Addnode Group förvärvar irländska Procad Limited

Report this content

Addnode Group meddelar idag att bolaget förvärvar irländska Procad Limited (Procad). Procad är en ledande Autodeskpartner på den irländska marknaden, med digitala lösningar för design, BIM och produktdata till arkitekter och ingenjörer i bygg- och tillverkningsindustrin. Procad har 18 medarbetare och omsatte cirka 50 MSEK under 2020.

Procad har omfattande erfarenhet och kompetens från bygg- och tillverkande industri, idag är de Irlands näst största Autodeskpartner. Bolaget tillhandahåller programvara, implementation, utbildning, rådgivning och support. Procad kommer att bli en del av Addnode Groups bolag Symetri och därmed också ingå i divisionen Design Management.

”Förvärvet av Procad befäster Symetris ställning som den ledande Autodeskpartnern i Europa. Procads mångåriga erfarenhet ger oss nu en stark närvaro på Irland och tillgång till värdefull kompetens som kommer vara till gagn för såväl befintlig kundbas som framtida teknikutveckling”, säger Jens Kollserud, VD Symetri.

Procad är en etablerad och betrodd rådgivare till flera av Irlands största bygg- och tillverkande företag och erbjuder en rad produkter och tjänster baserade på Autodesks programvaror. Genom detta förvärv blir Procad, som en del av Symetri, Autodesks första auktoriserade Platinum-partner på Irland.    

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 704 20 58 31
E-post: 
johan.andersson@addnodegroup.com

Christina Rinman, Head of Corporate Communication and Sustainability, Addnode Group
Tel: +46 (0) 709 711 213
E-post:
christina.rinman@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk offentlig sektor.

Vi är 1 800 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2020 uppgick nettoomsättningen till 3,8 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com