Dela

Om oss

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Kontakt

 • My Edlund

  Pressansvarig


  Årstaängsvägen 21B, Liljeholmen
  0732485975
  http://www.anticimex.se
 • Länkar

  Citat

  Det bästa är att inte ha sötsaker tillgängliga för myrorna. Om de redan tagit sig in är det bra att städa bort födokällan och våttorka golv och andra ytor så att myrorna inte hittar tillbaka igen.
  Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex
  Vi arbetar för att råttbekämpningen i Sveriges avlopp ska minska ännu mer från kemiska bekämpningsmedel. Omställningen till digitala fällor tar dessvärre tid och ibland känner vi oss otåliga. Vi får fortfarande upphandlingar som enbart efterfrågar att vi ska placera råttgift i avloppen, något som vi känner är otidsenligt.
  Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex
  Den omställningen vi gjort till både eldrivet och HVO100 har inneburit att vi sänkt utsläppen av koldioxid med 18 procent i förhållande till omsättningen sedan 2016.
  Robin Ljungström, inköpschef och hållbarhetsansvarig på Anticimex Sverige
  – Ett fungerande brandskydd hemma räddar liv. Och det är inte så komplicerat som många tror – se till att det finns tillräckligt många brandvarnare, testa löpande att de fungerar och ha rätt typ av brandsläckare samt brandfilt lättillgängligt.
  Mikael Aderskog, husexpert hos Anticimex.
  Det finns mycket man kan göra själv för att förhindra att mössen letar sig in i huset och orsakar problem. Exempelvis bör man hålla rent från mat och skafferivaror i tomma stugor, man bör täta håligheter runt huset och rensa bråte och växtlighet längs med fasaden.
  Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex.
  Vi har sett vid våra inspektioner att många missar den löpande skötseln och underhållet av brandlarmet, främst månadskontroller och kvartalsprover. Därför börjar vi hjälpa till med kvartalsvis brandlarmsprovning och även stötta upp den månadsvisa förenklade kontrollen. 
  Johannes Eklund, expert på brandsäkerhet och brandskydd hos Anticimex
  Krypgrund har vissa fördelar, men på grund av själva konstruktionen så blir det lätt fuktskador. Därför är det viktigt att ägare av krypgrundshus lär sig vad man ska göra för att förebygga skador. Vidtar man rätt åtgärder kan man lugnt köpa, bygga och bo i ett hus med krypgrund.
  Veikko Räihä, husexpert på Anticimex
  Trenden och cykeln verkar rubbas rejält i år. Vi vet ännu inte exakt varför men troligtvis har faktorerna för drottningarnas expansion inte varit optimala. Dom kan ha påverkats av en varmare vinter och en tidig vår i stora delar av landet. Vi är förvånade, men behåller vår beredskap för att kunna hjälpa till om det blir mer problem med getingar senare i sommar.
  Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex.
  Det är nu man själv kan vidta förebyggande åtgärder om man upptäcker ett bo som sitter olägligt eller om man känner oro. Det gäller att agera innan boet växer sig större än en pingisboll. Vid ett senare tillfälle kan det vara för riskfyllt att själv vidta åtgärder utan professionell hjälp.
  Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex
  Sammantaget skulle jag säga att våra bekämpningsinsatser mot råttor i Sverige ökar. Våra digitala lösningar vinner mark och med dem blir saneringarna träffsäkrare, då de sätts in baserat på realtidsdatan kring råttornas rörelsemönster. 
  Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
  De flesta av trädgårdens insekter är nyttodjur, om djuren inte utgör någon fara för dig - låt dem vara.
  Thomas Persson Vinnersten, biolog Anticimex.
  Vi förbereder oss för en getingsommar i hela landet med betydligt fler saneringar än förra året.
  Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex.
  – För oss på Anticimex är det viktigt att värna både om våra kunders och våra medarbetares hälsa. Samtidigt är det många som förlitar sig på våra tjänster, exempelvis när de står i färd med att köpa eller sälja ett hus som kan vara livets största affär.
  Johanna Lindström, expert husbesiktningar och byggnadsmiljö hos Anticimex
  Problemet med fåglar har ökat, och det beror bland annat på att vi krockar med naturen när vi bygger ut våra städer.
  Thomas Westman, skadedjursexpert Anticimex
  När vi började använda beten i bekämpningen har vi kunnat locka fram kackerlackorna för mer effektiva saneringar, men fortfarande är det alldeles för vanligt med kackerlackor mot bakgrund av vilka problem de skapar. Vi behöver upptäcka dem tidigt för att undvika spridning, något vi nu kan genom att kombinera ny teknik med moderna saneringsmetoder.
  Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
  Vår bild är att många glömmer det enkla – att ha tillräckligt många brandvarnare, att löpande testa att de fungerar och ha brandsläckare samt brandfilt på plats.
  Mikael Aderskog, ansvarig för skadeförebyggande besiktningar hos Anticimex
  Det sker en snabb omställning till fossilfria bränslen i samhället i stort och vi vill kunna vara med och driva på den utvecklingen. Vi hoppas till exempel att ännu fler kunder, både privata och inom offentlig sektor, kommer att ställa krav på att våra tjänster ska levereras med fossilfria transporter.
  ​​​​​​​Robin Ljungström, Fleet Manager på Anticimex
  Husägare bör försöka hålla mössen utomhus med hjälp av förebyggande åtgärder. Det handlar om att göra omgivningen runt huset mindre lockande för mössen och täppa till öppningar in i huset. Det kan även krävas att man sätter ut godkända musfällor. 
  Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex
  Förra året genomförde vi rekordmånga saneringar av getingar, så vi förväntar oss klart färre i sommar. Men även om det blir färre getingar totalt i Sverige i år, så kan man drabbas lokalt.
  Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex
  Från att vi har råttsanerat på samma sätt i 80 år så ser vi de senaste åren hur omställningen till de här hållbara digitala systemen exploderat.
  Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
  På sikt, med ett allt mildare och ett för arten mer gynnsamt klimat, ökar definitivt risken för att arten skall kunna etablera sig i Sverige. Eftersom den är ett riktigt skadedjur i odlingar så vill vi inte att den här bärfisen ska etablera sig i landet. Det skulle få negativa och möjligen stora konsekvenser.
  Håkan Kjellberg, skadedjursexpert
  Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att få driva verksamheten i Sverige framåt i den spännande utvecklingsfasen vi har framför oss. I takt med att vår bransch digitaliseras står hela vår verksamhet, organisation och vårt erbjudande mot kunden inför utmaningen att både anpassa oss och ligga i framkant gentemot övriga aktörer på marknaden.
  Alexander Storckenfeldt, tillträdande vd för Anticimex Sverige AB
  Många kanske tror att våra tekniker bara åker ut och fyller på råttgift, men det stämmer inte. De utför en analys av vilka metoder som är mest effektiva på plats hos kunden och genomför olika förebyggande åtgärder. Det innebär minskad användning av bekämpningsmedel.
  Karin Hanses, miljöchef på Anticimex
  Köp inte för mycket av varor som har sista förbrukningsdag, planera istället. Och frys in matvarorna ifall sista förbrukningsdag närmar sig så stoppar du bakteriernas tillväxt och kan spara livsmedlet länge i frysen.
  Ola Kotsalainen
  För att kunna agera snabbt vid en brand behöver du ha släckutrustning hemma. En pulversläckare på 6 kg kommer du långt med, pulver är effektivast oavsett vilket material som brinner.
  Anders Westerlund
  Framförallt bör du i den mån det går förhindra den varma luften från att nå vinden från första början. Täta därför genomföringar upp till vinden, likaså vindsluckan som inte sällan har riktigt gamla tätningslister som gjort sitt.
  Mikael Aderskog
  Det man inte räknade på då var att det bland annat kunde skilja i tjocklek på väggar och att schakt av olika slag förekom, vilket kan betyda flera kvadratmetrar i slutänden
  Stefan Öhrling
  Vägglöss är numera ett relativt stort problem i Sverige, men myten om att det bara är utlandsresor som är boven lever kvar.
  Håkan Kjellberg
  Det är sammanlagd tid i rumstemperatur som räknas om du vill hindra bakterier från att föröka sig. Det kan därför vara bra att tänka på temperatursvängningarna
  Ola Kotsalainen
  Våra förändrade vanor kring användandet av elektriska prylar ökar risken för att bränder uppstår.
  Anders Westerlund
  Samtidigt är det så att djur som många människor ogillar, exempelvis getingar eller pälsängrar, gör stor nytta i sin roll som städare i naturen
  Thomas Persson Vinnersten
  Ska du sälja huset måste en energideklaration finnas eftersom det är säljarens ansvar att det finns.
  Mikael Aderskog
  Insekter är ju små så de kan hitta håligheter och andra miljöer som är förhållandevis frostfria. Dessutom har de vissa fysiologiska funktioner som gör att cellerna inte fryser sönder.
  Thomas Persson Vinnersten
  Den mest tillförlitliga tiden på året att mäta radon är från oktober och fram till slutet av april
  Stefan Öhrling
  Vi arbetar sedan några år tillbaka med kemikaliefria bekämpningsmetoder i form av digitala fällor i avlopp och byggnader. Det är ett effektivt sätt att hantera problem med gnagare, och övergången har hjälpt oss att minska användandet av bekämpningsmedel rejält
  Thomas Westman
  Ingen har råd att ignorera vägglusproblemet. Det finns inga snabba lösningar, god kommunikation och tidig upptäckt är nyckeln.
  Håkan Kjellberg
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp