gröna tekniker. Gasum vann upphandlingen och fick med sig Mer för att tillhandahålla laddningspunkter på platsen. Delning av områden med flera energiformer är den nya standarden för infrastrukturbyggande i Norge. Det här hjälper oss att göra mer på mindre yta, och det finns synergieffekter av att vara samlokaliserade”, säger Jogeir Munkeby, Sales Manager på Gasum.

Nya kunder och stöd från Enova

Exempel på kunder som kommer att tanka drivmedel på stationen är PostNord, som ansökt om investeringsstöd från stödprogrammet Enova, för distributionsfordon. Det var den avgörande faktorn för att Gasum också skulle få Enova-stöd för stationen. Förutom distributionsfordon kommer även lastbilar inom bygg- och anläggning samt maxi-taxibilar att använda tankstationen.

”Gasum har arbetat med etableringen av Ryen tankstation under många år och är därför glada över att vi nu är i drift. Stationen, som levererar komprimerad biogas, kommer att bidra till att minska våra kunders utsläpp av växthusgaser lokalt i Oslo. Samtidigt är stationen centralt belägen i förhållande till huvudvägnätet och kommer att kunna försörja våra nationella kunder som reser till, från eller genom Oslo”, avslutar Jogeir.

Biogasens samhälleliga fördelar

Tankstationen är en del av Gasums växande nätverk av tankstationer i Norge. Exempelvis öppnade Gasum en tankstation i Ålesund. Stationen är ett uttryck för företagets åtagande att expandera och stärka infrastrukturen för grön energi i Norge. Flera nya stationer är planerade att öppnas i år och under de kommande åren.

Gasum har identifierat ett växande intresse för biogas bland norska transportföretag, och genom att öka antalet tankstationer för biogas är företaget väl positionerat för att möta den växande efterfrågan.

Norge har som mål att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030. Användning av biogas ger också en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser under bränslets livscykel med över 90 procent jämfört med fossila bränslen. Dessutom kan användningen av biogas förbättra den lokala luftkvaliteten genom betydligt lägre utsläpp av kväveoxider jämfört med konventionella bränslen.

Mer information:

Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway, Gasum
Tel. +47 90148074, jogeir.munkeby@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv

Taggar:

Prenumerera

Media

Media