AniCura presenterar kvalitets- och hållbarhetsrapporten för 2020

Report this content

Sedan 2015 har AniCura publicerat en årlig kvalitets- och hållbarhetsrapport som beskriver utvecklingen inom medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och antibiotikaanvändning på AniCuras djursjukhus och kliniker. Rapporten för 2020 beskriver utvecklingen under COVID-19, veterinärvård, medarbetare och fördelarna med starka värderingar.

- AniCura fortsätter att utvecklas och växa snabbt som en ledande leverantör av högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur. Som i våra tidigare fem rapporter är vårt mål att dela lärdomar från verksamheten och bidra med insikter om AniCura. Nytt för i år är hur vi som företag hanterat de utmaningar som COVID-19 orsakat men även hur AniCuras starka värderingar hjälpt oss att bli ännu bättre, säger Azita Shariati, vd och koncernchef för AniCura.

2020 fortsatte AniCuras arbete med att uppmuntra professionell utveckling och specialisering. Rapporten beskriver även AniCuras arbete inom digitalisering och utveckling av digitala veterinärtjänster till husdjursägare i alla skandinaviska länder.

Åtgärder och förbättringar för en klokare användning av antibiotika är en ständig strävan inom AniCura. Under en femårsperiod har användningen av antibiotika på AniCuras djursjukhus och kliniker i Europa minskat med nästan 50 procent. År 2020 släppte AniCura sina antibiotiska riktlinjer för de åtta vanligaste indikationerna för systemisk antibiotikaanvändning.

Bättre infektionskontroll och förebyggande åtgärder

För att trygga patienternas och medarbetarnas säkerhet är det viktigt att klädkod och tvättinstruktioner efterlevs. I år genomförde AniCura en undersökning bland 130 kliniker i nio länder samt 1 239 klädkodsobservationer i realtid. 74% av klinikerna har utsett en infektionsansvarig och 83% av klinikerna har dokumenterade rutiner för bättre infektionskontroll.

Förbättrad incidenthantering

År 2018 lanserades det digitala AniCura Patient Safety Improvement System (APSIS) som ett verktyg för att göra det möjligt för kliniker att systematiskt dokumentera, analysera och lära av medicinska incidenter.  Under 2020 noterades att 92% av incidenterna går att förebygga. Att säkerställa en god incidenthantering tar tid och kräver bra kommunikationsförmåga, men väl värt insatsen.

Investeringar i ledarskapsutveckling är kritiskt

Ledarskap och kontinuerlig utveckling och specialisering är avgörande för AniCuras förmåga att locka, behålla och vidareutveckla medarbetare som krävs för att skapa framtidens djursjukvård. Under 2020 lanserade därför AniCura ett program med fokus på ledarskap och affärsutveckling, samt ett tvåårigt utvecklingsprogram för nya veterinärer.

På AniCuras hemsida finns den fullständiga rapporten:

https://www.anicuragroup.com/globalassets/group/documents/quality/anicura---quality-and-sustainability-report-2020.pdf

Linda Nyberg
AniCura Group Communications Director
+46 760061915
linda.nyberg@anicuragroup.com

AniCura
Vendevägen 89
182 32 Danderyd 
Sweden

www.anicuragroup.com
AniCura® Shaping the future of veterinary care

Om AniCura

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och djurkliniker specialiserade på sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård och grundades 2011 som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden. Idag är AniCura en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.

AniCura erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa medicinska tjänster som omfattar förebyggande och grundläggande vård samt avancerad diagnostik, internmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder också rehabilitering, sjukgymnastik och kostråd och erbjuder utvalda djurfoder och vårdprodukter.

Inom AniCura erbjuds ett stort utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och ortopedi. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvald djurmat och vårdprodukter.

AniCura erbjuder modern och högkvalitativ djursjukvård på 350 orter i Europa och skapar trygghet för djurägare genom hög tillgänglighet och patientsäkerhet. Företagets 7000 passionerade medarbetare tar varje år hand om tre miljoner patienter. AniCura är en erkänd utbildnings- och remissinstans.

Sedan 2018 är AniCura en del av Mars Veterinary Health, ett familjeägt företag som erbjuder djursjukvård under olika varumärken.

För information om hur AniCura arbetar för att skapa framtidens djursjukvård, besök gärna våra hemsidor www.anicura.se och www.anicuragroup.com

Prenumerera