Citat

Mycket pekar på att det blir en getingsommar i år och det är en god idé att getingsäkra sitt hus innan midsommar. Just nu letar getingdrottningarna fortfarande boplatser, så ser man ett påbörjat litet getingbobygge kan man ta bort det själv. Ett bo som får vara kvar växer snabbt efter midsommar och då rekommenderar vi att man tar professionell hjälp vid besvär.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex.
Att fasa ut farliga ämnen är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi utvecklar och utvärderar löpande nya metoder och teknologier som effektiviserar våra tjänster med så liten inverkan på människor och miljö som möjligt.
Robin Ljungström, inköpschef och hållbarhetsansvarig på Anticimex.
Det är viktigt att betona att huruvida en organism är nyttig eller skadlig beror på hur vi människor uppfattar den
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex
— En bisvärm som rymt och landat på någons tomt kan upplevas som obehagligt och skrämmande men utgör inget hot. Det är inte heller en självklarhet att en bisvärm tillhör en biodlare och därför är samarbetet med Anticimex viktigt för oss för att få ut informationen och rädda bin.
Björn Dahlbäck, Förbundsordförande för Biodlarna
— Biodlarna hjälper oss när kunderna hör av sig och tror att de har getingar, men det visar sig vara en bisvärm. Bisvärmar som irrat bort sig från boet kan sprida bisjukdomar eller orsaka obehag om de bygger ett nytt samhälle på fel plats. Men vi vill rädda svärmarna. Bin är nyttodjur som starkt bidrar till pollineringen.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.
— Det känns väldigt bra att köra mer hållbart, speciellt med tanke på att jag kör mycket i mitt jobb. Jag har hittat en rutin för hur jag ska ladda bilen hemma, på kontoret och på stan för att det ska räcka hela dagen. Att bilen är tyst är även en klar förbättring av min arbetsmiljö.
Mattias Backman, skadedjurstekniker på Anticimex Uddevalla och förare av en elservicebil.
Precis som alla djur är getingar en del av ekosystemet som vi bör försöka hitta sätt att leva tillsammans med. Syftet med att getingsäkra sitt hus är att få getingarna att bosätta sig där de inte stör oss människor. Om det sen inte lyckas ska man ta hjälp vid besvär.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex
Om du ser stora myror som promenerar omkring i huset så kan det röra sig om hästmyror och då bör man inspektera vidare. Hästmyran kallas allmänt för "Nordens termiter" och kommer in i våra hem i jakt på sötsaker.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex
— När fler uppmärksammar problem med fåglar blir det viktigare för oss att få ut informationen om att fågelsäkra i tid för att inte störa fåglarna när de lagt ägg. Vi fågelsäkrar byggnader under vinterhalvåret fram till häckningsperioden som startar i vår.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
För att förhindra fuktproblem på vinden spelar ventilationen i bostaden en viktig roll. Den ska föra ut fukten ur huset men behöver anpassas efter de vanor som hushållet har. Om man exempelvis tvättar och duschar ofta behöver huset mer ventilation.
Mikael Aderskog, husexpert på Anticimex.
Vi ser att snabba affärer trumfar trygga bostadsrättsaffärer, trots att risken för en fuktskada i badrummet är lika stor i en lägenhet som i en villa. Problemet är att både säljare och köpare utsätter sig för stora risker när man inte känner till bostadsrättens skick och inte heller vilket ansvar man har.
Johanna Lindström, hus- och besiktningsexpert på Anticimex
Efter att i snart ett århundrade ha försökt ligga steget före råttorna med giftfällor och punktvisa inspektioner vet vi att det inte löser råttproblemen i samhället
Alexander Storckenfeldt, VD för Anticimex Sverige.
Vi vet att släckmedel som innehåller PFAS-ämnen kommer att förbjudas om några år, men vi ser ingen anledning att vänta på ett beslut.
Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex
Alla vet nog att ett fungerande brandskydd hemma räddar liv men ändå ser vi många brister i hus runt om i hela Sverige, säger Johannes Eklund, Brandskyddsexpert på Anticimex. Vi hoppas att alla husägare får ändan ur och ser över sitt brandskydd, speciellt nu inför vintern när många tänder ljus och eldar i öppna spisen
Johannes Eklund, expert brandsäkerhet och brandskydd Anticimex
Vi tror att det tar tid för privatpersoner att ställa om från att använda bekämpningsmedel mot möss till att istället fokusera på förebyggande åtgärder. Om mössen ändå hittar in och orsakar problem rekommenderar vi klassiska slagfällor. Vid större problem bör man ta professionell hjälp.
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert och biolog på Anticimex
Vår bild är att många väntar för länge med att lägga om taket eftersom det är en kostsam renovering. Därför är det bra att tänka på att ett välskött tak kan hålla betydligt längre än den beräknade livslängden.
Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex
En tredje sommar i rad med få getingar har vi aldrig varit med om, så man bör förbereda sig på fler getingar i sommar. Vi försöker därför uppmana husägare att innan midsommar getingsäkra runt sitt hus för att minska problem med getingar senare under sommaren. Då kan getingarna bygga bo någon annanstans där de och vi får vara ifred.
Anna Whiflock, biolog på Anticimex
Husägare behöver löpande underhålla sin fasad för att slippa fuktskador. Varje sommar bör man inspektera sin fasad, för om den behöver målas om ska det inte vara för kallt eller fuktigt ute. Sedan förstår jag att man helst vill göra annat på sommaren än att jobba med huset, men fångar man problemen tidigt blir det mindre jobb och man slipper de stora dyra skadorna.
Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö Anticimex.
Oavsett så är vi på Anticimex förberedda på en sommar med mycket getingar. Vill man minska besvär med getingar rekommenderar vi att man getingsäkrar runt sitt hus så att getingarna bygger bo någon annanstans. Men det är nu på våren, och innan midsommar som man kan göra något själv. Därefter har getingbona blivit så pass stora att man kan behöva ta professionell hjälp vid besvär.
Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex
Det bästa är att inte ha sötsaker tillgängliga för myrorna. Om de redan tagit sig in är det bra att städa bort födokällan och våttorka golv och andra ytor så att myrorna inte hittar tillbaka igen.
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex
Vi arbetar för att råttbekämpningen i Sveriges avlopp ska minska ännu mer från kemiska bekämpningsmedel. Omställningen till digitala fällor tar dessvärre tid och ibland känner vi oss otåliga. Vi får fortfarande upphandlingar som enbart efterfrågar att vi ska placera råttgift i avloppen, något som vi känner är otidsenligt.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex
Den omställningen vi gjort till både eldrivet och HVO100 har inneburit att vi sänkt utsläppen av koldioxid med 18 procent i förhållande till omsättningen sedan 2016.
Robin Ljungström, inköpschef och hållbarhetsansvarig på Anticimex Sverige
– Ett fungerande brandskydd hemma räddar liv. Och det är inte så komplicerat som många tror – se till att det finns tillräckligt många brandvarnare, testa löpande att de fungerar och ha rätt typ av brandsläckare samt brandfilt lättillgängligt.
Mikael Aderskog, husexpert hos Anticimex.
Det finns mycket man kan göra själv för att förhindra att mössen letar sig in i huset och orsakar problem. Exempelvis bör man hålla rent från mat och skafferivaror i tomma stugor, man bör täta håligheter runt huset och rensa bråte och växtlighet längs med fasaden.
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex.
Vi har sett vid våra inspektioner att många missar den löpande skötseln och underhållet av brandlarmet, främst månadskontroller och kvartalsprover. Därför börjar vi hjälpa till med kvartalsvis brandlarmsprovning och även stötta upp den månadsvisa förenklade kontrollen. 
Johannes Eklund, expert på brandsäkerhet och brandskydd hos Anticimex
Krypgrund har vissa fördelar, men på grund av själva konstruktionen så blir det lätt fuktskador. Därför är det viktigt att ägare av krypgrundshus lär sig vad man ska göra för att förebygga skador. Vidtar man rätt åtgärder kan man lugnt köpa, bygga och bo i ett hus med krypgrund.
Veikko Räihä, husexpert på Anticimex
Trenden och cykeln verkar rubbas rejält i år. Vi vet ännu inte exakt varför men troligtvis har faktorerna för drottningarnas expansion inte varit optimala. Dom kan ha påverkats av en varmare vinter och en tidig vår i stora delar av landet. Vi är förvånade, men behåller vår beredskap för att kunna hjälpa till om det blir mer problem med getingar senare i sommar.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex.
Det är nu man själv kan vidta förebyggande åtgärder om man upptäcker ett bo som sitter olägligt eller om man känner oro. Det gäller att agera innan boet växer sig större än en pingisboll. Vid ett senare tillfälle kan det vara för riskfyllt att själv vidta åtgärder utan professionell hjälp.
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex
Sammantaget skulle jag säga att våra bekämpningsinsatser mot råttor i Sverige ökar. Våra digitala lösningar vinner mark och med dem blir saneringarna träffsäkrare, då de sätts in baserat på realtidsdatan kring råttornas rörelsemönster. 
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
De flesta av trädgårdens insekter är nyttodjur, om djuren inte utgör någon fara för dig - låt dem vara.
Thomas Persson Vinnersten, biolog Anticimex.
Vi förbereder oss för en getingsommar i hela landet med betydligt fler saneringar än förra året.
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex.
– För oss på Anticimex är det viktigt att värna både om våra kunders och våra medarbetares hälsa. Samtidigt är det många som förlitar sig på våra tjänster, exempelvis när de står i färd med att köpa eller sälja ett hus som kan vara livets största affär.
Johanna Lindström, expert husbesiktningar och byggnadsmiljö hos Anticimex
Problemet med fåglar har ökat, och det beror bland annat på att vi krockar med naturen när vi bygger ut våra städer.
Thomas Westman, skadedjursexpert Anticimex
När vi började använda beten i bekämpningen har vi kunnat locka fram kackerlackorna för mer effektiva saneringar, men fortfarande är det alldeles för vanligt med kackerlackor mot bakgrund av vilka problem de skapar. Vi behöver upptäcka dem tidigt för att undvika spridning, något vi nu kan genom att kombinera ny teknik med moderna saneringsmetoder.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
Vår bild är att många glömmer det enkla – att ha tillräckligt många brandvarnare, att löpande testa att de fungerar och ha brandsläckare samt brandfilt på plats.
Mikael Aderskog, ansvarig för skadeförebyggande besiktningar hos Anticimex
Det sker en snabb omställning till fossilfria bränslen i samhället i stort och vi vill kunna vara med och driva på den utvecklingen. Vi hoppas till exempel att ännu fler kunder, både privata och inom offentlig sektor, kommer att ställa krav på att våra tjänster ska levereras med fossilfria transporter.
​​​​​​​Robin Ljungström, Fleet Manager på Anticimex
Husägare bör försöka hålla mössen utomhus med hjälp av förebyggande åtgärder. Det handlar om att göra omgivningen runt huset mindre lockande för mössen och täppa till öppningar in i huset. Det kan även krävas att man sätter ut godkända musfällor. 
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex
Förra året genomförde vi rekordmånga saneringar av getingar, så vi förväntar oss klart färre i sommar. Men även om det blir färre getingar totalt i Sverige i år, så kan man drabbas lokalt.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex
Från att vi har råttsanerat på samma sätt i 80 år så ser vi de senaste åren hur omställningen till de här hållbara digitala systemen exploderat.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
På sikt, med ett allt mildare och ett för arten mer gynnsamt klimat, ökar definitivt risken för att arten skall kunna etablera sig i Sverige. Eftersom den är ett riktigt skadedjur i odlingar så vill vi inte att den här bärfisen ska etablera sig i landet. Det skulle få negativa och möjligen stora konsekvenser.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert
Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att få driva verksamheten i Sverige framåt i den spännande utvecklingsfasen vi har framför oss. I takt med att vår bransch digitaliseras står hela vår verksamhet, organisation och vårt erbjudande mot kunden inför utmaningen att både anpassa oss och ligga i framkant gentemot övriga aktörer på marknaden.
Alexander Storckenfeldt, tillträdande vd för Anticimex Sverige AB
Många kanske tror att våra tekniker bara åker ut och fyller på råttgift, men det stämmer inte. De utför en analys av vilka metoder som är mest effektiva på plats hos kunden och genomför olika förebyggande åtgärder. Det innebär minskad användning av bekämpningsmedel.
Karin Hanses, miljöchef på Anticimex
Köp inte för mycket av varor som har sista förbrukningsdag, planera istället. Och frys in matvarorna ifall sista förbrukningsdag närmar sig så stoppar du bakteriernas tillväxt och kan spara livsmedlet länge i frysen.
Ola Kotsalainen
För att kunna agera snabbt vid en brand behöver du ha släckutrustning hemma. En pulversläckare på 6 kg kommer du långt med, pulver är effektivast oavsett vilket material som brinner.
Anders Westerlund
Framförallt bör du i den mån det går förhindra den varma luften från att nå vinden från första början. Täta därför genomföringar upp till vinden, likaså vindsluckan som inte sällan har riktigt gamla tätningslister som gjort sitt.
Mikael Aderskog
Det man inte räknade på då var att det bland annat kunde skilja i tjocklek på väggar och att schakt av olika slag förekom, vilket kan betyda flera kvadratmetrar i slutänden
Stefan Öhrling
Vägglöss är numera ett relativt stort problem i Sverige, men myten om att det bara är utlandsresor som är boven lever kvar.
Håkan Kjellberg
Det är sammanlagd tid i rumstemperatur som räknas om du vill hindra bakterier från att föröka sig. Det kan därför vara bra att tänka på temperatursvängningarna
Ola Kotsalainen
Våra förändrade vanor kring användandet av elektriska prylar ökar risken för att bränder uppstår.
Anders Westerlund
Samtidigt är det så att djur som många människor ogillar, exempelvis getingar eller pälsängrar, gör stor nytta i sin roll som städare i naturen
Thomas Persson Vinnersten