Dela

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Pressjouren: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Västernorrland
 • Lotta Edman
  010-488 54 21
 • Citat

  Utvecklingen med fler personer över 65 år som är kvar i arbetslivet kommer sannolikt att fortsätta öka utifrån personers egen vilja och ekonomiska situation samt som en konsekvens av svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens
  Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
  Det är viktigt att alla kompetenser som finns tillgängliga tas till vara när arbetsgivarna i länet enligt Arbetsförmedlingens prognoser upplever att det är svårt att hitta arbetskraft
  Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef
  Minskningen är en effekt av en relativt stark konjunktur, stora ersättningsrekryteringar och färre inskrivna utrikesfödda
  Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker
  Genom att arbetsmarknaden och konjunkturen har varit stark de senaste åren och att konkurrensen om personal är hårdare väljer fler företag att behålla personal
  Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker
  Det är viktigt att kunna ge förutsättningar för alla personer och även arbetsgivare att utvecklas genom att utöka och förändra sina kompetenser, både för att bidra till kompetensförsörjningen men också för att ge personer möjlighet att bidra till försörjningsbördan och känna sig behövda
  Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef
  Trots en glädjande positiv utveckling är det fortsatt en stor utmaning för Arbetsförmedlingen att få fler matchningsbara då behovet av arbetskraft bland länets arbetsgivare ligger kvar på en hög nivå
  Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall Ånge Härnösand Timrå
  Grunden till att länets arbetslöshet minskar, allra mest i Sollefteå och Ånge, är den starka konjunkturen
  Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker
  Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser
  Martin Gandal
  mässan har även lockat företag som vi tidigare inte har haft med på våra rekryteringsaktiviteter
  Camilla Rodin
  Västernorrland har fortsatt gott om jobb inom tjänste- och servicesektorn och det är svårt att rekrytera på många håll
  Martin Gandal
  En effektiv integration och en tidig kontakt med arbetsmarknaden är inte bara viktig för individerna utan också en samhällsekonomisk nödvändighet
  Therese Sjögren
  Den främsta vattendelaren är mellan personer med utbildning och de personer som har en bristande utbildningsbakgrund
  Martin Gandal
  Ett sommarjobb är oftast den första kontakten med yrkeslivet
  Per Renström
  Ett sommarjobb är oftast den första kontakten med yrkeslivet
  Per Renström
  Det är glädjande att så många personer med internationell bakgrund är intressanta för anställning
  Per Renström
  Att bli varslad leder det inte per automatik till arbetslöshet
  Per Renström
  Allt fler skrivs in i etableringsuppdraget och vi jobbar intensivt med målgruppen
  Per Renström
  Att kombinera intresse med framtidsspaning är gångbart när man väljer utbildning
  Martin Gandal
  När vi gör årsbokslut kan vi med glädje se att vi har 450 färre ungdomar som är arbetslösa än för ett år sedan
  Per Renström
  vi avsätter stora resurser för att hitta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar
  Theres Sjögren
  Vi ser att det allra viktigaste är att fullfölja sin gymnasieutbildning
  Martin Gandal
  För svenskfödda personer är arbetslösheten rekordlåg i den högkonjunktur som nu råder...
  Per Renström, arbetsförmedlingschef Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå.
  Det är ett kvitto på att vi utvecklat goda samarbetsformer med kommuner och näringsliv i länet
  Per Renström
  Det är bra att vara medveten om vilken arbetsmarknad som väntar innan man gör sitt högskoleval
  Martin Gandal
  Det är framförallt välutbildade och ungdomar som gynnas av den starka arbetsmarknaden
  Per Renström
  Utbildning är och förblir väsentlig för att man ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden
  Per Renström
  Sammantaget ser det väldigt ljust ut här i Timrå
  Mikael Eriksson
  Länets arbetsgivare ser ljust på den närmaste framtiden i sina bedömningar
  Agneta Tjernström
  Vi ser detta som ett jättebra sätt att stärka nyanländas möjlighet att på sikt få ett arbete
  Camilla Rodin
  Mitt bästa råd till ungdomarna är att slutföra sina studier
  Per Renström
  Behoven av arbetskraft är stor inom många branscher
  Mats Lindström, arbetsförmedlare
  det är särskilt glädjande att allt färre unga är långtidsarbetslösa
  Per Renström
  Bland de utrikesfödda finns en mängd personer med eftertraktade kompetenser
  Per Renström
  Slutförd gymnasieutbildning ger ökade chanser till jobb
  Agneta Tjernström
  Arbetslösheten minskar betydligt snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa.
  Mikael Eriksson
  I många branscher vittnar företagen om att det är svårt att hitta nödvändiga kompetenser
  Agneta Tjernström
  I Ånge har vi hittat bra samverkansformer med kommunen, främst runt ungdomar som står långt från ett jobb
  Therese Sjögren
  Det är klart att man ska välja en utbildning som man är intresserad av, men det är en god idé att också ta en titt på prognoserna för olika yrken innan man bestämmer sig
  Timo Mulk-Pesonen
  Temat Talang speglar det som fler och fler arbetsgivare talar om, nämligen att även om det finns generella krav på erfarenhet och utbildning så är det till sist ändå de personliga färdigheterna som är avgörande
  Conny Larsson
  Vi märker av att det har varit flera stora varsel. Det avspeglar sig så klart på den lokala arbetsmarknaden
  Per Renström
  Gymnasieexamen, körkort, servicekänsla och villighet att pendla samt att vara beredd att jobba obekväma arbetstider förbättrar möjligheterna att få jobb
  Agneta Tjernström
  Ungdomsarbetslösheten sjunker betydligt snabbare i Västernorrland än genomsnittet för riket
  Per Renström
  Vi är inne i en tidpunkt då det är stor aktivitet på arbetsmarknaden
  Per Renström
  Den största framgångsfaktorn är samarbetet med regionens arbetsgivare
  Per Renström
  Sommarjobb ska man söka medan vinterjackan är på
  Johan Landström, arbetsförmedlare i Timrå
  Mässor är effektiva arenor för möten mellan arbetsgivare och de som söker arbetskraft
  Annelie Lundgren
  Intresset för att medverka vid mässan överstiger vida våra förhoppningar
  Conny Larsson
  Praktikplatser ger såväl arbetsmarknadserfarenhet som kontakter och referenser
  Per Renström
  Den som har körkort hamnar längre fram i kön till de lediga jobben
  Per Renström
  Det är en märkbart högre ekonomisk aktivitet i norra länsdelen är i den södra
  Agneta Tjernström
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera