Arbetslösheten fortsätter att minska

Arbetslösheten fortsätter nedåt i Västernorrlands län i januari. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa länsbor minskat med närmare ett tusen personer.

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar att 9 828 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet i januari, 961 personer färre än för ett år sedan. En minskning med 8,9 procent. Särskilt stor är minskningen bland utrikesfödda jämfört med riket i stort. I Västernorrland minskade de arbetslösa utrikesfödda med 11,9 procent mot 5,3 procent i riket. Minskningen är också betydligt kraftigare i länet än i riket bland personer som varit utan arbete under lång tid.

– Minskningen är en effekt av en relativt stark konjunktur, stora ersättningsrekryteringar och färre inskrivna utrikesfödda, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Kort om januari 2019, Västernorrlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2018)

  • 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år 9 828 personer (10 789)
  • 11,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13).* Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 507 personer (1 681)
  •  5 227 personer var öppet arbetslösa (5 605).
  • 4 601 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 184)
  • 819 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (728).
  • 968 personer fick arbete (1 052)
  • 74 personer varslades om uppsägning (51).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

Mer information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-46 73 86

För kommentarer: Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen Sundsvall Ånge Härnösand Timrå, 010-486 75 55

Presskontakt: Lotta Edman, 010-488 54 21

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed

Prenumerera

Citat

Minskningen är en effekt av en relativt stark konjunktur, stora ersättningsrekryteringar och färre inskrivna utrikesfödda
Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker