Citat

I det naturliga julpyntet kan det finnas upp emot 50 olika insektsarter och småkryp.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Barnens egentillverkade juldekorationer, eller annat julpynt gjort av godis eller spannmål är attraktiv föda för mössen. Förvara pyntet i tätt förslutna plastlådor så kommer du kunna återanvända julpyntet varje år.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Vi brandövar i skolan eller på arbetsplatser, men sen glömmer många att man även ska göra det hemma. Det är enkelt – gå igenom huset och se vilka utrymningsvägar som finns. Planera för hur ni ska göra om den vanliga vägen ut är blockerad och se till att det finns alternativa utrymningsvägar på alla våningsplan, Sedan är det viktigt att ni utser en gemensam uppsamlingsplats och att alla vet när man ska ringa 112.
Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex
Prata med barnen om hur viktigt det är att de aldrig får gömma sig om det brinner, att de ska ropa på hjälp, krypa under den farliga brandröken och att de måste ta sig ut till den gemensamma uppsamlingsplatsen. Försök att hålla det enkelt, exempelvis kan brevlådan vid gatan vara en enkel plats att komma ihåg.
Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex
Det är tyvärr alldeles för många som har brister i brandskyddet hemma. Det är ett ypperligt tillfälle så här inför vintern att kontrollera sitt brandskydd. Faktum är att bostadsbränderna ökar under vintern när många tänder ljus och eldar i öppna spisen.
Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex
Förutom att se över brandvarnare, brandsläckare och brandfilt, så bör man även säkerställa att alla i hushållet vet vad de ska göra om en brand uppstår. Exempelvis bör man se över hur man tar sig ut och var man ska samlas utomhus.
Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex
Med de här 119 nya eldrivna servicebilarna minskar våra klimatavtryck betydligt. Våra transporter står för den största klimatpåverkan från Anticimex verksamhet, så en omställning till en elektrifierad fordonspark är helt avgörande för vårt hållbarhetsarbete.
Ulf Winberg, CFO på Anticimex Sverige
Den nya servicebilen är mycket bra! Den är lättmanövrerad och det har blivit betydligt tystare i förarhytten. Jag har inte kört eldrivet tidigare, så det är en omställning med laddningsrutiner men det fungerar bra.
Lars-Erik Svensson, avfuktningstekniker på Anticimex i Borås och förare av en ny elservicebil
Vanligtvis sprids inte vägglöss från platser där vi vistas kortare stunder och där det är mycket folk i rörelse, i och med att de är skygga. I Sverige har vi enbart behövt sanera vägglöss på platser där människor sover. Om man har stora problem med vägglöss hemma kan de spridas vidare exempelvis via kläder som legat vid sängen, så det är viktigt att ta tag i problemet direkt om man upptäcker vägglöss.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Vi tror att minskningen av problemen dels beror på ett minskat resande efter pandemin, dels på en ökad medvetenhet om vägglöss. I Sverige ingår även skadedjursskydd i hem- och fastighetsförsäkringar, vilket är en stor fördel för att förhindra större vägglusutbrott. För att få bukt med vägglössen måste man ta professionell hjälp direkt.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Möss älskar söta och klibbiga saker. Även nötter och russin fungerar bra om man ser till att de sitter fast ordentligt i fällan. Och undvik den klassiska osten eftersom den torkar för snabbt.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Mössen orsakar dessvärre många problem för ett hus om de lyckas ta sig in. Det är inte för sent för husägare att skydda sitt hus eller fritidshus inför vintern, men man bör ta tag i det omgående. Om man ändå får stora problem med möss inomhus i vinter kan man ta professionell hjälp.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Husägare vinner mycket på att regelbundet kontrollera hur ens badrum mår. På golvet ska man exempelvis vara observant på sprickor i kakel och klinker eller om plastmattan har spruckit, lossnat eller missfärgats. Säkerställ att vattnet rinner ned ordentligt i golvbrunnen och rensa den med jämna mellanrum för att undvika översvämning.
Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex
Man ska inte vänta för länge på att åtgärda brister eftersom en renovering både är dyr och tidskrävande, säger Johanna Lindström. Det finns metoder för att renovera enbart den del av badrummet som är skadad, som får ner både kostnaden och miljöpåverkan. Vid en sådan här delrenovering bör man kontakta sitt försäkringsbolag och säkerställa att ens försäkring gäller om en ny skada skulle uppstå.
Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex
Efter flera år med färre getingbon ser vi tecken på att getingarna kan vara fler i år. Det är fortfarande relativt tidigt på sommaren, så vi får se om trenden håller i sig hela sommaren. 
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert och biolog på Anticimex.
Generellt ska man göra det svårt för insekterna att ta sig in genom att täta fönster, dörrar och ventiler med insektsnät.
Håkan Rystrand, skadedjursexpert på Anticimex
Framåt juli har getingbona ofta blivit så stora att man ska ta professionell hjälp
Håkan Rystrand, skadedjursexpert på Anticimex
Du kan själv ta bort ett bo när det är litet som en pingisboll. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att ta bort det själv. Och är man allergisk mot getingstick, känner sig osäker eller upplever obehag, ska man ta professionell hjälp oberoende av hur stort boet är.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Den förväntade getingsommaren 2020 uteblev och getingarna verkar inte ha återhämtat sig än. Även om det är naturligt med variationer, så är förändringen så pass stor att den väcker en viss oro.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Om getingarna inte utgör någon fara för dig och inte förstör möjligheterna till att sitta ute eller för barnen att leka i trädgården, så rekommenderar vi att du låter boet vara.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Det finns mycket råttor i Sverige och vi behöver arbeta för att hålla dem borta från miljöer där de orsakar problem för människor. Ökningen av fångster beror delvis på att vi har placerat ut fler digitala fällor, men vi kan inte utesluta att råttproblemen har ökat i Sverige
Håkan Kjellberg, global skadedjursexpert på Anticimex
Att vi får larm om råttaktivitet i närheten gör att vi upptäcker annalkande angrepp i ett tidigt skede och kan förebygga i stället för att sanera i efterhand
Håkan Kjellberg, global skadedjursexpert på Anticimex
Det finns inga snabba lösningar för att bli av med vägglöss utan det krävs alltid professionell hjälp. Därför är det viktigt att inspektera sängen under resan och bagaget vid hemkomsten för att minska risken för problem.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Inspektera sängen på resan och titta kring sömmar och skrymslen. Om det finns små svarta fläckar som liknar bläck kan det vara spillning från vägglöss. Be om att få byta rum. När du kommer hem igen ska du kontrollera resväskan noggrant och dammsuga den innan du tar in den. Det är också bra att genast tvätta alla kläder i 60 grader.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Man ska inte vara rädd för att sänka temperaturen inomhus så länge det inte påverkar hälsan negativt. Tänk dock på att en för låg inomhustemperatur kan innebära att vattenledningar kan frysa samt att luftfuktigheten och risken för fuktskador kan öka. Så det är viktigt att säkerställa att vattenledningarna är väl isolerade och att bostaden har en bra ventilation för att undvika fuktproblem.
Axel Nilsson, energiexpert på Anticimex
Om husägare vill fortsätta sänka energikostnaderna, kan det vara aktuellt med större åtgärder som att byta värmesystem eller tilläggsisolera vinden. Vi rekommenderar att börja planera för den här typen av åtgärder redan nu inför kommande vinter och ta hjälp av experter.
Axel Nilsson, energiexpert på Anticimex
Se till att fågelsäkra nu innan häckningsperioden i vår då fåglarna bygger bo och lägger ägg. Problem med fåglar är ofta återkommande varje år, så fågelsäkra där de tidigare häckat och andra ställen där fåglar kan uppehålla sig.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Fåglar anpassar sig till stadslivet - tak och balkonger ger skydd till fåglarnas bon och bristfällig sophantering och nedskräpning ger lättillgänglig föda till fåglarna.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Brandvarnare är en billig investering och räddar liv, så det är allvarligt att så pass många har för få brandvarnare eller till och med ingen alls. I bostäder bör det finnas en fungerande brandvarnare per 60 kvadratmeter, i eller i anslutning till alla sovrum, i anslutning till köket och på varje våningsplan.
Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex
Den digitala skadedjurskontrollen fungerar som ett inbrottslarm mot råttor och möss. Vi sätter upp sensorer i husets dolda utrymmen som larmar oss vid skadedjursaktivitet. Våra skadedjurstekniker analyserar larmen och kan åtgärda problemet i ett så pass tidigt skede att skadeverkan förblir minimal.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex
Jag rekommenderar att husägare säkrar mot möss när man stänger fritidshuset inför vintern. Har man otur kan mössen annars festa loss ostört fram tills fritidshuset öppnas upp igen i vår.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
Mycket pekar på att det blir en getingsommar i år och det är en god idé att getingsäkra sitt hus innan midsommar. Just nu letar getingdrottningarna fortfarande boplatser, så ser man ett påbörjat litet getingbobygge kan man ta bort det själv. Ett bo som får vara kvar växer snabbt efter midsommar och då rekommenderar vi att man tar professionell hjälp vid besvär.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex.
Att fasa ut farliga ämnen är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi utvecklar och utvärderar löpande nya metoder och teknologier som effektiviserar våra tjänster med så liten inverkan på människor och miljö som möjligt.
Robin Ljungström, inköpschef och hållbarhetsansvarig på Anticimex.
Det är viktigt att betona att huruvida en organism är nyttig eller skadlig beror på hur vi människor uppfattar den
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex
— En bisvärm som rymt och landat på någons tomt kan upplevas som obehagligt och skrämmande men utgör inget hot. Det är inte heller en självklarhet att en bisvärm tillhör en biodlare och därför är samarbetet med Anticimex viktigt för oss för att få ut informationen och rädda bin.
Björn Dahlbäck, Förbundsordförande för Biodlarna
— Biodlarna hjälper oss när kunderna hör av sig och tror att de har getingar, men det visar sig vara en bisvärm. Bisvärmar som irrat bort sig från boet kan sprida bisjukdomar eller orsaka obehag om de bygger ett nytt samhälle på fel plats. Men vi vill rädda svärmarna. Bin är nyttodjur som starkt bidrar till pollineringen.
Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.
— Det känns väldigt bra att köra mer hållbart, speciellt med tanke på att jag kör mycket i mitt jobb. Jag har hittat en rutin för hur jag ska ladda bilen hemma, på kontoret och på stan för att det ska räcka hela dagen. Att bilen är tyst är även en klar förbättring av min arbetsmiljö.
Mattias Backman, skadedjurstekniker på Anticimex Uddevalla och förare av en elservicebil.
Precis som alla djur är getingar en del av ekosystemet som vi bör försöka hitta sätt att leva tillsammans med. Syftet med att getingsäkra sitt hus är att få getingarna att bosätta sig där de inte stör oss människor. Om det sen inte lyckas ska man ta hjälp vid besvär.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex
Om du ser stora myror som promenerar omkring i huset så kan det röra sig om hästmyror och då bör man inspektera vidare. Hästmyran kallas allmänt för "Nordens termiter" och kommer in i våra hem i jakt på sötsaker.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex
— När fler uppmärksammar problem med fåglar blir det viktigare för oss att få ut informationen om att fågelsäkra i tid för att inte störa fåglarna när de lagt ägg. Vi fågelsäkrar byggnader under vinterhalvåret fram till häckningsperioden som startar i vår.
Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex
För att förhindra fuktproblem på vinden spelar ventilationen i bostaden en viktig roll. Den ska föra ut fukten ur huset men behöver anpassas efter de vanor som hushållet har. Om man exempelvis tvättar och duschar ofta behöver huset mer ventilation.
Mikael Aderskog, husexpert på Anticimex.
Vi ser att snabba affärer trumfar trygga bostadsrättsaffärer, trots att risken för en fuktskada i badrummet är lika stor i en lägenhet som i en villa. Problemet är att både säljare och köpare utsätter sig för stora risker när man inte känner till bostadsrättens skick och inte heller vilket ansvar man har.
Johanna Lindström, hus- och besiktningsexpert på Anticimex
Efter att i snart ett århundrade ha försökt ligga steget före råttorna med giftfällor och punktvisa inspektioner vet vi att det inte löser råttproblemen i samhället
Alexander Storckenfeldt, VD för Anticimex Sverige.
Vi vet att släckmedel som innehåller PFAS-ämnen kommer att förbjudas om några år, men vi ser ingen anledning att vänta på ett beslut.
Johannes Eklund, brandskyddsexpert på Anticimex
Alla vet nog att ett fungerande brandskydd hemma räddar liv men ändå ser vi många brister i hus runt om i hela Sverige, säger Johannes Eklund, Brandskyddsexpert på Anticimex. Vi hoppas att alla husägare får ändan ur och ser över sitt brandskydd, speciellt nu inför vintern när många tänder ljus och eldar i öppna spisen
Johannes Eklund, expert brandsäkerhet och brandskydd Anticimex
Vi tror att det tar tid för privatpersoner att ställa om från att använda bekämpningsmedel mot möss till att istället fokusera på förebyggande åtgärder. Om mössen ändå hittar in och orsakar problem rekommenderar vi klassiska slagfällor. Vid större problem bör man ta professionell hjälp.
Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert och biolog på Anticimex
Vår bild är att många väntar för länge med att lägga om taket eftersom det är en kostsam renovering. Därför är det bra att tänka på att ett välskött tak kan hålla betydligt längre än den beräknade livslängden.
Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex
En tredje sommar i rad med få getingar har vi aldrig varit med om, så man bör förbereda sig på fler getingar i sommar. Vi försöker därför uppmana husägare att innan midsommar getingsäkra runt sitt hus för att minska problem med getingar senare under sommaren. Då kan getingarna bygga bo någon annanstans där de och vi får vara ifred.
Anna Whiflock, biolog på Anticimex
Husägare behöver löpande underhålla sin fasad för att slippa fuktskador. Varje sommar bör man inspektera sin fasad, för om den behöver målas om ska det inte vara för kallt eller fuktigt ute. Sedan förstår jag att man helst vill göra annat på sommaren än att jobba med huset, men fångar man problemen tidigt blir det mindre jobb och man slipper de stora dyra skadorna.
Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö Anticimex.
Oavsett så är vi på Anticimex förberedda på en sommar med mycket getingar. Vill man minska besvär med getingar rekommenderar vi att man getingsäkrar runt sitt hus så att getingarna bygger bo någon annanstans. Men det är nu på våren, och innan midsommar som man kan göra något själv. Därefter har getingbona blivit så pass stora att man kan behöva ta professionell hjälp vid besvär.
Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex