Nå får også de mindre veiene hurtiglading

Fortum skal bygge ladestasjoner for elbiler på strekninger som knytter sammen ladekorridorene mellom storbyene, i samarbeid med Enova.

– Vi er veldig fornøyde med igjen å bli valgt i Enovas anbudskonkurranse. Ved å tilby lademuligheter langs strekningene som knytter sammen ladekorridorene som går mellom store byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, gjør vi at elbil blir et enda bedre alternativ for alle bilister, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

Enova har i sin tredje utlysningsrunde for støtte til bygging av ladestasjoner for elbil valgt å gi økonomisk støtte til Fortum for etablering av ladestasjoner på følgende strekninger:

· E18 Oslo-Ørje/Magnor

· RV2 Kongsvinger-Elverum

· E16 Magnor-Kongsvinger-Kløfta

· RV35/E16 Jessheim-Hønefoss-Hokksund

· RV4 Oslo-Mjøsbrua

· E134 Drammen-Haugesund

· RV36 Seljord-Eidanger

· RV9 Kristiansand-Haukeligrend

· RV13 Jøsendal-Voss

– Disse strekningene vil gjøre det mulig for elbilister å lade også når man kjører på tvers av de store ladekorridorene som knytter sammen storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand, sier Haugen Ihle.

Lading for alle typer moderne elbiler

Fortum kommer til å etablere et ladetilbud bestående av minst to hurtigladere for CHAdeMO- og CSS-lading samt to ladepunkt for mellomrask Type 2 lading hver femte mil langs disse strekningene.

– Dette betyr at alle typer moderne elbiler vil kunne lade på disse ladestasjonene, sier Haugen Ihle.

Den tredje av fire utlysningsrunder

Dette er Enovas tredje utlysningsrunde for støtte til bygging av ladestasjoner for elbil. I første utlysningsrunde fikk Fortum tildelt alle de utlyste strekningene, som innebar etablering av ladekorridorer mellom de største norske byene, blant andre Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Kristiansand og Kristiansand-Stavanger. I Enovas andre utlysningsrunde fikk Fortum støtte til å bygge ladetilbud mellom Stavanger-Bergen og Mosjøen-Bodø.

– I tillegg til å bygge ut strekningene hvor vi får støtte fra Enova, bygger vi også ut ladetilbud andre steder, slik som verdens største ladested for alle typer moderne elbiler, som vi åpnet sammen med Tesla på Nebbenes 1. september. Så langt i år har vi etablert over 160 nye hurtigladere langs norske veier, og mange flere er på vei, sier Haugen Ihle.

Klikk her for å se et kart over alle strekninger hvor Enova gir støtte til etablering av ladestasjoner. Det gjenstår nå én utlysning, hvor støtte til strekninger i Troms og Finnmark skal fordeles.

Kontaktinformasjon

Communications Manager Stian Mathisen, 93 24 98 62, stian.mathisen@fortum.com

Om Fortum Charge & Drive

Fortum Charge & Drive er pionerer innen ladeløsninger for elbil og er virksomme i en rekke land. Ladenettverket består i de nordiske landene av 2000 ladestasjoner for elbil, hvorav 1500 av disse er i Norge, og benyttes av 80 000 elbilister. Alle ladestasjonene kan ses i dette kartet.

Skytjenesten Charge & Drive benyttes allerede av et 50-talls samarbeidspartnere i Norden. Hittil har selskap som Nissan, Renault, BMW, Volkswagen, McDonalds, St1 / Shell, KIWI, Shell/7-Eleven, IKEA, Thon/Timepark, ONEPARK og Q-Park valgt å samarbeide med Fortum Charge & Drive.

Bilder

Bilder av Fortums ladestasjoner finnes på Fortums Flickr-side.

Abonner