Anticimex börjar köra fossilfritt med förnybart diesel

Report this content

För att minska klimatpåverkan väljer Anticimex att börja använda det förnybara bränslet HVO100 i en majoritet av företagets 800 servicebilar. Bytet av drivmedel är möjligt tack vare ett samarbete med Volkswagen Transportbilar, som lett till ett godkännande av att använda HVO100 i servicebilarna. 

Anticimex 800 dieseldrivna servicebilar är verksamhetens absolut största källa till utsläpp av koldioxid. Företagets långsiktiga mål är helt utsläppsfria transporter, det vill säga helt fria från utsläpp av koldioxid, kväveoxider och andra skadliga partiklar. Samtidigt växer efterfrågan på Anticimex tjänster, vilket ökar behovet av transporter.

Därför arbetar Anticimex med att byta drivmedel till fossilfria alternativ för hela företagets bilflotta, bestående av både servicebilar och tjänstebilar. För en tid sedan inleddes arbetet med att byta ut 345 fossildrivna tjänstebilar mot laddbara bilar. Och nu startar omställningen från fossil diesel till det förnybara bränslet HVO100 i alla servicebilar med tillgång till tankställen. Uppskattningsvis rör det sig om 500 av företagets totalt 800 servicebilar. 

– Vi har arbetat en längre tid för att få våra servicebilar godkända att köra på HVO100 från vår biltillverkare Volkswagen Transportbilar, och nu har de gett oss tumme upp, säger Robin Ljungström, Fleet Manager på Anticimex. 

De positiva miljöeffekterna med bytet av drivmedel är flera. HVO100 har ingen iblandning av fossil diesel och ger en reduktion av koldioxidutsläppen med 90 procent jämfört med fossilt diesel. Dessutom ger det en minskning av partikelutsläppen och utsläppen av kväveoxider. 

Hos Anticimex kommer arbetet med att testa och utvärdera nya fossilfria bränslen att fortsätta även efter skiftet till HVO100. 

– Det sker en snabb omställning till fossilfria bränslen i samhället i stort och vi vill kunna vara med och driva på den utvecklingen, säger Robin Ljungström. Vi hoppas till exempel att ännu fler kunder, både privata och inom offentlig sektor, kommer att ställa krav på att våra tjänster ska levereras med fossilfria transporter.
 

För mer information, kontakta:
Robin Ljungström, Fleet Manager på Anticimex, 070-849 53 32, robin.ljungstrom@anticimex.se

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det sker en snabb omställning till fossilfria bränslen i samhället i stort och vi vill kunna vara med och driva på den utvecklingen. Vi hoppas till exempel att ännu fler kunder, både privata och inom offentlig sektor, kommer att ställa krav på att våra tjänster ska levereras med fossilfria transporter.
​​​​​​​Robin Ljungström, Fleet Manager på Anticimex