Tampereen henkilöratapihan katos-, laituri- ja raidejärjestelyiden alustava yleissuunnitelma esillä

Tampereen henkilöratapihan suunnittelu aloitettiin vuoden 2009 loppupuolella. Yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua 2010 toukokuun loppuun mennessä. Alustavaa yleissuunnitelmaa esitellään yleisölle ennen viimeistelyä ja ratalain mukaista hyväksymismenettelyä Vanhalla kirjastotalolla tiistaina 4.5.2010 klo 18–20. Median edustajille on oma tilaisuus 3.5.2010 klo 10.00 A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n toimitilojen (Satakunnankatu 23) kolmannessa kerroksessa kokoushuone Pulterissa.

Tampereen henkilöratapihan suunnittelun tavoitteena on parantaa ratapihan toimivuutta, aseman kulkuyhteyksiä ja henkilöjunien huoltoa. Ratapihan suunnittelu sisältää katos-, laituri- ja raidejärjestelyjä. Ratapihan ympäristössä on useita muita liikenne- ja maankäyttöhankkeita vireillä samanaikaisesti, kuten Tampereen kaupungin hankkeet Rongankadun kevyen liikenteen alikulkutunnelin rakentaminen ja Ratapihankadun rakentaminen. Henkilöratapihan ja erillisten hankkeiden suunnittelijat ovat olleet tiiviissä yhteydessä toisiinsa koko hankkeen ajan. Suunnittelualue sijaitsee tiiviisti rakennetussa Tampereen ydinkeskustassa. Suunnitellut toimenpiteet pysyvät nykyisellä rata-alueella. Kaupunkilaisten ja junaliikenteen matkustajien kannalta näkyvimmät yleissuunnitelman mukaiset muutokset ovat: • uuden kolmannen välilaiturin rakentaminen porras- ja hissiratkaisuineen • henkilöliikenteen laitureiden kattaminen osin uusilla katoksilla ja osin olemassa olevia katoksia jatkamalla ja korjaamalla • huoltoalueen ja -raiteiden rakentaminen ratapihan pohjoispäähän nykyisten Naistenlahden raiteiden paikalle • Erkkilänkadun silta-aukon laajentaminen rakentamalla osittain tai kokonaan uusi silta sekä ratkaisut Erkkilänkadun parantamiseksi välillä Huhtimäenkatu–Peltokatu • ratapiha-alueen aitaaminen. Tilaisuudessa esitellään henkilöratapihan yleissuunnitelmaan sisältyvät ratkaisut ja niiden vaikutukset. Läsnäolijoilla on lisäksi mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä suunnitelmasta. Yleissuunnitelman tilaaja on Liikennevirasto. Suunnittelukonsultteina toimivat VR-Rata Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja KSOY.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit