Efter Dalin öppnar Infomaker upp för att anställa fler utlandsfödda medarbetare

Dalin Albakour kom till Sverige 2014 och ser det som en jättechans att ha fått jobb på Infomaker i Kalmar.

Dalin Albakour från Syrien är en av få utlandsfödda medarbetare på Infomaker i Kalmar, men andelen kommer med största sannolikhet att öka.

– Ja, hittar vi en till Dalin tar det nog inte många sekunder innan vi anställer den personen också, säger supportchefen Dan Gabrielsson.

Infomakers huvudsakliga målgrupp är mediaföretag och den största produkten går under namnet Newspilot, ett redaktionellt planeringssystem som används av nio av tio dagstidningar i landet.

Liksom hos merparten av IT-företagen i Småland är företagets behov av att rekrytera ny personal stort, men det är inte alltid lätt att hitta rätt kompetens. Det behövs också fler rekryteringsvägar än Linnéuniversitetets IT-utbildningar.

– Vi går oftast via ett rekryteringsbolag, som i sin tur anlitar Arbetsförmedlingen. Våra egna kontakter med Arbetsförmedlingen sker främst via IEC, som är duktiga på att fånga upp branschens behov. Det samarbete som skett där för att utbilda arbetsförmedlare i IT-kunskap har höjt Arbetsförmedlingens spetskompetens, säger leveranschefen Patrik Granlöv.

Behöver fler tjejer och utlandsfödda

På frågan hur företaget ser på att anställa nyanlända säger supportchefen Dan Gabrielsson:

– Vi har väl insett att vi är lite väl homogena och behöver få ny input, bland annat behöver vi fler tjejer och fler personer från andra kulturer.

Sarah Berg, som är marknadskommunikatör, håller med:

– Vi har arbetat mycket med att medvetandegöra detta internt. Det växer ju inte heller utvecklare på träd så vi behöver bredda rekryteringsbasen. För mig personligen är det ett värde att få kollegor med annan bakgrund än jag själv har.

Infomaker satsar på att bredda sin rekryteringsbas. På bilden Patrik Granlöv, leveranschef, Dalin Albakour, nyanställd supporttekniker med ursprunget i Syrien, och Sarah Berg, marknadskommunikatör. På skärmen Dan Gabrielsson, supportchef och med sina 20 års anställning den som jobbat längst på företaget.

Ett av hindren för att ta in nyanlända är språket.

– Även om mycket av dokumentationen är på engelska är vårt husspråk svenska, men eftersom vi arbetar i små utvecklingsteam finns det möjlighet att exempelvis ha ett team där de pratar engelska med varandra, säger Dan Gabrielsson.

Anställningsstödet bidrog till anställningen

En av Infomakers senast anställda är Dalin Albakour. Hon rekryterades med hjälp av Telin rekrytering & konsult i Kalmar. Det var också de som föreslog att Infomaker skulle söka ett anställningsstöd från Arbetsförmedlingen för ett nystartsjobb, som en arbetsgivare kan få vid anställning av en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ.

– Vi tog in två personer på en gång till supporten och det kanske vi inte hade gjort om vi inte fått anställningsstödet, så det är klart att det hade betydelse, säger Dan Gabrielsson.

Dalin Albakour kom till Sverige 2014 och har i Syrien arbetat som grafisk designer på en tidning och som supporttekniker och systemförvaltare på Damaskus online-universitet.

– I Sverige var jag beredd att ta vilket jobb som helst. Via Linnéuniversitetet fick jag tips att Infomaker sökte supporttekniker. Jag känner mig väldigt välkommen här och det känns som en jättestor chans att jag fått jobb, säger hon.

Räknar med fler utrikesfödda anställda

Hon tycker själv att språket är viktigt.

– Jag kämpar hela tiden för att lära mig mer svenska, säger hon.

Sarah Berg berättar att företaget varit lite flexibla med arbetsuppgifter i början, för att identifiera styrkor och skapa glädje i arbetet.

Dan Gabrielsson är övertygad om att Infomaker om några år kommer att ha flera anställda som är födda utanför Europa.

– Faktum är att vi precis rekryterat ytterligare en person.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om IEC

IEC (Information Engineering Center) startades 2011 som ett EU-projekt för att etablera samverkan mellan IT-sektorn i Linnéregionen (Kalmar och Kronobergs län) och IT-forskningen vid Linnéuniversitetet.

Finansiering kommer från Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Växjö och Kalmar kommun. Visionen är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.

Läs mer på IEC:s webbplats: http://iec2020.se/ .

 

Arbetsförmedlingens lokala kontaktpersoner för IT-branschen

Kalmar län: Petronella Carlevad, 010-488 77 05, petronella.carlevad@arbetsformedlingen.se .

Kronobergs län: Anna Dahl, 010-488 18 48, anna.x.dahl@arbetsformedlingen.se  samt David Shahrestani, 010-488 10 82, david.shahrestani@arbetsformedlingen.se .

För hjälp med rekrytering i Europa, via EURES (European Employment Services): Elena Tornberg, 010-486 15 10, elena.tornberg@arbetsformedlingen.se .

 

Text och bild: Jonas Hansson

Samtliga artiklar i serien kring samarbete mellan Arbetsförmedlingen och IEC får publiceras fritt.

 

Läs också:

Linnéregionens IT-företag samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hitta kompetensen

Visma Spcs bidrar till att höja arbetsförmedlarnas kunskap om IT-branschen

Softwerk ser nyanlända som en resurs för IT-branschen

 

För mer information:

Diana Unander Nordle, projekt- och forskningskoordinator IEC, 0730 - 57 70 64

Ola Lindblom, branschstrateg Arbetsförmedlingen Småland Blekinge, 010 - 486 65 15

Presskontakt:

Petter Hammarbäck, kommunikatör IEC, 070 - 675 21 57

Jonas Hansson, regionkommunikatör Arbetsförmedlingen, 010 - 488 42 92

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media