Jaa

Yrityksestä

Hyvä isännöinti kannattaa.

Lainaukset

Asukkaat voivat säästää selvää rahaa, kun käyttävät energiaa järkevästi arjessaan.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Asukas voi säästää selvää rahaa, kun käyttää energiaa järkevästi.
lämpöpalvelupäällikkö Lassi Kortelainen, Vantaan Energia Oy
Viestimällä energia-asioista asukkaille isännöinti voi vaikuttaa ratkaisevasti asumisen kustannuksiin.
puheenjohtaja Kaija Niemi, Vantaan Isännöitsijäyhdistys ry
Erikoista, että tapauksessa syytetään vain puheenjohtajaa eikä koko hallitusta. Lain mukaan puheenjohtajalla ei pitäisi olla ankarampaa vastuuta kuin muulla hallituksella.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Asunnot, jotka sijaitsevat hyvin ja pitkäjänteisesti hoidetuissa kiinteistöissä, erottuvat edukseen.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Isännöintiliitto on esittänyt, että taloyhtiöiden strategiatyötä tuettaisiin siihen myönnettävillä avustuksilla.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä. Toimivasta isännöintipalvelusta täytyy maksaa sille kuuluva hinta.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Ammattitaitoisen isännöinnin merkitys kasvaa jatkuvasti, joten taloyhtiöiden hallitusten ei kannata tyytyä huonoon isännöintipalveluun.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Tiedonkulun haasteiden ratkaiseminen on helppoa: hallituksen ja isännöinnin on entistäkin enemmän panostettava riittävään tiedottamiseen.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Avoin toiminta ja päätösten läpinäkyvyys osakkaiden suuntaan on aivan oleellista.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Taloyhtiön hallituksen on pyydettävä isännöintiä sopimaan paristojen säännöllisestä vaihdosta huoltoyrityksen kanssa.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Vain toimiva palovaroitin antaa aikaa pelastautua.
turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Taloyhtiön kunto on aina asunnon kuntoa tärkeämpää.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Huolehtimalla taloyhtiöstä hyvin isännöinti vaikuttaa ratkaisevasti asumisen kustannuksiin.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Kiinteistön huoltaminen kannattaa ulkoistaa huoltoyritykselle, sillä erityisesti talvella kunnossapito vaatii erityistä osaamista.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Tärkeintä on, että taloyhtiön hallitus on saamaansa isännöintipalveluun tyytyväinen.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Tavoitteena on, että oikeasta ja toimivasta isännöintipalvelusta maksetaan sille kuuluva hinta.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Isännöinnillä on suuri merkitys monen suomalaisen arkeen.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Isännöintiyritysten on kuunneltava palautetta herkällä korvalla ja pyrittävä kehittämään entistä asiakaslähtöisempiä ratkaisuja.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Putkiremontista saisi kohtuullisella vaivalla samalla kustannustehokkaan energiaremontin. Valitettavasti energia-asiat jäävät kuitenkin suunnitteluvaiheessa liian usein taka-alalle.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Putkiremontin yhteydessä suosittelemme usein valitsemaan energiaa säästäviä ratkaisuja, kuten tekemään lämmitysjärjestelmän perussäädön.
toimitusjohtaja Timo Metsälä, Verkkoisännöinti.fi Oy
Energiatehokkuus tulisi liittää osaksi kiinteistöhuoltosopimusta.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Taloyhtiöissä kulutetaan 10 % kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Osakkaan huolimattomuudesta johtuvat vesivahingot tulevat todella kalliiksi. Vesikalusteiden ja laitteiden kanssa kannattaakin olla erityisen huolellinen.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Asiantunteva isännöintiyritys tarttuu rohkeasti alan kehityshaasteisiin. Verkkoisännöinti.fi on osoittanut esimerkillistä tahtoa uudistaa alaa.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Hyvä asiakaspalvelu on laadukkaan isännöinnin ydin. Isännöintiyritys menestyy, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Niemi on ollut näkyvä persoona isännöintialan kehittämisessä. Tästä innostuneesta työstä isännöintialan hyväksi haluamme hänet palkita.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Isännöinti on avainroolissa energiankäytön tehostamisessa taloyhtiöissä. Viesti pitää viedä myös asukkaille käytännön elämään.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Laadusta kannattaa maksaa. Epäonnistuneilla remonteilla on yleensä yksi yhteinen nimittäjä: suunnittelu ja urakointi on pyritty tekemään mahdollisimman halvalla ja kokemattomien tekijöiden voimin.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Jokaisen taloyhtiön putkiremontti on erilainen.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Valitulla hallituksella on hyvä lähteä valmistelemaan ja toteuttamaan Isännöintiliiton tulevan 10-vuotisjuhlavuoden asioita.
puheenjohtaja Jari Porthén, Isännöintiliitto
Useimmille jopa päivänselvistä asioista on tarve viestiä lisää.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Eräskin asukas oli päättänyt rakentaa remontin yhteydessä kotiinsa saunan ilman taloyhtiön lupaa.
toimitusjohtaja Olli-Pekka Hyyryläinen, OP-Kiinteistökeskus Kainuu Oy
Taloyhtiön hallituksen on huolehdittava siitä, että pelastussuunnitelma on ajan tasalla.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Pelastussuunnitelma on oikea paikka kartoittaa taloyhtiön riskit ja antaa toimintaohjeita erilaisiin vaaratilanteisiin.
turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Jos asukkaat tuntisivat toisensa paremmin, monet kinat jäisivät käymättä.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Piha-alueet eivät ole julkista aluetta, vaikka jotkut viranomaiset ovat voineet näin ohjeistaa.
päälakimies, varatuomari Jenni Hupli, Kiinteistöliitto
Ihmisillä on selkeästi väärinkäsityksiä siitä, missä menevät julkisen ja yksityisen alueen rajat.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Satunnaiset grillijuhlat ystävien kanssa tai se, että naapuruston lapset leikkivät pihalla yhdessä, on normaalia asumista. Toki naapurit pitää ottaa huomioon pihallakin ja kohtuutonta häiriötä on vältettävä.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Osakkaan on maksettava vesimaksu koko kesän ajan, vaikka hän kävisi vain silloin tällöin kastelemassa kukat vakiasunnossaan.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Lähtökohtana on, että varusmiespalvelu ei ole pysyvä poissaolo, joka oikeuttaisi vesimaksusta vapautumiseen. Yhtiön hallitus voi kuitenkin halutessaan myöntää vapautuksen.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Käräjäoikeuden ratkaisu osoittaa jälleen sen, kuinka suuri painoarvo sopimuksille annetaan.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Jos viimeaikaista oikeuskäytäntöä katsoo, niin sopimusehtojen on oltava hyvin tarkkoja. Sopimuksissa pitää määritellä sanatarkasti, kuka tekee mitäkin ja kuinka usein.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Tärkeintä on muistaa, että tässä on kyse yhteisesti sovituista pelisäännöistä. Niiden rikkominen ei voi johtaa toimenpiteisiin, kuten asunnon hallintaanottoon
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Jokaisen taloyhtiön tuloskunto tulisi raportoida osakkaille vuosittain.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Mielestäni osakkaiden pitää voida luottaa siihen, että isännöinti huolehtii osakkaiden omaisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla.
toimitusjohtaja Tero Heikkilä, Isännöintiliitto
Kilpailun kiristymistä koetaan aiempaa enemmän sekä pääkaupunkiseudulla että muualla maassa.
kehityspäällikkö Heikki Kauranen, Isännöintiliitto
Asukkaan vastuulla on huolehtia itse siitä, että ilmanvaihtoventtiilit ja lattiakaivo puhdistetaan säännöllisesti.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Lain mukaan osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti.
lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto
Asunnonostajan on voitava luottaa siihen, että tiedot ovat isännöitsijäntodistuksessa oikein.
Lakiasiantuntija, OTM Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto