Lielahti−Kokemäki-allianssihanke on loppumetreillä

Lielahti−Kokemäki-allianssihanke on valmistumassa hyvin onnistuneiden aikaisempien rakennuskausien takia kolme kuukautta aikaisemmin kuin alun perin suunniteltiin. Vuosi 2014 on hankkeen viimeinen rakennusvuosi, vaikka itse hanke kestää luovutusmenettelyineen aina vuoden 2015 kevääseen asti.

Tänä vuonna valmistuvat koko 90 kilometrin pituisen Lielahti−Kokemäki-rataosuuden näyttävimmät työvaiheet eli radan isot päällysrakennetyöt. Varsinaisen raiteen uusimisen painopiste on Tampereen päässä oleva osuus Lielahden ja Nokian välisellä rataosuudella, jonka päätyövaiheet alkavat ensi viikolla Nokialta.

Päällysrakennetöitä tehdään myös Risten alueella Kokemäellä ja Kokemäen Peipohjan tasoristeyksien alueilla. Päällysrakennetyöt sisältävät raiteen, pölkkyjen, kiskojen ja sepelitukikerroksen uusimisen. Näiden lisäksi koko rataosuutta peruskorjataan laajalta osalta. Töihin kuuluu muun muassa kuivatusrakenteiden, siltojen ja pehmeikköjen korjauksia sekä turva- ja sähköratatöitä.

Radan suoja-alue muodostetaan puuston poistolla

Osana hanketta on radan suoja-alueen muodostaminen.

Puustoa poistetaan yhteensä 9300 m³ maastokäytävästä radan molemmin puolin sekä erityisesti tasoristeysten näkemistä. Suoja-alueella saavutetaan radan parempi käytettävyys myrskytuhojen varalta ja lisätään turvallisuutta koko rataosuudella, kertoo rakentamisen aluepäällikkö Mikko Heiskanen.

Kymmenen tasoristeystä poistuu

Lielahti−Kokemäki-allianssihanke parantaa tasoristeysten turvallisuutta myös kohdekohtaisesti parantamalla tasoristeyksiä nykysijainnillaan sekä poistamalla niitä tiejärjestelyillä. Tasoristeyksiä uudistetaan puolipuomilaitosten, parempien näkemäalueiden, odotustasanteiden ja tieyhteyksien avulla.

Hankkeen alkaessa Lielahden ja Kokemäen välisellä rataosuudella oli 32 tasoristeystä, joista poistetaan yhteensä kymmenen hankkeen aikana. Vuonna 2012 poistettiin Nokialla sijaitseva Harjuniityn tasoristeys, jonka tilalle rakennettiin alikäytävä. Tänä vuonna tasoristeyksiä poistetaan Nokialta, Sastamalasta ja Kokemäeltä. Nokialta poistetaan Melo, Sorviala, Sorva ja Vesamo. Sastamalasta poistetaan Simppa, Kuuttila, Rautajoki ja Härmä. Kokemäeltä poistuvat Koiviston ja Putajan tasoristeys.

Nokialla sijaitsevat Elfvingin Sahan, Vasikkahaan, Saaren ja Ahvenuksen tasoristeykset varustetaan puolipuomilaitoksella. Viisi tasoristeystä jää ilman varoituslaitosta, muuta niihin tehdään hyvät näkemäalueet ja riittävät odotustasanteet. Nämä ovat Nokialla sijaitsevat Metsänvartija ja Juoni, Sastamalassa Aarnio ja Vihattula sekä Kokemäellä Vahtitupa.

Nokian aseman matkustajalaituri ja pysäköintipaikka uusitaan kesän aikana

Tulevan kesän aikana uudistetaan Nokian aseman ympäristöä. Uudistusten myötä junamatkustajien palvelut asemalla paranevat. Kulku junille helpottuu, pysäköintitiloista tulee nykyistä toimivammat ja informaatiojärjestelmät monipuolistuvat.

Nykyisen matalan reunalaiturin korvaa nykyaikainen korkea matkustajalaituri, joka valaistaan ja varustetaan pysäkkikatoksilla. Uudelle pysäköintialueelle rakennetaan merkittävä määrä tilaa liityntäpysäköinnille sekä pyöräilijöille. Työt alkavat toukokuussa ja kestävät arviolta elokuun loppuun asti.

Lisätiedot

rakentamisen aluepäällikkö
Mikko Heiskanen
p. 029 534 3808
mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi

Hankkeen verkkosivut: www.liikennevirasto.fi/lielahti-kokemaki

Lielahti−Kokemäki-hankkeen rakentamistyöt ovat käynnissä 1.6.2012−31.5.2015. Radan peruskorjaus toteutetaan allianssimallilla. Allianssi, Liikennevirasto ja VR Track Oy vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.