Anticimex: Mer än var fjärde vind är fuktskadad

Report this contentFuktskador på vinden är ett vanligt problem för husägare. Ny statistik visar att 28 procent av alla vindar som besiktigades av Anticimex under 2020 hade drabbats av en fukt- eller mögelskada. Läckage av varm och fuktig luft från bostaden samt fukt utifrån via taket är vanliga orsaker till skadorna. Fuktproblemen uppstår oftast på vintern, så det är en god idé att inspektera sin vind innan mögel och röta kan börja växa i vårvärmen.  

Anticimex har analyserat statistik från alla sina besiktningar av vindar på småhus som genomförts inför en försäljning av huset under 2020. Totalt rör det sig om 41 514 vindar som har besiktigats i hela landet av Anticimex hustekniker. Resultat visar att fuktskador på vinden är ett utbrett problem – 28 procent av vindarna hade en fukt- eller mögelskada som behövde åtgärdas. Ytterligare 24 procent av vindarna hade mindre brister som kan leda till skador på sikt, medan 48 procent varken hade skador eller någon identifierad risk för skador framöver. 

Fukt på vinden kan komma från olika källor. Vatten och fukt kan läcka in utifrån, exempelvis via en otät skorsten eller vindsfönster. Taket slits även med tiden och kan börja läcka in. Det kan även finnas byggfukt kvar i byggmaterial om huset är nybyggt. Det är dock betydligt vanligare att fuktskador bildas när varm luft och fukt läcker in på vinden från bostaden. När vinden är kall på vintern bildas kondens när den varma luften stiger upp från bostaden. Så länge vinden fortsatt är kall kan inte mögel utvecklas, men senare på våren när temperaturen når plusgrader skapas en gynnsam miljö för mögel och röta. 

– Fuktskador på vinden är vanliga, och eftersom det är ett utrymme vi sällan vistas i upptäcks ofta skadorna sent, säger Mikael Aderskog, husexpert på Anticimex. Därför är det viktigt att själv inspektera sin vind regelbundet, och det är en bra tidpunkt att göra det under vintern. 

För att undvika fukt på vinden krävs bland annat att man hindrar den varma luften från bostaden att nå vinden. Alla genomföringar upp till vinden ska vara täta, liksom vindsluckan och infällda spotlights i taket i bostaden. Dessutom spelar ventilationen i bostaden stor roll. Fukten som skapas när man exempelvis duschar, lagar mat och torktumlar ska föras ut ur huset med hjälp av ventilationen istället för att transporteras upp på vinden med den varma luften. Anticimex statistik visar att det är vanligare med fuktskador på vinden i hus med självdragsventilation än hus med andra mekaniska ventilationssystem. Självdragsventilation är en äldre form av ventilation som framförallt förekommer i bostäder byggda innan 1970-talet.

– Ventilationen i bostaden måste anpassas efter hur många som bor i huset och vilka vanor man har, säger Mikael Aderskog. Ett äldre par tillför mindre fukt till bostaden och vinden än en barnfamilj som duschar och tvättar oftare. Så om man flyttar till ett nytt hus bör man kontrollera att ventilationen är tillräcklig. 

Anticimex statistik visar att fuktskador på vinden är vanligast i hus byggda mellan 1921 och 1970, där 35 procent av vindarna är skadade. Nybyggda hus är betydligt mindre drabbade, men inte helt förskonade. 14 procent av vindarna i hus byggda på 2000-talet har en fuktskada. 

Det finns även skillnader mellan länen i Sverige i hur vanligt det är med fuktskador på vinden. Olika klimatförhållanden påverkar, där en fuktig utomhusmiljö kan bidra till ökad risk för fuktskador på vinden. Enligt Anticimex statistik är Gotland, Halland och Kalmar län mest drabbade av fuktskador på vinden. 

All statistk från Anticimex besiktningar av vindar under 2020 finns sammanfattad i denna rapport.

Så förebygger du skador och skyddar din vind:

 • Inspektera din vind minst en gång om året
  Den enklaste försäkran för att slippa problem är att inspektera din vind regelbundet, minst en gång per år. Gör det helst under vintern och innan våren kommer, det är då mögel och röta kan börja växa till. Kontrollera att vindsgolv och pappen på isoleringen inte är fuktiga. Skadorna brukar främst drabba yttertakets insida och takbjälkarna.
   
 • Kontrollera att taket är helt och fritt från läckage
  Vindsfönster ska vara täta och stängda. Det ska inte finnas sprickor i taket eller dålig isolering. Takbeklädnaden ska vara hel och det ska vara tätt runt skorstenen och andra genomföringar. Ser du missfärgningar eller vatten kan du misstänka en läcka.
   
 • Säkerställ att ventilationen i bostaden är tillräcklig
  Se till att du har rätt ventilationsflöden i din bostad så att fukten kan föras bort från huset istället för att stiga upp till vinden. Anpassa ventilationen efter hur många personer som bor i huset och vilka vanor ni har. Däremot är det mer tveksamt att öka ventilationen på vinden. Det gör vinden kallare och mer kondens kan bildas under längre perioder. 
 • Täta så att varm luft inte kan stiga upp från bostaden
  Kontrollera att rör som går genom vinden och taket är täta och isolerade. Har du en avluftning för avloppen som slutar på vinden med en så kallad vakuumventil, bör du se över att den inte har fastnat i öppet läge. Det kan annars riskera att stora mängder fukt släpps in på vinden. Säkerställ att infällda spotlights i bostaden är täta och att vindsluckan är tät och isolerad. Luckans isolering ska helst vara lika tjock som bjälklaget. Missfärgningar är ett tecken på att vindsluckan inte är tät.

För mer information, kontakta:
Mikael Aderskog, husexpert Anticimex,
070-652 30 96, mikael.aderskog@anticimex.se
My Edlund, pressansvarig Anticimex, 070-248 59 75, my.edlund@anticimex.se

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se