EIT Food lanserer nytt white paper om innovasjon innenfor proteindiversifikasjon - i samarbeid med nordiske eksperter

Report this content

Verdens største kollektiv for næringsmidler, EIT Food, driver fram arbeidet med innovasjon og teknologi for sunne, bærekraftige og motstandsdyktige matforsyningssystemer, i samarbeid med eksperter og samarbeidspartnere i Norden.

Oslo, 12 januar 2022

 

Protein er en essensiell del av et sunt kosthold, men dagens overproduksjon av animalsk protein er skadelig for miljøet. I tillegg vil den forventede befolkningsveksten fra åtte til ti milliarder mennesker innen 2050 kreve mer bærekraftige produksjonsmetoder for nye, trygge og sunne proteiner av høy kvalitet, for å sikre tilstrekkelig menneskelig næringsinntak med minimal miljøpåvirkning.

 

EIT Food samarbeider med sine partnere for å drive frem innovasjon og utvikling av alternative proteinkilder for å møte ufordringene i dagens matsystemer. EIT Food støttes av European Insitute for Innovation and Technology (EIT), et organ som ligger under den Europeiske Union. Organisasjonen ser på tre sentrale områder som kritiske for å løse utfordringene i dagens matforsyningssystemer: Sunnere liv gjennom mat, et netto-null forsyningssystem, og et åpent, robust og rettferdig system.

 

Som ett av mange pågående inititativer, har EIT Food etablert en tenketank for mangfoldiggjøring av proteinkilder, Protein Diversification Think Tank. Denne har samprodusert et nytt white paper som fremhever det nyeste innen innovasjon, og peker på kritiske faktorer for høyere produksjon av planetvennlige proteiner til våre matfat.

 

“Proteindiversitet er mye mer enn planteproteiner som bearbeides for å skape kjøtt-liknende produkter,” sier Jette Feveile Young, lektor og vitenskapelig teamleder ved Institut for Fødevarevidenskap ved Aarhus Univesritet. “Dette whitepaper introduserer den enorme variasjonen av proteinrike alternativer til tradisjonelt kjøtt, inkludert kommende teknologier som kultivert kjøtt. Ved Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, forsker vi på bearbeidelse av planteproteiner, og har etablert et nytt forskningsmiljø for kultivert kjøtt, hvor vi forsker på bærekraftig dyrking av celler, samt prosesser som etter cellene høstes danner de ønskede smaks- og aromastoffene i de endelige produktene.

 

EIT Foods nylig publiserte white paper viser proteindiversifikasjon som en ledende løsning, med potensiale til å løse utfordringene i dagens matsystemer. Innovasjonene innen proteindiversifikasjon som beskrives i dette white paperet inluderer forskning og utvikling av proteinkilder fra planter, alger, insekter og kjøtt dyrket fra cellulært landbruk, som verdifulle alternativer til animalske proteiner.

 

“Vi står ovenfor store, globale utfordringer for hele landbruks- og matforsyningssystemet, og proteindiversifikasjon er et sentralt tema. Derfor er det særdeles viktig å overkomme hindringer og aksellerere innovasjon mot et mer bærekraftig, sunt og rettferdig system.” sier Marja-Liisa Meurice, direktør i EIT Food CLC Nordøst. “For å oppnå dette har EIT Food og dets partnere etablert Protein Diversification Think Tank, der målet er å bidra med fundamentale refleksjoner og anbefalinger.”

 

Nå åpner EIT Food opp sin sin policy for partnerskap med en oppdatert modell, for å tiltrekke seg nye organisasjoner som vil ta del i bevegelsen. Gjennom disse utvidede partnerskapene ønsker EIT Food å samle nøkkelinteressenter i Europa innen akademia, industri og landbruk, for å møte utfordringene i dagens matsystemer fra teknologiske, samfunns-, helse- og miljømessige synspunkter, og skape en felles visjon for en bedre matfremtid.

 

EIT Food støttes av European Institute of Innovation and Technoloy (EIT), et organ under den Europeiske Union.

 

###

 

For videre informasjon:

Media kit

Les EIT Foods nye white paper her

 

Pressekontakt:

Ewa Rzeszowska

Senior Project Manager, Communications & Events

European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

+48 787 988 598

ewa.rzeszowska@eitfood.eu

 

 

EIT Food

EIT Food er verdens største og mest dynamiske kollektiv for innovasjon innen matforsyning. Vi aksellererer innovasjon for å bygge et matforsyningssystem for fremtiden, som produserer sunn og bærekraftig mat til alle.

 

Med støtte fra European Institute of Innovation and Technology (EIT), et organ under den Europeiske Union, investerer vi i prosjekter, organisasjoner og individer som deler våre målsetninger og visjon for sunne og bærekraftige systemer for matforsyning. Vi hjelper selskaper og universiteter få ut sitt innovasjonspotensiale, skape og oppskalere landbruksstartups og løfte nye teknologier og produkter inn på markedet. Vi utstyrer entreprenører og profesjonelle med de ferdighetene de trenger for å transformere matforsyningssystemet og sette forbrukeren i sentrum, noe som hjelper med å bygge tillit ved å gjenoppbygge forståelsen av hvor maten deres kommer fra.

 

Vi er ett av åtte innovasjonskollektiv etablert av European Institute for Inovation & Technology (EIT), et uavhengig organ etablert av EU i 2008 for å fremme innovasjon og entreprenørskap i hele Europa.

 

For mer informasjon, besøk http://www.eitfood.eu, eller følg oss på sosiale medier: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og Instagram.

 

 

Abonner

Multimedia

Multimedia