Arbetsförmedlingen intervjuar arbetsgivare om framtiden

Report this content

Arbetsmarknaden är urstark och många arbetsgivare har svårt att hitta personal. Hur ser de på framtiden?

Nu drar Arbetsförmedlingens prognosarbete igång. De närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet. I Västernorrlands intervjuas 585 arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen kommer att intervjua både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos, som släpps både på riksnivå och regionalt, den 13 juni.

I Västernorrlands län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua 500 privata arbetsgivare och 85 offentliga verksamheter.
– Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser. Nu är vi extra nyfikna på hur arbetsgivarna tacklar arbetskraftsbristen. De här samtalen är också viktiga för att knyta ihop arbetsgivarnas rekryteringsbehov med de arbetssökandes kompetens, till exempel när vi planerar arbetsmarknadsutbildningar eller samarbetar med kommunerna, säger Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker för Västernorrlands län.

I den senaste prognosen var arbetsmarknaden i Västernorrlands län historiskt mycket stark och konjunkturen drivs till stor del av export.
– Detta har gynnat länet eftersom näringslivsstrukturen kännetecknas av stora företag vars produktion i hög grad exporteras, säger Martin Gandal.

Den positiva efterfrågan har bidragit till att majoriteten av företagen har positiva anställningsplaner. En effekt av den höga efterfrågan är att allt fler företag upplever det svårare att hitta rätt kompetens.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. Två gånger om året presenteras både en övergripande prognos för hela landet och prognos för varje län.

För kommentarer: Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 04 44
Presskontakt: Urban Isberg, 010-486 46 40


Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

Media

Media

Citat

Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
Martin Gandal