EIT Foods släpper ny white paper med svenska experter – om innovationer inom proteindiversifiering

Report this content

Världens största gemenskap inom livsmedel, EIT Food, driver arbetet med innovationer och teknik för hälsosamma, hållbara och motståndskraftiga livsmedelssystem, tillsammans med toppexperter och partners från Norden.

Stockholm, 12 januari 2023

 

Protein är en livsviktig del av vår hälsosamma mänskliga kost, men överproduktionen av animaliskt protein är en miljöförstörare. Då världens befolkning förväntas öka från 8 miljarder till nästan 10 miljarder år 2050, behöver vi hållbara sätt att producera nya, högkvalitativa, säkra och hälsosamma protein för att säkerställa bra näring för vår planet, med minsta möjliga påverkan på miljön.

 

EIT Food har arbetat tillsammans med sina partners för att påskynda innovationer inom alternativa protein, som del av sitt arbete med att möta utmaningarna i dagens livsmedelssystem. EIT Food stöds av European Institute of Innovation and Technology (EIT), en del av Europeiska Unionen. Organisationen ser tre viktiga uppdrag att prioritera för att tackla utmaningarna i nuvarande livsmedelssystem: ett hälsosammare liv genom mat, ett netto-noll-matsystem och ett helt transparent, motståndskraftigt och rättvist matsystem.

 

Som ett av många pågående initiativ har organisationen skapat en tankesmedja för proteindiversifiering. Denna har nu tagit fram en ny white paper, som tar upp de senaste innovationerna och kritiska faktorer för att få fram mer planetvänligt protein till våra matbord. Bland EIT Foods partners och medverkande i denna nya white paper finns representanter från flera nordiska forskningsinstitutioner, som till exempel Lunds universitet.

 

”Med det systemtänkande som vi använde inom Protein Diversification Think Tank, är jag övertygad att på global nivå är ökad produktion och konsumtion av hälsosamma alternativa proteiner (till animaliskt protein) en av de viktigaste hävstångspunkterna i övergången till framtida hållbara livsmedelssystem. Proteindiversifiering erbjuder en stor potential att minska den förödande miljö- och klimatpåverkan som industriell boskapsproduktion innebär” säger Deniz Koca, Forskare vid Centrum för miljö och klimatvetenskap, Lunds universitet

 

EIT Foods nypublicerade white paper visar på proteindiversifiering som den ledande lösningen med potentialen att lätta på utmaningarna i dagens livssmedelssystem. Innovationerna inom proteindiversifiering som beskrivs i detta white paper inkluderar forskning och utveckling av proteinkällor från växter, alger, insekter och kött som odlats från cellulärt jurdbruk, som värdefulla alternativ til animaliska proteiner.

 

“Vi står inför allvarliga globala utmaningar som påverkar hela vårt jordbruks- och livsmedelssystem, och proteindiversifiering är ett primärt bekymmer. Det är därför mycket viktigt att lyfta hindren och påskynda innovation och gå mot ett hållbart, hälsosamt och rättvist ekosystem för jordbruk och livsmedel,” säger Marja-Liisa Meurice, Director, EIT Food CLC North-East. “För att uppnå detta har EIT Food, tillsammans med sina partners, etablerat Tankesmedjan för proteindiversifiering och siktar på att bidra med inledande reflektioner och rekommendationer.” avslutar Meurice.

 

Nu öppnar EIT Food upp sin policy för partnerskap med en ny modell för att locka organisationer som vill vara en del av rörelsen. Genom utökat partnerskap vill EIT Food förena ledande intressenter i Europa från akademi, industri och jordbruk för att ta itu med utmaningarna i  livsmedelssystemet från ett tekniskt, näringsmässigt, miljömässigt och socialt perspektiv – för att forma en gemensam vision för en bättre framtid inom kost.

 

EIT Food stöds av European Institute of Innovation and Technology (EIT), en del av Europeiska Unionen.

 

###

 

För mer information:

Media kit med bilder

 

Läs EIT Foods nya white paper här

 

Presskontakt:

Ewa Rzeszowska

Senior Project Manager, Communications & Events

European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

+48 787 988 598

ewa.rzeszowska@eitfood.eu

 

 

Om EIT Food

EIT Food är världens största och mest dynamiska gemenskap inom livsmedelsinnovation. Vi påskyndar innovation för att bygga ett framtidsanpassat livsmedelssystem som producerar hälsosam och hållbar mat för alla.

 

Vi stöds av European Institute of Innovation and Technology (EIT), en del av Europeiska Unionen, och vi  investerar i projekt, organisationer och individer som delar våra mål och vår vision för ett hälsosamt och hållbart livsmedelssystem. Vi frigör innovationspotentialen hos företag och universitet samt skapar och skalar upp startups för jordbruk och livsmedel – för att få ut nya teknologier och produkter på marknaden. Vi utrustar entreprenörer och professionella med de egenskaper de behöver för att förvandla livsmedelssystemet. Vi sätter konsumenterna i centrum för vårt arbete och hjälper till med att bygga förtroende genom att återkoppla till matens ursprung.

 

Vi är en av åtta innovationsgemenskaper som grundats av European Institute for Innovation & Technology (EIT), en självständig del av EU etablerat i 2008, för att driva innovation and entreprenörskap i Europa.

 

För mer information, besök http://www.eitfood.eu, eller följ oss på sociale medier: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube and Instagram.

 

 

Prenumerera

Media

Media