Färre getingsaneringar än förra året – i linje med prognos

Report this content

Mellan 1 maj – 1 augusti genomförde Anticimex 18 938 saneringar av getingar i Sverige, en minskning med 58 procent från året innan. Mönstret visar sig att upprepas då getingarna vartannat år är betydligt färre till antalet.

Vi kunde förutsäga detta, det är en naturlig variation som vi ser historiskt. Även fast vissa lokala delar av landet kan ha haft mycket getingar så är den övergripande bilden att det är betydligt färre getingar i år, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Totalt genomförde Anticimex 18 938 saneringar mellan 1 maj – 1 augusti 2019, vilket är en minskning med 58 procent jämfört med året innan. År 2018 genomfördes 45 249 getingsaneringar under samma period.

Att antalet getingar och getingbon varierar mellan år är ett vedertaget faktum. Statistik visar på ett mönster där variationerna uppvisar tvåårscykler. Vad som påverkar detta är inte helt fastställt, men forskningens främsta förklaringar till fenomenet är getingarnas tillgång till föda, antalet boplatser samt konkurrensen mellan getingdrottningar.

Under somrar likt den förra uppstår en hög konkurrens bland getingarna om både föda och boplats. Detta gör att drottningarna inte blir lika stora och har därför sämre chanser att klara vintern, vilket är en av orsakerna till att getingarna i år är betydligt färre, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Så undviker du getingar
- Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus
- Undvik häftiga rörelser när getingar är i närheten
- Plocka bort skadad fallfrukt
- Ta bort getingbon tidigt på våren och helst kvällstid då getingarna är inne i boet och håller sig lugnare än på dagen

Fakta om getingar
Getingar fyller en viktig roll i ekosystemet då de håller nere mängden insekter i vår närhet.
Bara några enstaka getingar överlever vintertid och då uteslutande honor som blivit befruktade. Deras bon överlever bara en sommar. Hur stor del av getingpopulationen som kan verka i ett och samma bo samtidigt kan räknas ut genom följande formel: 32,3 x antal getingar som anländer till boet under en minut. Om exempelvis tio getingar anländer till boet under en minut delar cirka 320 getingar boplats.*

Pressbilder
Pressbild på geting

Om statistiken
Statistiken kommer från Anticimex och omfattar saneringar av getingar under perioderna 1 maj – 1 augusti 2019 samt 2018.

Referens
* J. Harris & J. R. Beggs (1995) Variation in the quality of Vespula vulgaris (L.) queens (Hymenoptera: Vespidae) and its significance in wasp population dynamics, New Zealand Journal of Zoology, 22:2, 131-142, DOI: 10.1080/03014223.1995.9518030

För mer information, vänligen kontakta
Håkan Kjellberg
Skadedjursexpert Anticimex
Telefon: 070-878 78 20
Mail: hakan.kjellberg@anticimex.se  

Om Anticimex
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.