Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2018

SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER - DECEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 840 (778) MSEK, en tillväxt med 8 procent.
 •  EBITA ökade till 105 (102) MSEK, en EBITA-marginal på 12,5 (13,1) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 80 (77) MSEK, en rörelsemarginal på 9,5 (9,9) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 67 (55) MSEK.
 •  Resultat per aktie ökade till 2,00 (1,81) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 114 (65) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET,
OKTOBER - DECEMBER 2018

 •  Energimyndigheten samt Polismyndigheten väljer systemlösningar från Ida Infront.
 •  Addnode Group förvärvar Dassault Systèmes-partners SSA och Simuleon med 55 MSEK i nettoomsättning.

SAMMANFATTNING AV TOLVMÅNADERSPERIODEN, JANUARI - DECEMBER 2018

 •  Nettoomsättningen ökade till 2 942 (2 520) MSEK, en tillväxt med 17 procent.
 •  EBITA ökade till 298 (212) MSEK, en EBITA-marginal på 10,1 (8,4) procent.
 •  Rörelseresultatet ökade till 203 (130) MSEK, en rörelsemarginal på 6,9 (5,2) procent.
 •  Resultatet efter skatt ökade till 152 (90) MSEK.
 •  Resultat per aktie ökade till 4,75 (2,96) SEK.
 •  Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 285 (147) MSEK.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,50 (2,25) SEK per aktie.

Denna information är insiderinformation som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges, klockan 08:30 den 6 februari 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Andersson, VD och koncernchef, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 420 58 31, e-post: johan.andersson@addnodegroup.com

Helena Nathhorst, CFO, Addnode Group
Tel: +46 (0) 70 607 63 23, e-post: helena.nathhorst@addnodegroup.com

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2018 uppgick nettoomsättningen till 2 942 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Taggar:

Om oss

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor. Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar