• news.cision.com/
  • Addnode Group/
  • Addnode Group förvärvar programvarubolaget IntraPhone och stärker sitt erbjudande inom omsorg och välfärd

Addnode Group förvärvar programvarubolaget IntraPhone och stärker sitt erbjudande inom omsorg och välfärd

Report this content

Addnode Group har ingått avtal om förvärv av programvarubolaget IntraPhone som utvecklar lösningar för den svenska omsorgs- och välfärdsmarknaden. Bolagets nettoomsättning uppgår till cirka 35 MSEK.

IntraPhone tillhandahåller idag mobila lösningar för planering, registrering och uppföljning inom hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans. Lösningarna används av över 45 kommuner i Sverige.

– IntraPhone är en strategisk pusselbit i vår satsning på innovativa IT-lösningar för ett hållbart välfärdssamhälle. Vi känner bolaget sedan länge då dom tidigare verkat som både partner och konkurrent till vårt dotterbolag Kompanion, som tillhandahåller en modern molnlösning för hemtjänstplanering. Nu när vi samlar krafterna inom samma familj kommer vi ha än bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder att förbättra patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom omsorgen, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Process Management.

Addnode Group AB avser att tillträda förvärvet den 1 april 2019, förutsatt att vissa villkor har uppfyllts. Bolaget kommer att ingå i Addnode Groups division Process Management.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wikholm, divisionschef, Addnode Group Process Management
Telefon: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Dokument & länkar