Svensk Exportkredit kommenterar Sveriges utrikeshandel

Report this content

Svenska företag exporterade varor till ett värde av 126,5 miljarder kronor under juli, en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period förra året. Hittills i år uppgår värdet för den svenska exporten till 917,6 miljarder kronor, en ökning med 12 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

– Utrikeshandeln är fortsatt stark och exportindustrin är ett draglok för den ekonomiska återhämtningen. Ett exempel är fordonsindustrin som har en urstark orderingång vilket märks i våra dialoger med exportindustrins kunder runt om i världen. En utmaning är att hinna leverera i tid, samtidigt som det finns en global oro för komponentbrist, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit.

Den svenska exporten av varor ökade med 12 procent under årets första sju månader 2021, jämfört med samma period året innan. Under perioden januari–juli exporterade svenska företag varor till ett värde av 917,6 miljarder kronor.

SEK förväntar sig att utrikeshandeln med varor kommer att fortsätta öka under hösten trots risk för ökade restriktioner och nedstängningar vilket skulle ge följdeffekter för exportindustrin.

– Vi kan nog inte förvänta oss en lika stark uppgång som i våras. Osäkerheten gör att vissa företag fortfarande avvaktar med stora investeringsbeslut, medan andra tar tillfället i akt för att investera i sin klimatomställning. Det vi ser är att alla kunder vill hitta sätt att koppla sin finansiering till hållbarhetsmål, säger Jens Hedar.
 

Kontaktinformation
Catharina Henriksson, pressansvarig
Mob 076-677 59 09
catharina.henriksson@sek.se 

Om Svensk Exportkredit
SEK är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi kan nog inte förvänta oss en lika stark uppgång som i våras. Osäkerheten gör att vissa företag fortfarande avvaktar med stora investeringsbeslut, medan andra tar tillfället i akt för att investera i sin klimatomställning. Det vi ser är att alla kunder vill hitta sätt att koppla sin finansiering till hållbarhetsmål.
Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit