Addnode Group förvärvar programvarubolaget Landborgen och stärker sin position som ledande leverantör av ärendehanteringssystem

Stockholm den 15 augusti, 2018 - Addnode Group har förvärvat programvarubolaget Landborgen som tillhandahåller ärendehanteringssystem för svenska kommuners tillstånds- och tillsynsverksamhet. Bolaget är ledande leverantör inom sitt marknadssegment och omsätter cirka 10 MSEK.

Landborgen har 20 års erfarenhet av att utveckla användarvänliga och driftsäkra ärendehanteringslösningar för tillstånds- och tillsynsverksamhet av bland annat alkoholtillstånd. Bolagets produkter AlkT och OL2 används av över 80 procent av Sveriges kommuner. Bolaget har även under senare år nått framgångar utanför Sveriges gränser och levererar bland annat lösningar till Oslo kommun.

- Offentlig sektor i Sverige har som målsättning att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Med Landborgen som del av Addnode Group kan vi erbjuda våra kommunkunder en än mer sömlös och integrerad ärendehantering. Detta stärker vår position som ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till hållbara städer och samhällen, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Addnode Group Process Management.

- Vi är glada att bli en del av den i vårt tycke mest kompetenta och framåtsyftande företagsgruppen på marknaden. Våra satsningar på e-tjänster och mobila lösningar kuggar väl in i vad som sker inom övriga delar av Addnode Group säger Göran Nordegren, VD för Landborgen.

Landborgen konsolideras från och med augusti 2018 som en del av Addnode Groups division Process Management.  

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wikholm, Divisionschef, Addnode Group Process Management.
Tel: +46 (0) 70 394 42 07, e-post: andreas.wikholm@addnodegroup.com

Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 1 500 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar