Anticimex: Getingsäkra huset innan midsommar

Report this content

Anticimex prognos att det i år blir en sommar med fler getingar än i fjol står fast efter en vår med goda väderförhållanden för getingarna. Under våren har även fler kunder hört av sig till Anticimex om getingproblem jämfört med förra våren. Fram till midsommar finns det mycket husägare själva kan göra för att minska risken för getingbesvär senare i sommar.

Vartannat år brukar historiskt bli ett getingår men mönstret bröts 2020 som inte blev den getingsommar som förväntat. Att det skulle bli få getingar för fjärde året i rad bedömer Anticimex som osannolikt. Under våren har även väderförhållandena i större delar av landet varit gynnsamma för getingarna med lagom temperatur och inte för torrt. Dessutom märker Anticimex att det under våren i år har varit fler som hört av sig om problem med getingar jämfört med samma period förra året.

— Mycket pekar på att det blir en getingsommar i år och det är en god idé att getingsäkra sitt hus innan midsommar, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex. Just nu letar getingdrottningarna fortfarande boplatser, så ser man ett påbörjat litet getingbobygge kan man ta bort det själv. Ett bo som får vara kvar växer snabbt efter midsommar och då rekommenderar vi att man tar professionell hjälp vid besvär. 

Man bör komma ihåg att getingarna är nyttodjur som äter upp skadeinsekter i trädgårdar och hjälper till viss del till med pollinering. Därför ska man inte ta bort getingbon i onödan, utan enbart om de sitter på platser där de skapar problem.

Anticimex tips på hur du getingsäkrar vid ditt hus:

  • Förebygg vid platser där getingar gillar att bygga bo genom att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
  • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är du orolig för getingbon i närheten av bostaden och ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo.
  • Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. När boet sedan har vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är du allergisk mot getingstick rekommenderas att du tar professionell hjälp.
  • Täck över kött, söt mat och dryck vid måltider utomhus för att inte locka dit friflygande getingar.
  • Getingarna är också nyttodjur som äter upp skadeinsekter i trädgårdar och hjälper till viss del till med pollinering. Om ett bo sitter på en plats där getingarna inte besvärar människor kan du låta det sitta kvar.

Se Anticimex film som visar hur du getingsäkrar runt huset

För mer information, kontakta:

Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex, 070-572 76 05, thomas.persson.vinnersten@anticimex.se

My Edlund, pressansvarig på Anticimex, 073-248 59 75, my.edlund@anticimex.se

För Anticimex lokala presstalespersoner, se här

Om Anticimex
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.

Prenumerera

Citat

Mycket pekar på att det blir en getingsommar i år och det är en god idé att getingsäkra sitt hus innan midsommar. Just nu letar getingdrottningarna fortfarande boplatser, så ser man ett påbörjat litet getingbobygge kan man ta bort det själv. Ett bo som får vara kvar växer snabbt efter midsommar och då rekommenderar vi att man tar professionell hjälp vid besvär.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex.