• news.cision.com/
  • Gasum/
  • Gasum utvider den nordiske gassinfrastrukturen - binder sammen Nordens største havn med en ny tankstasjon for tungtransport

Gasum utvider den nordiske gassinfrastrukturen - binder sammen Nordens største havn med en ny tankstasjon for tungtransport

Report this content

Den nordiske gassinfrastrukturen utvides i Sverige med Gasums nye fyllestasjon i bydelen Tuve i Gøteborg. Den nye stasjonen forsyner tunge kjøretøy med flytende naturgass (LNG) og flytende biogass (LNG), som er drivstoff med lave utslipp. Stasjonen åpnes i samarbeid med Volvo og legger ytterligere til rette for overgangen til renere energi i tungtransportsektoren.

Energiselskapet Gasum åpner en ny gassfyllestasjon i Tuve i Gøteborg. Den nye stasjonen ligger ved et viktig knutepunkt for tungtransporten, i nærheten av Volvos lastebilfabrikk og havnen i Gøteborg. Den nye stasjonen innvies i et webmøte 3. september. Martin Lundstedt, president og administrerende direktør i AB Volvo, og Johanna Lamminen, administrerende direktør Gasum, vil begge delta i webmøtet.

"Landtransporten spiller en viktig rolle for å få ned utslippene. I transportsektoren er gass anerkjent som et kostnadseffektivt drivstoff med lave utslipp Vårt mål er såeffektivt som mulig å øke tilgjengeligheten til gass i det nordiske markedet. Det nordiske økosystemet for gass er i rask utvikling. Vi investerer i nettverket av gassfyllestasjoner og i hele verdikjeden for gass samt i biogassproduksjon. Alt dette er nødvendig for å sikre pålitelig levering og tilgjengelighet av gass for i tråd med markedsetterspørselen", sier Johanna Lamminen, Gasums administrerende direktør.

Gass er i sterk vekst og i ferd med å bli det foretrukne drivstoffet i transportsektoren på verdensbasis. LNG-skip blir nå førstevalget innen sjøtransport, og flere land legger til rette for overgangen fra diesel til gass i veitransportsektoren. Derfor er behovet for et omfattende nettverk av fyllestasjoner i rask vekst. Stasjonen i Tuve er en del av Gasums nettverk av gassfyllestasjoner i Norden. Den er bygget i samarbeid med Volvo, som utvikler og produserer LNG-lastebiler.

"I dag er lastebiler som går på flytende gass det mest kommersielt bærekraftige alternativet til vanlig diesel for langtransport i Europa. Med det voksende gassnettverket, også i Norden, er det nå mulig for mange kunder å bytte til mer bærekraftige logistikkløsninger med våre lastebiler som går på flytende gass. I vår egen virksomhet kan vi nå transportere førerhus til Volvo-lastebiler fra Umeå til Tuve i en bærekraftig logistikkjede, der biogass er en viktig komponent", forklarer Martin Lundstedt, president og administrerende direktør i AB Volvo.

Tankstasjonen, som ligger nær Gøteborgs havn, gjør det enda mer aktuelt for tungtransport å bytte til renere energi. I dag er det allerede over 170 LNG-lastebiler i bruk i Sverige, og antallet stiger i takt med utvidelsen av stasjonsnettverket og ulike insentiver for lavutslippsløsninger.

"Vi er glade for samarbeidet med en bransjeleder som Volvo i byggingen av den nye stasjonen i Tuve. Havnen i Gøteborg er blant de største havnene i Norden. Gjennom den er det mye import og eksport hver eneste dag. Nå kan vi endelig tilby logistikkselskapene en enkel måte å redusere utslippene på", sier Mikael Antonsson, Director Traffic, Gasum Sweden.

Klimamålene øker etterspørselen etter lavutslippsdrivstoff

Overgangen til renere energi skyter fart i takt med Sveriges aktive arbeid for å nå nasjonale og europeiske klimamål. I henhold til den nye EU-forskriften må de gjennomsnittlige CO2-utslippene fra nye tunge kjøretøyer være 15 % lavere i 2025 enn i 2019. På lengre sikt, i 2030, må utslippene være minst 30 % lavere, noe som gjør LNG og LBG til svært attraktive drivstoff for logistikkselskaper.

"Bruk av renere drivstoffløsninger er en viktig faktor i Sandahls’ miljøstrategi. Nye gassfyllestasjoner er viktige, ettersom de gir oss muligheten til å redusere utslippene og oppfylle kundenes krav til logistikkjeder med lave utslipp. Jeg er glad for at vi kan bruke lastebiler som går på LBG", forklarer Johan Ebefors, administrerende direktør i Sandahls Goods and Parcel.

Å bytte til gass er en konkurransedyktig løsning for umiddelbar reduksjon av utslippene av drivhusgasser. Med LNG kan CO2-utslippene reduseres med ca. 20% sammenlignet med tradisjonell diesel, mens reduksjonen med LBG er så mye som 90%.


Contact:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energiselskapet Gasum er en nordisk ekspert på gassektoren og energimarkedet. Gasum tilbyr renere energi og energimarkedsekspertise til industri og kombinert varme- og kraftproduksjon, samt renere drivstoffløsninger til vei- og sjøtransport. Selskapet bidrar til å redusere karbonavtrykket hos egne kunder og deres kunder igjen. Sammen med sine samarbeidspartnere jobber Gasum for en karbonnøytral fremtid, både på land og på sjøen. Gasum-gruppen har omlag 380 ansatte i Finland, Norge, Sverige og germany. Selskapet hadde inntekter på totalt 1 128 millioner euro i 2019. Gasum er et statseid finsk selskap.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia