• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Gasum datterelskapet Skangas har inngått avtale med Gothia Tanker Alliance om levering av naturgass (LNG) som drivstoff til nye tankskip

Gasum datterelskapet Skangas har inngått avtale med Gothia Tanker Alliance om levering av naturgass (LNG) som drivstoff til nye tankskip

Report this content

Gasum datterelskapet Skangas inngikk nylig en avtale med deler av Gothia Tanker Alliance om levering av flytende naturgass (LNG) som drivstoff. Den nye avtalen gjelder nåværende så vel som nye fartøyer med LNG-drivverk som snart kommer.

De svenske rederiene som vil dra mest nytte av forsyingsavtalen med Skangas er Furetank Rederi AB, Erik Thun AB og Rederi AB Älvtank. Disse rederiene har investert i til sammen seks nye LNG-drevne fartøyer og sammen med den eksisterende Fure West, drives de alle av Gothia Tanker Alliance.

Den svenske rederiforeningen er opptatt av å bidra til å redusere den negative miljøpåvirkningen til skipsfartsnæringen. Målet er null utslipp innen 2050.

“Investering i LNG-drevne fartøyer bidrar i høy grad til dette”, forklarer Lars Höglund, administrerende direktør for Furetank. “For nybygg fokuserer vi på energieffektivitet og innovasjon. Sammen med at vi velger renere drivstoff, opplever vi en større reduksjon i våre CO2-utslipp, for ikke å glemme reduksjoner i partikkelstoff og NOX”, avslutter han.

Drivstofftilførsel fra land eller offshore

Skangas vil levere drivstoff der LNG-fartøy trenger det. Leveringskjeden består av tanktrailere, som er mye brukt for bunkring i havner, bunkring fra terminaler og fra Coralius, Skangas’ eget bunkringsfartøy. Skip-til-skip-bunkring med Coralis kan finne sted for anker utenfor Göteborg, utenfor Skagen eller i havn under laste-/lossevirksomhet.

“Skangas er meget fornøyd med avtalen og for å kunne videreføre vårt forhold til Furetank og resten av Gothia Tanker Alliance”, sier Tommy Mattila, salgs- og markedsføringsdirektør i Skangas. “Tilliten som vises ved å la oss levere LNG også til fremtidige fartøyer, er en bekreftelse på at vi leverer som forventet. Vi slutter imidlertid ikke med å investere og forbedre oss for å innfri redernes krav og forventinger til vår LNG-leveringskjede”, forsikrer han.

Flytende naturgass, LNG, er det reneste drivstoffet som er tilgjengelig for skipsbruk, og ett som blir mer og mer vanlig som et kostnadseffektivt alternativ. LNG egner seg for alle typer fartøyer, blant annet ferger, passasjerskip, tankskip, bulkskip, forsyningsskip og containerskip. LNG gir flere fordeler ved å redusere både lokal og global forurensing. Når man skifter helt til LNG, fjerner det SOx og partikler og reduserer NOx-utslippene med så mye som 85 %.  I tillegg reduserer LNG CO2-utslippene med minst 20 %. Bruk av LNG som skipsdrivstoff fører til at skipene er i samsvar med gjeldende og kommende IMO- og EU-regelverk. 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lars Höglund, administrerende direktør for Furetank
T: +46 705 74 96 41, E: lars.hoglund@furetank.se

Tommy Mattila, salgs- og markedsføringsdirektør, Skangas
T: +358405819247, E: tommy.mattila@skangas.com

Gothia Tanker Alliance er et ledende europeisk tankernettverk for kysttankskip. Våre ni samarbeidende selskaper gjør at kundene har et enda mer omfattende tjenestenettverk. Sammen leverer alliansen en betydelig økning i tonnasjekapasitet og fartøystørrelser. Det er vår visjon å bli anerkjent som bransjeledere og være våre kunders første og beste valg, ved å tilby trygg og bærekraftig transport av last i kombinasjon med pålitelig og problemfri service. Vi kan tilby fartøyer av optimal størrelse på rett sted til ønsket tidspunkt. Flåten vår består av femten fartøyer mellom 5 000 og 10 000 dvt, pluss 4 til under levering, samt tjuefire fartøyer mellom 10 000 og 40 000 dvt, pluss 8 til under levering. www.gothiatankers.com

Gasums datterelskapet Skangas er en ledende leverandør av LNG på det nordiske markedet. Selskapet leverer LNG til kunder innen shipping, industri og tungtransport. Skangas hjelper kundene med å nå sine miljø- og energimål ved å tilby effektiv og stabil levering av LNG. Skangas er et 100 % eid datterselskap av Gasum. skangas.com.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia