Färre utrikesfödda får jobb

I april fortsatte arbetslösheten i Västernorrland nedåt men i en avtagande takt, 487 personer färre än för ett år sedan till 9 416. Samtidigt fortsätter den negativa trenden att färre utrikesfödda får jobb.

I april fick 224 personer som är utrikes födda ett jobb. Det är en minskning med nära 32 procent jämfört med för ett år sedan. I riket är minskningen 13 procent.

– Det är viktigt att alla kompetenser som finns tillgängliga tas till vara när arbetsgivarna i länet enligt Arbetsförmedlingens prognoser upplever att det är svårt att hitta arbetskraft, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall, Ånge, Härnösand, Timrå.

Kort om arbetsmarknaden april 2019, Västernorrlands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018)

  • 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år 9 416 personer (9 903)
  • 10,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,9).* Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 352 personer (1 504)
  • 4 820 personer var öppet arbetslösa (4 933).
  • 4 596 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 970)
  • 492 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (545).
  • 919 personer fick arbete (1 167)
  • 79 personer varslades om uppsägning (34).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

Statistiken för maj månad presenteras 13 juni.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Therese Sjögren, chef för Arbetsförmedlingen Sundsvall Ånge Härnösand Timrå, 010-488 57 92

Mer information: Pernilla Tingvall, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 81

Presskontakt: Lotta Edman, pressekreterare, 010-488 54 21

Prenumerera

Citat

Det är viktigt att alla kompetenser som finns tillgängliga tas till vara när arbetsgivarna i länet enligt Arbetsförmedlingens prognoser upplever att det är svårt att hitta arbetskraft
Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef